Kumppanuudet
14.02.2024

Nesteen ja Valtran kumppanuus tukee maanviljelijöiden vastuullisuustavoitteita maailmanlaajuisesti

Ruoantuotannon osuus globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä on noin 25 %. Lainsäädäntö ja kuluttajien kasvava tietoisuus vastuullisuudesta vaikuttavat muutoksen ajureina maailmanlaajuisesti ruoantuotantoon. 

Neste ja suomalainen, globaaliin AGCO brändeihin kuuluva traktorivalmistaja Valtra ovat pitkäaikaisia kumppaneita, jotka ovat yhteistyössä kasvattaneet tietoisuutta Neste MY Uusiutuva Diesel™ -polttoaineesta sekä lisänneet sen saatavuutta maataloussektorilla. Yhteistyössä pilotoitavat uudet ratkaisut auttavat maanviljelijöitä vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa. 

 

Yhteistyö laajenee uusiutuvan dieselin käytöstä maatalouden pilottiprojektiin

Valtra on ensimmäisenä traktoritehtaana maailmassa ottanut 100 % uusiutuvista raaka-aineista, Suomen markkinoille jäte- ja tähderaaka-aineista valmistetun Neste MY Uusiutuva Diesel -polttoaineen traktoreidensa tehdastäyttöpolttoaineeksi, jolla kasvihuonekaasupäästöjä voidaan polttoaineen koko elinkaaren aikana vähentää keskimäärin 90%* fossiiliseen dieseliin verrattuna. Vuodesta 2017 lähtien, Valtra on tankannut uusiin traktoreihinsa tehtaallaan 4.5 miljoonaa litraa Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä ja näin vähentänyt noin 13,000 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä päätymästä ilmakehään.** Tämä vastaa yli 4700 dieselkäyttöisen henkilöauton vuotuisia kasvihuonekaasupäästöjä.*** 

“Tiedämme, että monet maatalousyrittäjät etsivät vastuullisempia tuotantokeinoja, joiden käyttö ei kuitenkaan tarkoita tuloksesta tinkimistä. Valtra tukee viljelijöiden tuottavuutta ja tuotannon kannattavuutta helppokäyttöisen ja älykkään viljelyteknologian avulla, tehokkailla koneilla ja datan tuomalla näkemyksellä. Neste MY Uusiutuva Diesel tarjoaa viljelijöille valtavan potentiaalin vähentää kasvihuonekaasupäästöjään. Vuodesta 2017 lähtien jokaiseen Valtran Suolahden tehtaalta lähteneeseen traktoriin on tankattu Neste MY Uusiutuvaa Diesel- polttoainetta. Tämä tarkoittaa 45 000 traktoria, jotka on toimitettu yli 30 maahan ja kymmeniätuhansia viljelijöitä, joille olemme osoittaneet, että he voivat käyttää traktoreissaan, myös Valtran valmistamissa vanhemmissa,  uusiutuvaa dieseliä ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjään keskimäärin 90% fossiiliseen dieseliin verrattuna,” sanoo Valtran toimitusjohtaja Mikko Lehikoinen.   

“Ilmastonmuutos on valtava haaste ja on selvää, että kaikkia keinoja ja innovaatioita tarvitaan sen ratkaisemiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Pitkäaikaisen kumppanuutensa lisäksi, Neste ja Valtra liittyivät EU-rahoitteiseen Finnish Future Farm -hankkeeseen, jossa uudessa älymaatalouden yhteiskehittämisen ympäristössä Saarijärven Tarvaalan Biotalouskampuksella kehitetään peltoviljelyn päästöjä minimoivia ja taloudellista kannattavuutta parantavia ratkaisuja. Olen iloinen yhteistyömme kehittymisestä ja myös uusien toimijoiden mukaantulosta luodessamme älykästä ja vastuullista maataloutta," sanoo Nesteen alkuperäisvalmistajakumppanuuksista vastaava Mats Hultman.

*, ** Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia.
***Lähde: VTT Lipasto