Nesteen Naantalin jalostustoiminta on päättynyt - Naantalin terminaali aloittaa toimintansa

Nesteen Naantalin jalostustoiminta eli öljytuotteiden valmistus Naantalissa on päättynyt. Neste jatkaa toimintaansa Naantalissa satama- ja jakeluterminaalitoimintojen osalta. 

Neste Naantalin terminaali

Viime vuoden lopulla julkaistun päätöksen mukaisesti Neste lopettaa öljynjalostustoiminnan Naantalissa. Päätöksen taustalla on fossiilisten öljytuotteiden kysynnän väheneminen sekä uusiutuvien energiaratkaisujen kasvava osuus kulutuksesta. Koronapandemia on vauhdittanut perinteisten öljytuotteiden kysynnän laskua merkittävästi, eikä kysynnän odoteta elpyvän sitä edeltäneelle tasolle.
Nesteen jalostustoiminta päättyi Naantalissa maaliskuun 2021 lopussa. Jalostamon alasajo kesti kokonaisuutena noin kaksi viikkoa. Nesteen Naantalin  jalostustoiminnan lopettamiseen ja alueen jatkokäyttöön liittyvät toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä viranomaisten kanssa. Mittavaan prosessiin arvioidaan kuluvan useita vuosia. 

Jalostustoiminnan päättymisen jälkeen alueella olevat terminaali, satama ja laaja säiliöalue laitteistoineen muodostavat uuden, Naantalin terminaalin nimellä kulkevan kokonaisuuden.

Naantalin terminaali kattaa sekä sataman että jakeluterminaalin toiminnot

Nesteen Naantalin terminaali satamineen huolehtii lounaisen Suomen liikennepolttonesteiden jakelusta. Naantalin terminaalin toiminnot pitävät sisällään sataman, säiliöautojakelusta  vastaavan jakeluterminaalin, laajan säiliöalueen sekä tukitoimintoja kuten esimerkiksi jätevedenpuhdistamon.

Jakeluterminaalin kautta lähtee valmistuotteita asiakkaille kuten aikaisemminkin. Jalostustoiminnan päättyminen ei vaikuta merkittävästi jakeluterminaalin toimintaan tai volyymeihin, myös jakelualueet pysyvät ennallaan. Muutos ei myöskään vaikuta Suomen polttoainejakelun huoltovarmuuteen.