13 syyskuu 2022

ISCC ja Circularise täydentävät toimitusketjun massataseeseen perustuvaa sertifiointia pilotoimalla lohkoketjuteknologiaa kymmenen yrityksen, myös Nesteen kanssa

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 13.9.2022 klo 11.15 

Kuva: ISCC-massatasejärjestelmän pilotti. Lähde: Circularise

Circularise ilmoitti tänään uraauurtavasta yhteishankkeesta, jossa yhteistyökumppanit testasivat lohkoketjujärjestelmää täydentääkseen ISCC Plus -sertifiointia. Hankkeessa olivat mukana ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) -sertifiointijärjestelmä, materiaalitoimittajat Neste, Asahi Kasei, Borealis, Trinseo ja Shell, alkuperäiset laitevalmistajat, tuotemerkit Arcelik, Philips Domestic Appliances ja EVBox sekä kauppayhtiöt Marubeni ja Itochu. Yhteistyön osapuolet toivat yhteen Circularise ja Marubeni. Ensimmäistä kertaa 10 kemianteollisuuden toimijaa ja laiteyritystä testasivat yhdessä lohkoketjupohjaista digitaalista järjestelmää, joka täydensi monimutkaisten arvoketjujen vastuullisuuden sertifiointiprosessia. 

Circularisen lohkoketjupohjaista digitaalista järjestelmää testattiin ISCC Plus -sertifioinnin yhteydessä. Järjestelmän tarkoitus on tehdä sertifioitujen osapuolten auditoinnista tehokkaampaa ja parantaa sertifioitujen tietojen eheyttä. Osallistujat hyödynsivät julkista lohkoketjua. Sen avulla voidaan todentaa, hajauttaa ja salata tiedot, joilla varmennetaan materiaalivirtoja ja niihin liittyviä vastuullisuusominaisuuksia. Tämä innovatiivinen menetelmä eroaa muista lohkoketjuhankkeista, joissa yritykset käyttävät yksityistä valittujen osallistujien, kuten konsortion jäsenten, hallinnoimaa lohkoketjua. Sen sijaan Circularise ja hankekumppanit käyttivät julkista lohkoketjua. Tällöin yritysten on käytännössä mahdotonta käyttää samoja todisteita vastuullisuudestaan useita kertoja eri omaisuuseristä ja siten esittää vastuullisempaa kuin ne oikeasti ovat. Luottamus tietojen eheyteen rakentuu tälle periaatteelle. 

”Lohkoketjuteknologia mullistaa tiedon tallentamisen ja jakamisen. Yksittäisten yritysten ei enää tarvitse pitää hyödykkeiden ja liiketoimien taseita Excelissä. Sen sijaan ne voivat käyttää lohkoketjua ja älykkäitä sopimuksia taseiden tallentamiseen, tapahtumien kirjaamiseen ja massatasesääntöjen soveltamiseen. Jokainen liiketoimi on täysin jäljitettävissä. Auditoijat voivat siis luottaa lohkoketjuun osassa auditointia”, sanoo Circularisen perustaja Mesbah Sabur. "Olemme tyytyväisiä, että voimme tuoda toimitusketjun jäljitettävyyttä ja tiedonhallintaa koskevaa tietämystämme hankekumppaneidemme käyttöön, kun testaamme julkista hajautettua lohkoketjua ISCC Plus -sertifioinnissa.” 

”Neste pyrkii luomaan elinvoimaisemman maapallon lapsillemme. Haluamme vaikuttaa myönteisesti luonnon monimuotoisuuteen ja samalla saavuttaa luontopositiivisen arvoketjun. Jotta kestävä kehitys hyödyttäisi koko yhteiskuntaa, tarvitaan läpinäkyvyyttä monimutkaisiin arvoketjuihin. Tällä hetkellä läpinäkyvyyttä ei ole helppo saavuttaa. Tässä ISCC:n, Circularisen ja edelläkävijäyritysten johtamassa hankkeessa tavoitteenamme on, että monimutkaisissa arvoketjuissa pystytään oppimaan ja täysimääräisesti hyödyntämään innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja. Niiden avulla arvoketjuissa pystytään jakamaan tietoja ja validoimaan tuotteiden vastuullisuusominaisuuksia tehokkaasti. Tuotteiden läpinäkyvät vastuullisuusominaisuudet hyödyttävät niin teollisuutta, kuluttajia kuin yhteiskuntaakin”, sanoo Isabella Tonaco, Vice President, Strategy Execution & Marketing, Nesteen Renewable Polymers and Chemicals -liiketoimintayksiköstä.

Materiaalien jäljitettävyys ja tietojen todentaminen yksittäisillä toimipaikoilla ja koko arvoketjussa taattiin ISCC Plus -sertifioinnilla, joka on myönnetty jokaisen toimijan arvoketjuun kuuluvalle toimipaikalle. Sertifiointi edellyttää vastuullisuuden varmistavia toimipaikkakohtaisia auditointeja, sertifiointia ja massataselaskelmia. Tiedot ladattiin Circularisen ohjelmistojärjestelmään, mikä helpottaa massataselaskentaa ja raportointia. 

”Sertifiointi muuttuu entistä digitaalisemmaksi. Digitalisaation ansiosta sertifiointijärjestelmät pystyvät yksinkertaistamaan toimitusketjuun kuuluvien toimijoiden auditointiprosessia ja vähentämään virheiden riskiä. Yritysten on myös helpompi osoittaa, että ne toimivat vaatimusten mukaisesti ja noudattavat auditointisääntöjä”, sanoo Jan Henke ISCC:stä. ”On hienoa, että olemme saaneet testata Circularisen jäljitettävyysohjelmistoa ISCC:n menettelyissä.”

Massatasemenetelmällä vastuullisia kemikaaleja

Kemianteollisuus osallistuu tällä hetkellä merkittäviin toimiin kestävän kehityksen edistämiseksi. Näihin kuuluvat raaka-aineiden käytön, kierron sekä toimintojen ja kokonaisten arvoketjujen ilmastovaikutusten uudelleenarviointi. Muutos perustuu suurelta osin uusien, vastuullisempien raaka-aineiden hankintaan ja tehokkaiden prosessien, taloudellisen kannattavuuden ja luotettavuuden säilyttämiseen.

Massatasejärjestelmää hyödyntävät sertifiointijärjestelmät voivat helpottaa asteittaista siirtymistä kohti fossiilisten raaka-aineiden ja materiaalien korvaamista uusiutuvilla ja kierrätetyillä raaka-aineilla. Niiden ansiosta nykyisten laitteiden ja infrastruktuurin käyttö voi jatkua sen sijaan, että nykyisten laitosten ja arvoketjujen rinnalle rakennettaisiin uusia. Kun vastuullisuuden ja sertifiointivaatimusten noudattamisen todentamiseen käytetään massatasejärjestelmää, tietojen säilyttäminen ja eheys ovat keskeisessä asemassa.

Massatasemenetelmän yhtenä suurimpana haasteena muovi- ja kemianteollisuudessa on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä asiasta. Hanke syvensi yhteistyökumppaneiden tietämystä aiheesta ja muutti niiden sisäisiä prosesseja yhdenmukaisiksi ISCC Plus -vaatimusten kanssa. Hankkeessa myös testattiin uutta, tulevaisuudenkestävää tapaa kirjata massataseen hyvitykset ja jakaa ne helposti organisaatioiden välillä. Tällä tavoin arvoketjun toimijat pystyivät todentamaan vastuullisuusväitteensä paremmin ja parantamaan yhteistyötään. Lohkoketjuteknologia täydentää toimitusketjun sertifiointia merkittävästi tämän hankkeen jälkeenkin. Teknologialla sertifiointijärjestelmät pystyvät yksinkertaistamaan toimitusketjun toimijoiden auditointiprosessia, vähentämään virheiden riskiä ja nopeuttamaan vastuullisuuskehitystä. 

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:           

Neste: Yhteydenotot  Nesteen mediapalveluun, puh. +358 800 94025 / media@neste.com (arkisin klo 8.30–16.00).

Circularise: press@circularise.com

ISCC: https://www.iscc-system.org/contact/ 

Sitaatteja kaikilta kumppaneilta löytyy täältä.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2021 Nesteen liikevaihto oli 15,1 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi

Circularise in brief

Circularise is a supply chain traceability provider founded in The Netherlands in 2016. Circularise’s software system helps suppliers in chemicals, plastics, battery materials, metals, and other industries to trace materials and share their environmental footprint without risking their sensitive data. By extension, it helps brands to get visibility into their own Scope 3 emissions and other metrics, which is aligned with the regulatory push around Digital Product Passports, the German Supply Chain Act, and the Corporate Sustainability Reporting Directive. https://www.circularise.com/

ISCC in brief

ISCC is a global multi-stakeholder, sustainability and greenhouse gas certification scheme for circular and biogenic raw materials. It covers entire value chains from point of origin of waste and residues or farms and plantations to final products. Via independent third-party audits, sustainability, traceability and chain of custody requirements need to be successfully certified. ISCC has system users in more than 100 countries and is governed by the ISCC multi-stakeholder Association with more than 200 Members. The scheme is continuously being further developed in an open multi-stakeholder approach. https://www.iscc-system.org/about/circular-economy/