1 syyskuu 2021

Neste lisää uusiutuvan sähkön käyttöä Porvoon jalostamolla uudella tuulivoimasopimuksella

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 1.9.2021 klo 10.00

Neste on solminut uusiutuvan sähkön sopimuksen Euroopan suurimman uusiutuvan energian tuottajan Statkraftin kanssa. Statkraft aloittaa tuulivoimatoimitukset Nesteen Porvoon jalostamolle vuoden 2022 puolivälissä.

Neste on sitoutunut torjumaan ilmastonmuutosta ja pienentämään ilmastopäästöjä sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti. Tämän tueksi yhtiö on sitoutunut kahteen ilmastotavoitteeseen. Nyt tehty sopimus tukee Nesteen tavoitetta pienentää tuotantonsa hiilijalanjälkeä ja saavuttaa hiilineutraali tuotanto vuoteen 2035 mennessä. Nesteen toisena ilmastotavoitteena on vähentää asiakkaiden kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen avulla vähintään 20 miljoonalla CO2-ekvivalenttitonnilla vuosittain vuoteen 2030 mennessä.

“Tavoitteenamme on siirtyä käyttämään 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä globaalisti vuoteen 2023 mennessä. Lisäämme uusiutuvan tuulisähkön käyttöä Porvoon jalostamolla, sillä se on yksi keskeisistä keinoistamme vähentää tuotantomme kasvihuonekaasupäästöjä”, sanoo Sami Oja, Nesteen Öljytuotteet-liiketoimintayksikön vt. johtaja.

Statkraftin kanssa solmimansa sopimuksen lisäksi Nesteen tuulivoimakumppaneita ovat Ilmatar ja Fortum. Neste on käyttänyt tuulivoimaa Porvoon jalostamolla vuoden 2021 alusta, ja tällä hetkellä noin 20 % jalostamon sähkönkulutuksesta katetaan uusiutuvalla tuulisähköllä.

Nesteen ja Statkraftin tuulivoimasopimuksen vuosittainen kokonaiskapasiteetti vastaa noin 215 GWh, mikä on noin 18 % Nesteen Porvoon jalostamon sähkönkulutuksesta. Tämä vähentää jalostamon sähkönhankinnan epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä* vuositasolla noin 53 000 CO2-ekvivalenttitonnia. Aikaisemmat sopimukset mukaan luettuina Neste vähentää Suomen tuotannon sähkönhankinnasta aiheutuvia epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä vuositasolla yli 170 000 CO2-ekvivalenttitonnia**, mikä vastaa yli 21 000 EU-kansalaisen keskimääräistä vuosittaista hiilijalanjälkeä***.

*) Greenhouse Gas -protokollan mukaiset Scope 2 -päästöt.
**) Päästövähennys on laskettu Energiaviraston julkaiseman vuoden 2019 jäännösjakauman perusteella.
***) Lähde: Maailmanpankki

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Yhteydenotot Nesteen mediapuhelimeen, puh. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin klo 8.30-16.00).

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi

Liitetiedostot: