5 Kesäkuu 2024

Neste on auttanut Valtraa vähentämään yli 15 000 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä toimittamalla 5 miljoonaa litraa Neste MY Uusiutuva Diesel -polttoainetta Suolahden tehtaalle

Neste Oyj, Uutinen, 5.6.2024 

Kuva: Valtra

Suomalainen, kansainväliseen AGCO-konserniin kuuluva traktorivalmistaja Valtra on saavuttanut merkittävän virstanpylvään käyttämällä Suolahden tehtaallaan 5 miljoonaa litraa Neste MY Uusiutuva Diesel™ -polttoainetta traktoreidensa ensitäyttöpolttoaineena, tehdastrukeissaan ja testauksissa. Vaihtamalla fossiilisen polttoaineen Nesteen uusiutuvaan dieseliin, Valtra on vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjään yli 15 000 tonnia. Vähennetty määrä vastaa päästöjä, jotka syntyisivät, jos Valtra T-sarjan traktori käyttäisi yhtäjaksoisesti 390 000 tunnin ajan 30-40 % moottorin kuormituksella fossiilista polttoainetta, kun kaikki polttoaineen elinkaaren aikaiset päästöt laskettaisiin mukaan.* 

Neste ja Valtra ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2017 lähtien, jolloin Valtra otti ensimmäisenä traktoritehtaana maailmassa käyttöön Neste MY Uusiutuva Diesel -polttoaineen, joka vähentää kasvihuonekaasupäästöjä keskimäärin 90%** polttoaineen koko elinkaaren aikana fossiiliseen dieseliin verrattuna.

Neste MY Uusiutuva Diesel -polttoaine valmistetaan Suomen markkinalle 100 % jäte- ja tähderaaka-aineista, kuten käytetystä paistoöljystä ja elintarviketeollisuuden eläinrasvajätteestä. Valtran Suolahden tehtaalta viedään Neste MY Uusiutuva Diesel -polttoaineella tankattuja uusia traktoreita yli 75 maahan.

“Valtra on sitoutunut toimimaan vastuullisesti, ja osana vastuullisuustavoitteitamme toimimme resurssiviisaasti ja teemme toimenpiteitä muun muassa päästöjen ja energiankulutuksen vähentämiseksi sekä jätteenkäsittelyn parantamiseksi. Päätöksellämme vaihtaa traktoreidemme ensitäytöissä Neste MY Uusiutuva Diesel -polttoaineeseen olemme vähentäneet omia päästöjämme ja näyttäneet asiakkaillemme, kymmenille tuhansille maanviljelijöille ympäri maailman, että heidän traktorinsa voivat käyttää uusiutuvaa dieseliä. Se sopii myös vanhoihin Valtran traktoreihin”, sanoo Valtran toimitusjohtaja Mikko Lehikoinen. 

“Nesteen tavoitteena on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuosittain vuoteen 2030 mennessä. Olen ylpeä pitkäaikaisesta kumppanuudestamme Valtran kanssa ja Neste MY Uusiutuva Diesel -polttoaineesta Valtran valitsemana ratkaisuna kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Yhteistyöllä lisäämme tietoisuutta uusiutuvasta polttoratkaisustamme maanviljelijöiden keskuudessa. Olemme Valtran kanssa myös mukana kolmivuotisessa EU-rahoitteisessa Finnish Future Farm -projektissa, joka toteutetaan Saarijärven biotalouskampuksella. Ohjelma mahdollistaa kasvihuonekaasupäästöjä minimoivien sekä heinän ja viljan peltoviljelyn taloudellista kannattavuutta parantavien ratkaisujen käytön ja kehittämisen. Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa tarvitsemme sekä olemassa olevia että uusia ratkaisuja”, sanoo Nesteen Marketing & Services liiketoiminnan yritysasiakasmyynnistä vastaava johtaja Joni Pihlström.

*) Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia.
**) Keskimäärin 90 % pienempi hiilijalanjälki koko polttoaineen elinkaaren ajalta, kun päästöjä verrataan fossiiliseen dieseliin.

Lisätietoja: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa https://www.neste.fi/konserni/medialle/tiedotteet-ja-uutiset/tilaa-tiedotteita.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Yhtiö jalostaa jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi.

Maailman johtavana uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottajana sekä polymeerien ja kemikaalien valmistukseen tarkoitettujen uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineisiin perustuvien syöttöaineratkaisujen edelläkävijänä, Neste auttaa asiakkaitaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. 

Yhtiön tavoitteena on tehdä Porvoon öljynjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo. Neste on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä ja aikoo vähentää myymiensä tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Neste on myös asettanut korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjulle. Yhtiö on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2023 Nesteen liikevaihto oli 22,9 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi