2 Huhtikuu 2024

Nesteen Porvoon jalostamon suurseisokki 2024 alkamassa

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 2.4.2024 klo 9

Neste varmistaa turvallisen ja jatkuvan toiminnan jalostamoillaan säännöllisillä ja suunnitelluilla määräaikaishuolloilla eli suurseisokeilla. Nesteen jalostamolla Porvoon Kilpilahdessa huhti-kesäkuussa 2024 järjestettävän suurseisokin valmistelevat työt käynnistyivät 1.4. prosessiyksiköiden pysäytyksillä. Jalostamon pysäytyksen jälkeen aloitetaan varsinaiset seisokkityöt huhtikuun puolivälissä, ja niiden odotetaan kestävän toukokuun puoliväliin saakka. Suurseisokin arvioitu kesto on yhdeksän viikkoa.

Suurseisokin aikana tehdään lakisääteisiä tarkastuksia, huoltoja ja laitteistojen perusparannuksia, joita ei voida tehdä jalostamon ollessa käynnissä. Lisäksi seisokki myötävaikuttaa Nesteen tavoitteeseen tehdä Porvoon jalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa hiilineutraali tuotanto vuoteen 2035 mennessä. Suurseisokilla ei ole vaikutusta Nesteen Kilpilahden sataman ja jakeluterminaalien toimintaan.

Suurseisokki lisää tilapäisesti henkilömäärää Kilpilahden alueella

“Suurseisokin töihin osallistuu yli sata auditoitua urakoitsijayritystä ja yhteensä noin 4 500 henkilöä, joista noin tuhat on nesteläisiä”, kertoo seisokista vastaava johtaja Sami Wasström Nesteen Öljytuotteet -liiketoimintayksiköstä. “Kaikissa seisokkitöissä varmistamme työntekijöidemme ja kumppaneidemme terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin. Tavoitteena on, että jokainen seisokkipäivä on turvallinen.”

Suurseisokin kestoa on huolellisella valmistautumisella pystytty lyhentämään edellisiin verrattuna. Prosessiyksiköiden pysäytykset ja käynnistykset aiheuttavat tilapäistä lisääntynyttä soihdutusta, melua ja hajuhaittaa lähialueella. Suurseisokin aikana myös liikennemäärät lähialueella lisääntyvät huomattavasti.

“Seisokkiin valmistaudutaan aina erittäin huolellisesti. Meille on tärkeää, että suurseisokki aiheuttaa mahdollisimman vähän ja lyhytkestoisesti häiriötä lähialueen asukkaille ja yrityksille”, Sami Wasström toteaa.

Neste MY Uusiutuva Diesel™ liikuttaa seisokin työntekijöitä ja työkoneita

Suurseisokin aikaisilla pysäköinti- ja liikennejärjestelyillä pyritään varmistamaan liikenteen sujuvuus. Seisokkiin osallistuville urakoitsijoille on järjestetty tilapäinen pysäköintialue ja sen yhteyteen urakoitsijoiden tarvitsemia palveluita. Neste järjestää urakoitsijoiden pysäköintialueelta seisokkiin osallistuville urakoitsijoille jatkuvan bussikuljetuksen seisokkityömaalle. 

Suurseisokin busseissa ja työkoneissa käytetään Nesteen uusiutuvia polttoaineita. Neste MY Uusiutuva Diesel™- ja Neste MY Uusiutuva Polttoöljy™ -tuotteilla suurseisokin työkoneiden ja bussiliikenteen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät keskimäärin 90 %* verrattuna fossiilisen dieselin käyttöön.

*) Keskimäärin 90 % pienempi hiilijalanjälki koko polttoaineen elinkaaren ajalta, kun päästöjä verrataan fossiiliseen dieseliin. Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintä- ja brändijohtaja (vt.)

Lisätietoja: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa https://www.neste.fi/konserni/medialle/tiedotteet-ja-uutiset/tilaa-tiedotteita.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Yhtiö jalostaa jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi.

Maailman johtavana uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottajana sekä polymeerien ja kemikaalien valmistukseen tarkoitettujen uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineisiin perustuvien syöttöaineratkaisujen edelläkävijänä, Neste auttaa asiakkaitaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. 

Yhtiön tavoitteena on tehdä Porvoon öljynjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Neste on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä ja aikoo vähentää myymiensä tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Neste on myös asettanut korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjulle. Yhtiö on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2023 Nesteen liikevaihto oli 22,9 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi