26 syyskuu 2023

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Ilmastorahasto Oy:n yhteenlaskettu omistusosuus Neste Oyj:stä alitti 5 %

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Sijoittajat

Neste Oyj, Pörssitiedote, 26.9.2023 klo 14.30

Neste Oyj on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisen ilmoituksen. Ilmastorahasto Oy:n ilmoituksessa mainittu omistusosuus Neste Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 22.9.2023 alittanut 5 prosentin rajan.

Nesteen osakkeiden kokonaismäärä on 769 211 058 kappaletta ja jokainen osake tuottaa yhden äänen.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

% osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 8,31  8,31 

Tiedot omistus- ja äänioikeudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A. Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelajiISIN-koodi  Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora(AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009013296 0
A YHTEENSÄ 0

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa  Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
B YHTEENSÄ

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Valtioneuvoston kanslia 44,22  340 107 618
Työ ja Elinkeinoministeriö Alle 5  0
Ilmastorahasto Oy Alle 5  0

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00). 

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Yhtiö jalostaa jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi.

Maailman johtavana uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottajana sekä polymeerien ja kemikaalien valmistukseen tarkoitettujen uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineisiin perustuvien syöttöaineratkaisujen edelläkävijänä, Neste auttaa asiakkaitaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. 

Yhtiön tavoitteena on tehdä Porvoon öljynjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä.  Neste on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä ja aikoo vähentää myymiensä tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Neste on myös asettanut korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjulle. Yhtiö on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2022 Nesteen liikevaihto oli 25,7 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi