4 Huhtikuu 2019

Nesteen maksuttomassa osakeannissa annetut osakkeet merkitty kaupparekisteriin

Neste Oyj Pörssitiedote 4.4.2019 klo 8.00

Neste Oyj:n yhtiökokouksen 2.4.2019 päättämässä maksuttomassa osakeannissa (ns. split) annetut 512 807 372 uutta osaketta on tänään merkitty kaupparekisteriin. Maksuttoman osakeannin tavoitteena on yhtiön osakkeen likviditeetin parantaminen. Maksuttomassa osakeannissa annetaan uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan 2 uutta osaketta. Lisäksi maksuttomassa osakeannissa annetaan vastaavasti maksutta uusia osakkeita yhtiölle itselleen yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden perusteella. Neste Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä maksuttoman osakeannin jälkeen on 769 211 058 osaketta.

Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet 4.4.2019 alkaen. Osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä, eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uusien osakkeiden kirjaus osakkeenomistajien arvo-osuustileille sekä ottaminen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssissä on suunniteltu tapahtuvaksi 5.4.2019. 

Maksuttomassa osakeannissa annetut uudet osakkeet eivät oikeuta Neste Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2019 päättämän osingonmaksun ensimmäiseen erään, mutta ne oikeuttavat yhtiökokouksen päätöksen mukaiseen osingonmaksun toiseen erään.

Kaikki Neste Oyj:n osakkeet tuottavat myös jatkossa osakkeenomistajille yhtäläiset oikeudet, ja Neste Oyj:n osakkeiden ISIN-tunnus (FI0009013296) ja kaupankäyntitunnus (NESTE) säilyvät muuttumattomina myös maksuttoman osakeannin jälkeen.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintä- ja brändimarkkinointijohtaja

Lisätietoja: lakiasiainjohtaja Christian Ståhlberg, puh. 010 458 4251

 

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2018 Nesteen liikevaihto oli 14,9 miljardia euroa. Vuonna 2019 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com