Olet täällä

Osakkeenomistukset

Hallituksen jäsenten yhtiön osakeomistukset on esitetty seuraavassa taulukossa. Tiedot kattavat suorassa omistuksessa olevat Nesteen osakkeet, sellaisten organisaatioiden kautta omistetut osakkeet, joista asianmukainen hallituksen jäsen omistaa osake-enemmistön, sekä edunvalvojan ominaisuudessa omistetut osakkeet. Hallituksen jäsenten palkkioita ei makseta osakkeina. Hallituksen jäsenet ovat hankkineet taulukossa esitetyt osakkeet omalla kustannuksellaan.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset (tilanne 31.12.2020)

Jäsen 2020 2019
Matti Kähkönen 12 310 12 310
Sonat Burman-Olsson - -
Nick Elmslie 2 000 -
Martina Flöel - -
Jean-Baptiste Renard 22 950 22 950
Jari Rosendal - -
Johanna Söderström - -
Marco Wirén 3 000 3 000