11 Kesäkuu 2021

Nesteen tavoitteena 100 % uusiutuvan sähkön käyttö globaalisti vuoteen 2023 mennessä ⎼ tuulivoiman käyttöä lisätään Porvoon jalostamollaNeste Oyj, Lehdistötiedote, 11.6.2021 klo 10.00

Neste on sitoutunut hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Osana tätä ilmastositoumusta Nesteen tavoitteena on siirtyä käyttämään 100 %:sti uusiutuvaa sähköä globaalisti vuoteen 2023 mennessä. Edistääkseen tavoitettaan Neste lisää uusiutuvan sähkön käyttöä Porvoon jalostamollaan ja on solminut uuden tuulivoimasopimuksen tuulivoimayhtiö Ilmattaren kanssa. Tuulivoimalla tuotettu uusiutuva sähkö on yksi keskeisistä keinoista vähentää tuotantolaitosten sähkönhankinnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä*.

Uuden tuulivoimasopimuksen lisäksi Neste on solminut sopimuksen Ilmattaren kanssa vuonna 2020 ja sitoutunut lisäämään uusiutuvan energian käyttöä tuotannossa loppuvuodesta 2019 Fortumin kanssa tehdyllä tuulivoimasopimuksella. Sopimusten myötä noin 40 % Porvoon jalostamon tarvitsemasta sähköstä on uusiutuvaa tuulivoimaa vuonna 2025. Ensimmäiset tuulisähkön toimitukset Fortumin Kalaxin tuulipuistosta Nesteelle Porvooseen alkoivat tammikuussa 2021.

Tuulivoimaa koskevien sopimusten lisäksi Neste lisää uusiutuvan sähkön osuutta esimerkiksi niin sanotuilla alkuperätakuilla (Guarantee of Origin, GoO) nykyisen uusiutuvan sähkön tuotantokapasiteetin perusteella. Alkuperätakuut edesauttavat uusiutuvan sähkön osuuden kasvattamista 100 %:iin Nesteen tarvitsemasta sähköstä vuoteen 2023 mennessä.

"Sijoitukset kotimaiseen uusiutuvaan sähköön tukevat tavoitettamme tehdä tuotannostamme hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä. Tuulivoima on yksi tunnistamistamme noin 80:stä keinosta, joilla voimme vähentää toimintamme kasvihuonekaasupäästöjä. Tavoitteenamme on siirtyä Porvoon jalostamolla 100 %:sti uusiutuvan sähkön käyttöön vuoteen 2023 mennessä, mikä vastaa yrityksemme globaalia uusiutuvan energian tavoitetta. Tavoitteena uusiutuvan sähkön osuudelle ostetusta sähköstä on 100 % vuonna 2023”, kertoo Marko Pekkola, Nesteen Öljytuotteet-liiketoimintayksikön johtaja.

Nesteen ja Ilmattaren pitkäaikaisen sopimuksen kokonaiskapasiteetti vastaa noin 200 GWh/v, mikä on noin 17 % Nesteen Porvoon jalostamon sähkönkulutuksesta. Ilmattaren tuulisähkön toimitusten on arvioitu alkavan alkuvuodesta 2025.

Ilmattaren kanssa solmitun tuulivoimasopimuksen avulla Neste vähentää Porvoon jalostamon sähkönhankinnan epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä* vuositasolla noin 50 000 tonnia CO2-ekvivalenttia. Aikaisemmat sopimukset mukaan luettuna Neste vähentää Suomen tuotantolaitoksien sähkönhankinnasta aiheutuvia epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä* vuositasolla noin 120 000 tonnia CO2 -ekvivalenttia**, joka vastaa yli 19 000 keskiverto-EU-kansalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä.

*) Greenhouse Gas -protokollan mukaiset Scope 2 -päästöt. 
**) Päästövähennys on laskettu Energiaviraston julkaiseman vuoden 2019 jäännösjakauman perusteella.


Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Yhteydenotot Nesteen mediapuhelimeen, puh. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin klo 8.30-16.00).

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi

Liitetiedostot: