Imurin käyttöohje

Instructions for using vacuum cleaner

1. Purchase vacuum cleaning time from the payment terminal at the car wash.
2. Show the QR code on the receipt to the reader on the vacuum cleaner.
3. Wait for around 8 seconds before pushing the Start button on the side where
you are going to vacuum.
4. Vacuum your car.
5. The vacuum cleaner turns off automatically after 5 or 10 minutes.

Instruktioner för hur du använder dammsugaren

1. Köp dammsugningstid i betalautomaten i biltvätten.
2. Avläs QR-koden på kvittot i läsaren på dammsugaren.
3. Vänta i ca 8 sekunder och tryck sedan på Start-knappen på den sida där du
vill dammsuga.
4. Dammsug bilen.
5. Dammsugaren stängs av automatiskt efter 5 eller 10 minuter.

русский язык

1. Оплатите время чистки пылесосом через платежный терминал на
автомойке.
2. Поднесите QR-код на квитанции к считывающему устройству на
пылесосе.
3. Подождите 8 секунд, а затем нажмите кнопку запуска на той стороне,
которую необходимо очистить с помощью пылесоса.
4. Очистите свой автомобиль с помощью пылесоса.
5. Пылесос выключается автоматически через 5 или 10 минут.