27 syyskuu 2018

Neste peräänkuuluttaa toimialojen yhteistyötä muutoksen aikaansaamiseksi palmuöljyteollisuudessa

Neste Oyj uutinen 27.9.2018 klo 16.30 

Greenpeace International julkaisi 19.9.2018 The Final Countdown -raportin. Vaikka palmuöljyteollisuudessa onkin viime aikoina tapahtunut positiivista kehitystä, raportissa kerrotaan toiminnan olevan joiltakin osin edelleen epäeettistä.

Greenpeacen raportti nimeää isoja kansainvälisiä yhtiöitä, jotka hankkivat raaka-aineita palmuöljytuottajilta, joiden toimintatavat eivät välttämättä täytä vastuullisuusvaatimuksia. Ei ole ihme, että raportissa ei mainita Nestettä, sillä biopolttoaineteollisuus on edelleen ainoa ala, jolta lakisääteisesti vaaditaan jäljitettävää toimitusketjua ja raportoimista vastuullisuudestaan, esim.käyttämiensä raaka-aineiden kasvihuonekaasupäästöistä.

Kaikki tutkimukset alan toimijoiden tämänhetkisestä suoritustasosta ovat hyödyllisiä. Olemme Greenpeacen kanssa täysin samaa mieltä, että palmuöljyn viljelyn laiton laajentaminen metsiin ja soihin on saatava loppumaan. Puutteiden tunnistaminen ja esiintuominen on tärkeää, ja kaikki merkitykselliset tapaukset pitäisi käsitellä yhdessä eri sidosryhmien kanssa, jotta tilanne ja korjaavat toimenpiteet saadaan toteutettua mahdollisimman tehokkaasti.

Kestävä ja laajamittainen vastuullisuuden kehitys voidaan toteuttaa vain parantamalla läpinäkyvyyttä kaikkien palmuöljyä käyttävien tahojen osalta ja tiivistämällä yhteistyötä sidosryhmien kesken, mukaan lukien viranomaiset. Tässä työssä voittoa tavoittelemattomilla yhteisöillä on merkittävä rooli. Jatkamme omalta osaltamme aktiivisessa roolissa näissä yhteistyöpyrkimyksissä.

Neste on sitoutunut jatkamaan toimia, joilla on positiivinen vaikutus palmuöljyteollisuuden vastuullisuuteen. Vaadimme jatkossakin palmuöljyviljelijöitä sitoutumaan ja toteuttamaan metsäkadon ehkäisemiseen liittyviä, lain vaatimukset ylittäviä käytäntöjä.

Tutkimme rikkomuksiin liittyvät väitteet perusteellisesti

Kuten Nesteen palmuöljyn ja PFAD:n toimitusketjujen tiedoista voi todeta, Neste hankkii raaka-aineita viideltä palmuöljy-yhtiöltä, jotka ovat mainittu Greenpeacen raportissa.

Otamme kaikki väitteet toimitusketjuumme liittyvistä vastuullisuuusrikkomuksista erittäin vakavasti ja jatkamme tutkimuksia raportissa mainittujen epäkohtien selvittämiseksi ja yksilöimiseksi, jotta voimme päättää jatkotoimenpiteistä. Tutkimukset toteutetaan yhdessä palmuöljyn kasvattajien ja toimittajien kanssa saadaksemme parhaan mahdollisen ymmärryksen tilanteesta. Tukenamme on myös vastuullisuusasiantuntijoiden organisaatio Consortium of Resource Experts (CORE) sekä laajat taustatiedot tilanteesta Malesiassa ja Indonesiassa. Lisäksi hyödynnämme paikallisten asiantuntijoiden ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen osaamista.

Emme hyväksy minkäänlaista toimintaa, joka voi aiheuttaa metsäkatoa. Emme myöskään hyväksy minkäänlaista toimintaa, joka on esimerkiksi RSPO:n tai ISCC:n määrittelemien vastuullisuusperiaatteiden tai NDPE:n (No Deforestation, No Peat, No Exploitation) sitoumusten vastaista. Olemme omassa toimitusketjussamme sitoutuneet ehkäisemään metsäkatoa  ja edellytämme samaa kaikilta raaka-ainetoimittajiltamme. Climate Disclosure Projectin (CDP) -ohjelmassa Nesteen toiminta metsäkadon riskien hallitsemiseksi on arvioitu johtavien toimijoiden Leadership-luokkaan.

Raportoitujen epäkohtien perusteelliseen tutkimukseen tarvitaan aikaa asioiden monimutkaisuuden vuoksi. Osa raportissa mainituista asioista näyttää myös olevan sellaisia, jotka ovat tulleet esille jo aiemmin ja jotka ovat aikanaan tutkittu. Neste on tunnettu siitä, että se ryhtyy toimenpiteisiin heti, kun väärinkäytöksiä havaitaan.  

Metsäkatoa seurataan maaimanlaajuisesti ja useat toimijat julkaisevat seurantaraporttejaan (lue esim. https://www.wri.org/blog/2018/08/indonesias-deforestation-dropped-60-percent-2017-theres-more-do ja https://www.globalforestwatch.org)

Lisätietoja

Pekka Tuovinen, Senior Advisor, Sustainability, puh. 010 458 4516, pekka.tuovinen(at)neste.com

Vuonna 2018 Neste valittiin toiselle sijalle maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla. Hiljattain Neste valittiin myös Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin (DJSI) 12. peräkkäisen kerran.

Palmuöljy on jatkossakin yksi Nesteen käyttämistä raaka-aineista. Vuonna 2017 Nesteen käyttämistä uusiutuvista raaka-aineista 20 % oli palmuöljyä, kun taas lähes 80 % oli jätteitä ja tähteitä. Kaikki käyttämämme palmuöljy on ollut täysin jäljitettävissä öljypalmuviljelmille asti vuodesta 2007 lähtien, ja vuodesta 2013 alkaen 100 % käyttämästämme palmuöljystä on ollut sertifioitua.

Lisätietoa käyttämästämme vastuullisesti tuotetusta palmuöljystä täältä. Maailmanlaajuisesta palmuöljyn kulutuksesta Nesteen osuus on alle 1 %.

Neste on osoittanut edelläkävijyyttä läpinäkyvillä ja vastuullisilla käytännöillään palmuöljyalalla jo yli kymmenen vuoden ajan. Palmuöljyn toimitusketjumme on täysin julkinen, jonka toivomme osallistavan kolmansia osapuolia, kuten voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä, tarkkailemaan tuotantoketjua. Teemme työtä saavuttaaksemme samanlaisen läpinäkyvyyden myös muissa raaka-aineissamme.  

Lisää käyttämämme palmuöljyn jäljitettävyydestä

https://www.neste.fi/konserni/vastuullisuus/vastuullisuuden-varmistaminen/sertifioitu-toimitusketju

Neste asettaa jatkossakin tiukat vastuullisuusvaatimukset toimittajilleen. Ne ovat osana hankintasopimuksiamme ja vaatimusten noudattamista valvomme raportoinnin ja auditoinnin avulla. Jatkamme myös aktiivista työtä metsäkadon ehkäisemiseksi. Jatkamme myös aktiivista työtämme parhaiden toimintatapojen edistämisessä tiiviin sidosryhmäyhteistyön kautta mm. järjestöissä, joissa eri alojen toimijat yhdessä ratkovat alan ongelmia (esim. RSPO).

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2017 Nesteen liikevaihto oli 13,2 miljardia euroa. Vuonna 2018 sijoituimme toiseksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.fi/konserni