Kumppanuudet
28.01.2020

PostNord: Vähäpäästöisempää verkkokauppaa

PostNord vastaa logistiikkamarkkinoiden haasteeseen keventämällä toimitusketjun hiilijalanjälkeä. Neste MY uusiutuva diesel auttaa viemään lähetykset perille vähäpäästöisemmin.

Ruotsin ja Tanskan postilaitosten yhteenliittymänä aloittanut PostNord on kehittynyt pohjoismaiden johtavaksi logistiikkayritykseksi. Vuonna 2018 yli puolet PostNord-konsernin 3,6 miljardin euron liikevaihdosta tuli logistiikkapalveluista.

Suomessa PostNord on toiminut nykymuodossaan vuodesta 2013. Tänä aikana kasvu on ollut tasaisen nousujohteista. Vuonna 2018 PostNord Oy:n liikevaihto oli noin 115 miljoonaa euroa.

“Vuonna 2019 olemme kasvaneet huimaa vauhtia. Liikevaihtoa on tullut varsinkin verkkokauppatoimituksista”, PostNord Oy:n toimitusjohtaja Johanna Starck kertoi.

Suomalaisten kuluttajien verkkokauppaostoksista merkittävä siivu tulee Pohjoismaiden ja Saksan markkinoilta. Näillä alueilla PostNordin asema on vahva.   

“Kuluttajamarkkinoilla meillä on edelleen paljon saatavaa. PostNord pyrkii jatkossa kasvamaan merkittäväksi vaihtoehdoksi myös kotimaisten verkkokauppojen partnerina.”

PostNordin kautta asiakkaiden tilaukset toimitetaan perille tyypillisesti vuorokauden tai kahden aikana. Vaikka paketit kulkevat ripeästi, PostNordin syyskuussa 2019 toteuttaman pohjoismaisen verkkokauppatutkimuksen mukaan toimitusten nopeus ei ole suomalaisille kuluttajille aina ykkösprioriteetti. Sen sijaan vastuullisuudesta on tullut yhä tärkeämpää.

 

“Vastuullisesti toimiminen on PostNordille selvä kilpailuetu. Logistiikkayrityksessä ilmastopäästöt ovat tärkeä osa vastuullisuutta”, Starck tiivistää.

 

PostNordilla kuljetusketjun hiilijalanjäljen keventäminen käy useammalla rintamalla samanaikaisesti. PostNord on viime vuosina investoinut erikoispitkään HCT-kalustoon, mikä mahdollistaa suuremmat kuljetusvolyymit ja pienemmät yksikkökohtaiset päästöt. Vastaavasti jakeluterminaalien energiatehokkuuden parantamisella on ollut tuntuva vaikutus kuljetusketjun päästöihin.

 

Kohti puhtaampaa tulevaisuutta

Osana ympäristövastuullisuustyötään PostNord panostaa vähähiilisempiin liikkumisen tapoihin. Koko konsernin tasolla jo noin 5 000 ajoneuvoa kulkee sähköllä. Vuonna 2019 PostNord otti Suomessa käyttöön biokaasulla toimivia ajoneuvoja lämpösäädellyissä erikoiskuljetuksissa ja siirtyi käyttämään Neste MY uusiutuvaa dieseliä. 

Neste MY valmistetaan jätteistä ja tähteistä. Täysin uusiutuva diesel vähentää yrityksen kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia verrattuna perinteiseen fossiiliseen dieseliin. Päästölaskennassa otetaan huomioon myös Neste MY:n valmistuksesta ja jakelulogistiikasta syntyvät päästöt. 

“Neste MY:ssa olennaista on myös, että se ei vaadi perustavanlaatuista suunnitelmaa käyttöönotosta, vaan sitä voidaan käyttää olemassaolevassa kalustossa. Näemme Neste MY:ssä suuren potentiaalin fossiilisen dieselin korvaajana.”

Starck kertoo, että PostNordin tavoitteena on laajentaa Neste MY uusiutuvan dieselin käyttöä merkittävästi vuoden 2020 aikana. 

“Harkitsemme myös lähitulevaisuudessa tehdä kuljetusvaihtoehtojemme hiilijalanjäljen läpinäkyväksi loppuasiakkaalle. Tämän myötä voisimme tarjota kuluttajille mahdollisuuden valita itse kuljetuksessa käytettävä polttoaine.”   

Neste MY:n käyttöönotto on osa PostNordin pitkän aikavälin ilmastotavoitteita. Vuonna 2009 PostNord asetti koko konsernin laajuisen tavoitteen vähentää hiilidioksidipäästöjä 40 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 2009 tasosta. 

“Nyt voidaan sanoa, että tämä tavoite tulee toteutumaan. Saavutus on merkittävä, kun ottaa huomioon että toimintamme volyymi on kasvanut huomattavasti tänä aikana.”

Starck kertoo, että PostNord tulee jatkossa asettamaan yhä kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita toiminnalleen.

“Ennen pitkää PostNordin tavoitteena on nollapäästöt. Vähähiiliset polttoaineet, tehokkaampi kalusto ja tarkka suunnittelu ovat tässä avainasemassa. Kun tehdään suuria tekoja vastuullisuuden puolesta, matkan varrella tarvitaan hyviä kumppaneita jotka mahdollistavat muutoksen”, Starck päättää.