Kumppanuudet
15.12.2021

Yritys, älä unohda arvoketjuasi – sieltä löytyy avain isoihin päästöleikkauksiin

Mitä tarkoittaa yrityksen arvoketju ja miten siitä syntyviä päästöjä voi vähentää? Pauligin logistiikan kehityspäällikkö Eneli Suvanto ja Nesteen Marketing & Services -liiketoiminnan vastuullisista kumppanuuksista vastaava Heidi Peltonen kertovat yhteistyön tärkeydestä arvoketjujen päästöjen vähentämisessä. Yhteistyön, jonka ansiosta Pauligin kahvikuljetusten hiilijalanjälkeä Baltiassa saatiin vähennettyä jopa 90 prosenttia* verrattuna fossiilisen dieselin käyttöön.

 

1: Mikä on arvoketju?

Arvoketju-sana esiintyi ensimmäisen kerran taloustieteessä 1980-luvulla. Termillä tarkoitetaan kaikkia niitä eri vaiheita, joiden aikana hyödyke jalostuu raaka-aineesta tuotteeksi. ”Pellolta pöytään!” Pauligin logistiikan kehityspäällikkö Eneli Suvanto kuvaa lähes 150-vuotiaan Pauligin arvoketjua.

Paulig on kansainvälinen, perheomisteinen elintarvikealan yhtiö. Yhtiöllä on toimintaa 13 maassa ja sen tuotteita viedään kaikkiaan yli 70 maahan. Suomessa yritys tunnetaan eritoten ikonisista Juhla Mokka- ja Presidentti-kahveistaan. Pauligin tuotevalikoima on kuitenkin paljon laajempi ja Tex Mex - tuotteissa Paulig onkin Euroopan markkinajohtaja. 

Kahvin matka suomalaisten pöytiin alkaa alkuperämaasta, jossa kahvipavut kasvatetaan. Sieltä ne saapuvat meriteitse paahtimolle, jossa pavut paahdetaan, jauhetaan ja pakataan. Tämän jälkeen valmiit kahvituotteet kuljetetaan jälleenmyyjille ja heidän kauttaan kuluttajille paitsi Suomeen, myös muualle  Baltian maihin ja Venäjälle. Jokaisella askeleella tuotteen arvo kasvaa – ja syntyy myös päästöjä.

”Meillä Pauligilla on kiinnitetty huomiota arvoketjun vastuullisuuteen jo pitkään. Esimerkiksi alkuperämaissa kahvinviljelyn vastuullisuutta on parannettu  kouluttamalla viljelijöitä oikeaoppiseen lannoitteiden käyttöön ja viljelymenetelmiin. Logistiikan osalta työtä on vielä edessä, mutta olemme nyt päässeet hyvään vauhtiin.” Suvanto kertoo.

 

2: Miksi arvoketjun päästöillä on merkitystä?

 Pauligin tapauksessa ainoastaan 3 % päästöistä syntyy suoraan yhtiön omasta toiminnasta. Loput 97 % syntyy siis arvoketjun eri vaiheissa. Siksi on olennaisen tärkeää kiinnittää huomiota arvoketjun toimintaan,  kun tavoitteena on vähentää koko yrityksen hiilijalanjälkeä.

”Omat tehtaamme ja muu toimintamme Euroopan maissa on vain pieni osa kokonaisuutta. Pauligilla on lähdetty siitä, että ensin selvitämme tarkasti, mistä päästöt syntyvät. Seuraavaksi asetamme päästövähennystavoitteet, sekä omalle toiminnallemme että arvoketjulle, vaikka emme välttämättä vielä edes tiedä, miten niihin päästään”, Suvanto kertoo.

Pauligilla tehtiin omat logistiikan päästölaskelmat vuonna 2021 ja Pauligin logistiikan päästöt ovat n. 6 % Pauligin kokonaispäästöistä. Päästölaskelmien kautta havaittiin, Viroon, Latviaan ja Liettuaan suuntautuvien kahvikuljetusten olevan hyvä päästövähennysten kohde: kuljetusten volyymi on suuri ja Paulig vastaa Baltian kuljetuksista itse sen sijaan, että jälleenmyyjä järjestäisi kuljetukset.

Nesteen Marketing & Services -liiketoimintayksikön vastuullisista kumppanuuksista vastaavan Heidi Peltosen mukaan  yrityksille on tärkeää selvittää ja ymmärtää, mikä osuus yrityksen kokonaispäästöistä syntyy arvoketjun eri vaiheissa. Monille tulos voi tulla yllätyksenä.

”Aluksi tarvitaan tietoa päästöjen nykytilanteesta”, Peltonen painottaa.

”On ollut ilo huomata, että yritykset katsovat entistä enemmän oman toiminnan ulkopuolelle, jossa vaikuttaminen saattaa olla vaikeampaa, mutta  vaikutus yrityksen hiilijalanjälkeen voi olla suurempi. Nyt kun yritykset asettavat kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, enää ei riitä, että huomioidaan vain se osa hiilijalanjäljestä joka on yrityksen omissa käsissä”, Peltonen jatkaa.

 

3: Miten päästä alkuun päästöjen vähentämisessä?

Pauligin asetettua tavoitteekseen vähentää Baltian kahvikuljetusten päästöjä, yritys otti yhteyttä Nesteeseen Käytännössä parhaaksi ratkaisuksi osoittautui uusiutuvan dieselin osuuden kasvattaminen kuljetuksissa. 

”Se on keino, jolla on välittömät vaikutukset”, Suvanto painottaa.

Haasteena oli se, ettei Baltian maissa toimivilla kuljetusyrittäjillä ollut uusiutuvan dieselin käytöstä kokemusta. Miten heidät saataisiin mukaan muutokseen? Nopeasti kävi selväksi, että mukaan keskusteluun piti saada myös Pauligin pitkäaikainen kumppani, kuljetusyhtiö DSV, joka vastaa kuljetusten käytännön toteutuksesta yhdessä omien kumppaneidensa kanssa.

Suvanto ja Peltonen korostavat molemmat avoimen keskusteluyhteyden merkitystä kaikkien osapuolten välillä. Sen ansiosta DSV:lle ei syntynyt tilannetta, jossa Pauligilta saneltaisiin yksipuolisesti päästövähennystavoitteet. Sen sijaan sekä Paulig että Neste olivat DSV:n tukena ja apuna alusta lähtien.

"Emme voi vain vaatia kuljetusyhtiöitä vähentämään päästöjä, vaan meidän on oltava mukana tukemassa prosessia ja yhdessä löydettävä oikeat ratkaisut." Suvanto painottaa.

”Lähdimme liikkeelle askel askeleelta, eli emme yrittäneet haukata liian isoa palaa kerralla ja muuttaa koko Pauligin logistiikkaa hiilineutraaliksi. Sen sijaan lähdimme yhdessä kuljetuskumppanin kanssa pohtimaan ratkaisuja, jotka ovat mahdollisia toteuttaa nopeallakin aikavälillä”, Peltonen kuvaa prosessin alkua.

Kuljetusyhtiö DSV:llä suhtauduttiin Pauligin ja Nesteen yhteydenottoon innostuneesti. DSV-konsernilla on omat kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet, joiden saavuttamiseksi yhteistyö sopi hyvin.

Suvanto uskoo, että nimenomaan se, että Neste oli mukana keskusteluissa, oli onnistumisen kannalta olennaisen tärkeää.

” Kaikkiin teknisiin kysymyksiin ja huolenaiheisiin Neste pystyi vastaamaan heti, jolloin luottamus eri osapuolten välillä säilyi koko ajan hyvänä”, Suvanto sanoo.

Lopputuloksena Pauligin kahvia Helsingistä Baltiaan toimittavista DSV:n rekoista 87 % on kulkenut lokakuusta 2021 alkaen Neste MY Uusiutuvalla Dieselillä. Muutos pienentää Helsingistä Baltian maihin suuntaavien yli 500 rekallisen hiilijalanjälkeä jopa 90 %* verrattuna fossiilisen dieselin käyttöön. Tavoitteena on nostaa uusiutuvan dieselin osuus kuljetuksissa tulevaisuudessa 100 %:iin.

 

4: Mitä tästä opittiin?

Paulig, Neste ja DSV olivat kaikki uuden edessä, sillä valmista mallia ja prosessia arvoketjujen päästöjen vähentämiseen Baltiaan asti ei ollut olemassa. Nesteen Heidi Peltosen mukaan yhteinen sävel löytyi kuitenkin nopeasti, sillä kaikilla osapuolilla oli samansuuntaiset tavoitteet ja arvot. 

”Vaikka meillä ja Pauligilla ei ollut suoraa kaupallista suhdetta, huomasimme nopeasti, että meillä on paljon yhteisiä päämääriä,” Peltonen sanoo.

Peltosen mukaan nykymaailmassa koko kumppanuuden käsitettä on syytä tarkastella laajemmin ja uudella tavalla. Esimerkiksi Nesteen osaaminen päästölaskelmien ja raportoinnin osalta oli tärkeä palanen yhteistyössä.

Hän korostaa myös, että keskusteluille täytyy varata riittävästi aikaa. Yhdessä palaverissa ei vielä saada isoa muutosta aikaan.

”On tärkeää etsiä ja löytää sellaiset yhteistyökumppanit, joiden kanssa löytyy yhteinen tavoite: saada aikaan merkittäviä päästövähennyksiä. Kumppaneiden kanssa on voitava myös avoimesti keskustella erilaisista haasteista ja ratkaisuista ‒ koskivatpa ne sitten uusiutuvan polttoaineen käyttöä, kuljetusten optimointia tai auton kapasiteetin parempaa hyödyntämistä”, Pauligin Suvanto jatkaa.

”Haluamme Pauligilla olla vastuullisuuden edelläkävijä ja kannustamme kumppaneitamme samaan suuntaan.”

*) Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2018/2001/EU) mukainen.

Haluatko pienentää yhdessä yrityksesi hiilijalanjälkeä? 

Vastuullisuudessa kumppanuuksilla saadaan rakennettua merkittävää vaikutusta. Autamme pienentämään hiilijalanjälkeäsi, raportoimaan vaikutuksista ja kertomaan siitä mitattavalla markkinointiviestinnällä.

Ota yhteyttä