Olet täällä

Arvot ohjaavat liiketoimintaamme ja jokaista työntekijää

Nesteen arvot ovat:

  • Vastuullisuus
  • Yhteistyö
  • Uudistuminen
  • Tuloksellisuus

Vastuullisuus

Olemme luotettava työnantaja ja kumppani. Kannamme vastuun kaikista sitoumuksistamme.

Huolehdimme toistemme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Aiheutamme mahdollisimman vähän haittaa luonnolle ja ympäröivälle yhteisölle. Edistämme elämän laatua parantavia hankkeita.

Yhteistyö

Nesteellä tunnemme toinen toisemme. Ilmapiiri on reilu ja avoin. Kilpailukykymme perustuu siihen, että erilaisia kokemustaustoja ja ajattelutapoja yhdistämällä löydämme parempia ratkaisuja. Siksi olemme kiinnostava kumppani myös muille toimijoille.

Asiakkaat ovat tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme. Heidän tarpeidensa ymmärtäminen ja ennakoiminen on Nesteen kehityksen ja menestyksen ydin.

Uudistuminen

Neste on öljyteollisuuden edelläkävijä puhtaiden liikennepolttoaineiden jalostajana ja markkinoijana. Tämä asema on saavutettu paitsi taidolla myös ennakkoluulottomalla ilmapiirillä. Osaamme ennakoida markkinoilla tai muussa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja toimimme tarvittaessa nopeasti.

Panostamme tuotteiden, teknologioiden ja toimintatapojen kehittämisen lisäksi myös henkilöstön osaamiseen. Kannustamme uudenlaiseen ajatteluun, sillä vain tekemällä uutta voi olla edelläkävijä.

Tuloksellisuus

Haluamme saavuttaa sellaisia toiminnallisia ja taloudellisia tuloksia, jotka kestävät vertailun maailman parhaiden öljynjalostusyhtiöiden kanssa. Turvallisuudesta huolehtiminen on keskeistä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Asetamme haasteellisia tavoitteita, ja osaamme myös palkita silloin, kun tavoitteet saavutetaan. Erinomainen tulos on meidän kaikkien yhteinen etu.