26 Toukokuu 2021

Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi voimaan elokuussa 2021 ‒ yritykset, kunnat ja kaupungit voivat jatkossakin hyödyntää Neste MY uusiutuvaa dieseliä

Neste Oyj, Uutinen, 26.5.2021

Kuva: Lassila & Tikanoja Oyj

Vähä- ja nollapäästöisten ajoneuvojen osuutta julkisissa hankinnoissa pyritään edistämään elokuussa 2021 voimaan astuvalla lailla. Eduskunta käsittelee parhaillaan lakiehdotusta, jonka tavoitteena on kasvattaa vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten sähkön, kaasun ja biopolttoaineiden käyttöä julkisissa hankinnoissa. Nesteen kotimainen innovaatio, Neste MY uusiutuva diesel™ -polttoaine, täyttää uuden lain vaatimukset puhtaasta polttoaineesta raskaille ajoneuvoille ja tarjoaa heti käyttöönotettavan vaihtoehdon ammattiliikenteen hyödynnettäväksi.

“On hienoa, että lainsäädäntö tukee yhä vähäpäästöisempää liikkumista. Suomen teillä liikennöivästä raskaasta kalustosta valtaosa kulkee dieselillä. Uusiutuva diesel tarjoaa ratkaisun lakimuutoksen edellyttämiin päästövähennyksiin eikä sen käyttö vaadi yrityksiltä, kaupungeilta tai kunnilta investointeja uuteen kalustoon tai infrastruktuuriin. Neste MY uusiutuva diesel pienentää dieselkaluston kasvihuonekaasupäästöjä koko elinkaaren ajalta laskettuna jopa 90 %* verrattuna fossiilisen dieselin käyttöön ja soveltuu sellaisenaan kaikkiin dieselautoihin ja -moottoreihin”, sanoo Nesteen Suomen yritysasiakasmyynnistä vastaava johtaja Joni Pihlström. 

Päästöjen vähentäminen keskeisessä roolissa logistiikkayrityksissä

Lakiehdotuksen mukaan ensimmäisellä hankinta-ajanjaksolla elokuusta 2021 vuoteen 2025 mennessä raskasta kalustoa koskevista julkisista hankinnoista 9 % tulee olla ilmastoystävällisiä. Vähäpäästöiseksi kuorma-autoksi määritellään ajoneuvo, joka kulkee vaihtoehtoisella polttoaineella kuten uusiutuvalla dieselillä, sähköllä, kaasulla tai vedyllä. Toisella hankinta-ajanjaksolla, vuosina 2026‒2030, vastaava luku on 15 %.

Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi koskettaa tahoja, kuten kuntia ja valtion liikelaitoksia, jotka ostavat julkisina hankintoina ajoneuvoja ja kuljetuspalveluita. Tällaisia ovat esimerkiksi jätteiden keruupalvelut, posti- ja pakettiliikenne sekä kaupunkien bussiliikenne.

”Logistiikan päästöjen vähentäminen on keskeinen tavoite Lassila & Tikanojan kaltaisille vastuullisuuden edelläkävijäyrityksille, joilla on merkittävä ajoneuvokanta. Jäteautojen ja muun raskaan kaluston kohdalla uusiutuva diesel ja biokaasu ovat tärkeitä keinoja päästövähennysten saavuttamiseen jo tässä hetkessä. Olemme kasvattaneet uusiutuvan dieselin osuutta merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2020 kulutus nousi jo 300 000 litraan, ja tänä vuonna määrän ennakoidaan kaksinkertaistuvan”, sanoo Lassila & Tikanojan yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Jorma Mikkonen.

Uusiutuvan dieselin laaja saatavuus tukena julkisissa henkilöautohankinnoissa

 Raskaan liikenteen lisäksi laki koskee myös henkilöautokuljetuspalvelujen julkisia hankintoja. Lain voimaantulon jälkeen aloitetuissa kilpailutuksissa 38,5 % ajoneuvoista tulisi ensimmäisellä hankintajaksolla olla päästöiltään enintään 50 g/km.

Hankkijat ja palveluntarjoajat voivat halutessaan omaehtoisesti vauhdittaa myös kevyen ajoneuvokaluston vähäpäästöisyyttä edistämällä tai edellyttämällä uusiutuvan polttoaineen käyttöä niissä ajoneuvoissa, jotka jäävät 38,5 %:n vähimmäisvaatimuksen ulkopuolelle.

“Uusiutuvan dieselin laaja asemaverkosto Suomessa tarjoaa tähän useilla alueilla hyvän mahdollisuuden. Kesän aikana laajennamme uusiutuvan vaihtoehdon saatavuutta tuomalla 23 uutta jakelupistettä asemaverkostoomme. Laajennuksen myötä Neste MY uusiutuvaa dieseliä on saatavilla jo lähes 150 asemalla ympäri Suomen", sanoo Pihlström.

*) Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.

 Lisätietoja: Joni Pihlström, johtaja, Suomen yritysasiakasmyynti, Marketing & Services, Neste. Yhteydenotot Nesteen mediapuhelimeen, puh. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin klo 8.30-16.00). 

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi

Liitetiedostot: