20 Joulukuu 2021

Neste lahjoittaa miljoona euroa suomalaisille yliopistoille

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 20.12.2021 klo 9.30

Neste lahjoittaa suomalaisille yliopistoille yhteensä miljoona euroa tukeakseen kemianalan tutkimusta ja koulutusta ja vahvistaakseen toimialan ja tieteellisen yhteisön välistä yhteistyötä. Lahjoitus jaetaan Aalto-yliopiston ja Åbo Akademin kesken. Neste tekee näiden yliopistojen kanssa pitkäaikaista strategista yhteistyötä. Yhteistyön laajuuden eli strategisten projektien määrän ja suuruuden lisäksi lahjoitusten saajien valintakriteerinä huomioitiin myös näistä yliopistoista valmistuneiden osuus kaikista Nesteen innovaatiotoiminnan rekrytoinneista.

Lahjoitukset kohdennetaan Aalto-yliopiston tekniikan koulutusalalle ja Åbo Akademin teknillistieteelliselle koulutusalalle. Yhteistyö Aalto-yliopiston ja Åbo Akademin kanssa tukee myös vastuullisuuteen keskittyvien kasvualueiden vahvistamista, kuten uusiutuvia tuotteita, vähähiilisiä ratkaisuja ja kiertotaloutta. Nämä alueet ovat keskeisiä myös Nesteen strategiassa.

"Nesteen menestys perustuu innovatiivisuuteen, rohkeuteen ja pitkäjänteiseen, järjestelmälliseen tutkimukseen ja kehitykseen. Laaja-alainen yhteistyömme yliopistojen kanssa yhdistää alan johtavan asiantuntemuksen korkeatasoiseen tutkimukseen. Näin voimme löytää ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin, joista on hyötyä yhteiskunnille pidemmällä tähtäimellä. Haluamme myös osoittaa lahjoituksellamme arvostustamme yliopistoille, jotka tarjoavat korkealaatuista koulutusta kaikille ja siten varmistavat, että monimuotoista ja laadukasta osaamista löytyy tulevaisuudessakin", sanoo Nesteen innovaatiojohtaja Lars Peter Lindfors.

Nesteen lahjoitus liittyy valtion vastinrahaohjelmaan yliopistoille vuosina 2020–2022.

Nesteellä on pitkä perinne koulutuksen tukemisessa ja yhteistyössä. Neste tarjoaa vuosittain kesäharjoittelupaikkoja noin 350 nuorelle osaajalle Suomessa, ja yhtiö tekee yhteistyötä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa monissa tutkimusprojekteissa ja tarjoaa opiskelijoille lopputyömahdollisuuksia. 

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Yhteydenotot Nesteen mediapuhelimeen, puh. 050 458 507 / media@neste.com (arkisin klo 8.30–16.00).

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi