Olet täällä

Osinkopolitiikka

Osinkopolitiikkansa mukaisesti Neste jakaa osinkoa vähintään 50 % vertailukelpoisesta tilikauden voitosta.

Varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt hallituksen ehdotuksen vuoden 2019 osingonjaosta, jonka mukaisesti osingon ensimmäinen erä 0,46 euroa osakkeelta on maksettu 28.5.2020.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan toisen osinkoerän, suuruudeltaan enintään 0,56 euroa osakkeelta (koostuen 0,46 euron perusosingosta sekä 0,10 euron ylimääräisestä osingosta) jakamisesta.  

Arvioituaan COVID-19-pandemian vaikutuksia markkinoihin ja Nesteen taloudelliseen tilanteeseen yhtiön hallitus päätti 22.10.2020 toisen osinkoerän, 0,56 euroa osakkeelta, jakamisesta. Osingon toisen erän maksupäivä on 2.11.2020.

 

Osinkotietoa vuosilta 2010-2019

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko/osake*, euroa 1,02 0,76 0,57 0,43 0,33 0,22 0,22 0,13 0,12 0,12
Osinkotuotto**, % 3,3 3,4 3,2 3,6 3,6 3,2 4,5 3,9 4,5 2,9
Osinko raportoidusta osakekohtaisesta tuloksesta, % 50 51 51 42 35 41 34 54 106 54

* Osinko/osake oikaistu splitin mukaisesti 

** Osinkotuotto laskettuna kyseisen vuoden viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssista.