Olet täällä

Osinkopolitiikka

Osinkopolitiikkansa mukaisesti Neste jakaa osinkoa vähintään 50 % vertailukelpoisesta tilikauden voitosta.

Varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt hallituksen ehdotuksen vuoden 2019 osingonjaosta, jonka mukaisesti osingon ensimmäinen erä 0,46 euroa osakkeelta on maksettu 28.5.2020.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan toisen osinkoerän, suuruudeltaan enintään 0,56 euroa osakkeelta (koostuen 0,46 euron perusosingosta sekä 0,10 euron ylimääräisestä osingosta) jakamisesta. Valtuutus on voimassa 30.10.2020 asti. 

Hallitus odottaa päättävänsä osingon mahdollisen toisen erän, enintään 0,56 euroa osakkeelta, maksamisesta 22.10.2020 siten, että osingon toinen erä maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingon toisen erän täsmäytyspäivänä 26.10.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon toisen erän maksupäivä olisi silloin 2.11.2020.

 

Osinkotietoa vuosilta 2010-2019

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko/osake*, euroa 1,02 0,76 0,57 0,43 0,33 0,22 0,22 0,13 0,12 0,12
Osinkotuotto**, % 3,3 3,4 3,2 3,6 3,6 3,2 4,5 3,9 4,5 2,9
Osinko raportoidusta osakekohtaisesta tuloksesta, % 50 51 51 42 35 41 34 54 106 54

* Osinko/osake oikaistu splitin mukaisesti 

** Osinkotuotto laskettuna kyseisen vuoden viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssista.