Sijoittajat
30.07.2020

CEO Talks: Hyvä tulos vuoden 2020 toiselta neljännekseltä markkinoiden epävakaudesta huolimatta

Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker vastaa kysymyksiin yhtiön vuoden 2020 toisesta neljänneksestä ja strategiasta keskellä covid-19-pandemiaa.

Millainen oli Nesteen taloudellinen tulos vuoden 2020 toisella neljänneksellä?

”Kuten tiedämme, tämä neljännes oli ennennäkemättömän vaikea koko maailmassa − emme ole koskaan aiemmin olleet vastaavassa tilanteessa. Tiimimme kuitenkin pystyi selviämään tuosta ajasta kovalla työllä ja sitoutumisella. Olen tästä erittäin ylpeä, ja haluan kiittää kaikkia nesteläisiä keskittymisestä markkinoihin, tuotantoon, turvallisuuteen, toiminnan laatuun ja yhdessä tekemiseen.”

”Vaikeuksista huolimatta vertailukelpoinen liikevoittomme oli yhteensä 255 miljoonaa euroa. Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta on osoittautunut varsin kestäväksi: myyntimäärämme olivat ennätyksellisen suuret, ja uusiutuvan dieselin kysyntä on ollut hyvää Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, joissa olemme onnistuneet hankkimaan uusia markkinoita ja asiakassegmenttejä. Se lisää toimintavaihtoehtojamme.”

”Öljytuotteet-liiketoiminta kärsi ennennäkemättömän heikosta jalostusmarkkinasta, kun kysyntä romahti maailmanlaajuisesti covid-19-pandemian seurauksena. Poikkeuksellisen heikot tuotemarkkinat ja epäsuotuisa Ural-Brent-hintaero vaikuttivat yleisiä markkinaolosuhteita heijastelevaan viitemarginaaliin.”

Mikä vaikutus covid-19-pandemialla on ollut Nesteen tuotantoon?

”Suhtaudumme covid-19-pandemiaan liittyviin riskeihin hyvin vakavasti. Tärkein tavoitteemme on varmistaa työntekijöidemme, asiakkaidemme, alihankkijoidemme ja muiden ulkoisten yhteistyökumppaneidemme terveys ja turvallisuus. Samalla haluamme varmistaa, että asiakkaamme saavat kaikki tarvitsemansa tuotteet ja palvelut.”

”Olemme pystyneet kasvattamaan uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteettiamme nykyisillä tuotantopaikoilla Neste Excellence -ohjelmallamme: tuotannon vuosittainen nimelliskapasiteettimme uusiutuvissa tuotteissa on nostettu 3,2 miljoonaan tonniin vuoden 2018 lopun 2,7 miljoonasta tonnista. Tämä puoli miljoonaa tonnia on saavutettu optimoimalla tuotantoa, ja uskon siinä olevan vielä parantamisen varaa. Tavoitteenamme on kasvattaa tuotantokapasiteettimme 4,5 miljoonaan tonniin vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä, kun Singaporen laajennus on saatu valmiiksi.  Uusiutuvien tuotteiden kapasiteetin laajennuksen jatkosuunnitelmat ovat esiselvitysvaiheessa ja etenevät suunnitellusti.”

”Singaporen laajennushankkeen toteutus siis jatkuu. Hankkeen edistymistä toisella neljänneksellä on hidastanut paikallisen hallituksen määräämä rakennustoiminnan keskeytys koronavirustartuntojen toisen aallon vuoksi. Töiden toteutukseen liittyvät rajoitukset COVID-19-pandemian aikana vaikuttavat tuottavuuteen ja työvoiman saatavuuteen. Laitoksen arvioitua käynnistystä on siirretty vuoden 2022 puolivälistä vuoden 2023 ensimmäiselle neljännekselle. Aikataulussa ei ole otettu huomioon tartuntojen mahdollisia uusia aaltoja. Myös Porvoon jalostamon suurseisokkia piti lykätä vuodelle 2021 Suomen covid-19-rajoitusten vuoksi. Toisella neljänneksellä tehtiin vain yksikön kriittiset kunnossapitotyöt.”

Entä Nesteen strategia?

”Vähäisestä näkyvyydestä ja markkinoiden myllerryksestä huolimatta keskitymme edelleen strategiamme toteuttamiseen ja tavoitteeseemme tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. Tähän kuuluu uusiutuvia tuotteita koskevan kapasiteetin laajennus sekä mahdolliset fuusiot ja yritysostot. Toisella neljänneksellä saimme päätökseen Mahoney Environmental -yritysoston Yhdysvalloissa ja Count Terminal -yritysoston Alankomaissa. Ne ovat tärkeitä tekijöitä Renewables Platform -yksikkömme kehittämisessä. Renewable Aviation- ja Renewable Polymers and Chemicals -liiketoiminnoissa keskustelut eri asiakkaiden kanssa etenevät hyvin, ja uusista sopimuksista ja kumppanuuksista ollaan pääsemässä sopimuksiin. Toivottavasti meillä on pian kerrottavana lisää jännittäviä uutisia!”

Ensimmäisellä neljänneksellä puhuitte kestävästä elvytyksestä pandemian jälkeen. Onko se edelleen ohjelmassanne?

”Kyllä − erittäin vahvasti. Tällä pandemialla ei ole rajoja kuten ei ilmastonmuutoksellakaan. Kasvustrategiamme sopii hyvin yhteen maailmassa nyt tarvittavien kestävien elvytystoimien kanssa. Investoinnit ilmastokestävään infrastruktuuriin, vihreisiin innovaatioihin ja yleensäkin siirtyminen vähäpäästöiseen tulevaisuuteen voivat vauhdittaa lyhyellä aikavälillä työpaikkojen luomista ja talouden elpymistä. Meillä on nyt yhdessä tekemällä erinomainen tilaisuus rakentaa vastuullista ja kestävää taloutta ja yhteiskuntaa.”