5 Joulukuu 2018

Neste Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Vake Oy:n omistusosuus Neste Oyj:stä yli 5 %

Neste Oyj Pörssitiedote 5.12.2018 klo 14

Neste Oyj on 5.12.2018 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n kokonaisomistus Neste Oyj:n osakkeista ja äänistä on noussut yli 5 prosentin liputusrajan.

 Kohdeyhtiö: Neste Oyj, Y-tunnus: 1852302-9
Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 5.12.2018

Suomen valtio on tänään 5.12.2018 luovuttanut oman pääoman ehtoisesti apporttina 21 298 041 Neste Oyj:n osaketta Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:lle (Y-tunnus 2777483-1). Kyseinen osakemäärä vastaa 8,31 prosenttia Neste Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä. Valtion kehitysyhtiö Vake Oy on Neste Oyj:n tietojen mukaan 100-prosenttisesti Suomen valtion määräysvallassa.

Suomen valtion yhteenlaskettu omistus Nesteestä luovutuksen jälkeen on 93,438,038 osaketta, mikä vastaa 36,44 % Neste Oyj:n osakkeiden ja äänten kokonaismäärästä. Neste Oyj:n osakkeiden rekisteröity lukumäärä on 256 403 686, ja ne oikeuttavat vastaavaan määrään ääniä.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintä- ja brändimarkkinointijohtaja

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2017 Nesteen liikevaihto oli 13,2 miljardia euroa. Vuonna 2018 sijoituimme toiseksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com