6 Helmikuu 2020

Neste Oyj:n hallitus päätti uudesta jaksosta avainhenkilöiden osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä

Neste Oyj Pörssitiedote 6.2.2020 klo 17.15

Neste Oyj:n hallitus on päättänyt uuden jakson alkamisesta Nesteen avainhenkilöille tarkoitetussa pitkän aikavälin osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä. Järjestelmä koostuu Nesteen johdolle ja avainhenkilöille suunnatusta suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (”PSP”) päärakenteena sekä ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä (”RSP”) täydentävänä osakepalkkiojärjestelmänä erityistilanteita varten.

Neste tiedotti järjestelmän alkamisesta alunperin 11.12.2018 annetulla tiedotteella.

PSP 2020‒2022

Seuraava ohjelma PSP-rakenteessa, PSP 2020‒2022, alkaa vuoden 2020 alusta lukien ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2023 edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Mahdollinen osakepalkkio maksetaan Neste Oyj:n osakkeina. Suoritusmittari, jonka perusteella PSP 2020‒2022-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettava osakepalkkio maksetaan, on yhtiön osakkeen kokonaistuoton suhteellinen kehitys.

PSP 2020‒2022-ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 130 henkilöä, mukaan lukien Nesteen johtoryhmän jäsenet. Jos PSP 2020‒2022-ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 317 680 osaketta. Tämä osakemäärä merkitsee palkkioiden bruttomäärää, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys minkä jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. 

PSP 2020‒2022-ohjelman kokonaisarvo, arvioituna Nesteen osakkeen tämänhetkisen arvon perusteella, on noin 11 miljoonaa euroa.

RSP 2020‒2022

Seuraava ohjelma RSP-rakenteessa, RSP 2020‒2022, alkaa vuoden 2020 alusta lukien ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2023. Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmänä erikseen valituille Nesteen avainhenkilöille erityistilanteissa.

RSP 2020‒2022-ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 32 000 osaketta. Tämä osakemäärä merkitsee palkkioiden bruttomäärää, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys minkä jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. 

Tämän ohjelman kokonaisarvo, arvioituna Nesteen osakkeen tämänhetkisen arvon perusteella, on noin 1 miljoona euroa.

Muita ehtoja

Neste soveltaa osakeomistussääntöä yhtiön johtoryhmän jäseniin. Sen mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Nesteessä vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Neste Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Lisätiedot: Hannele Jakosuo-Jansson, henkilöstö-, turvallisuus- ja hankintajohtaja. Yhteydenotot Nesteen mediapuhelin, p. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin 8.30-16.00)

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2018 Nesteen liikevaihto oli 14,9 miljardia euroa. Vuonna 2020 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com