7 Helmikuu 2024

Neste Oyj:n hallitus päätti uudesta jaksosta avainhenkilöiden osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Sijoittajat

Neste Oyj, Pörssitiedote, 7.2.2024 klo 16.45

Neste Oyj:n hallitus on päättänyt uuden jakson alkamisesta Nesteen avainhenkilöille tarkoitetussa pitkän aikavälin osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä. Järjestelmä koostuu Nesteen johdolle ja avainhenkilöille suunnatusta suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä ("PSP") päärakenteena sekä ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä ("RSP") täydentävänä osakepalkkiojärjestelmänä yksittäisten avainhenkilöiden sitouttamis- ja tunnustustarkoitukseen sekä muita erityistilanteita varten.

Neste tiedotti järjestelmän alkamisesta alun perin 10.2.2022 annetulla pörssitiedotteella.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (PSP) 2024-2026

Seuraava ohjelma PSP-rakenteessa, PSP 2024-2026, alkaa vuoden 2024 alusta lukien. Sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan Neste Oyj:n listattuina osakkeina vuoden 2027 ensimmäisen puoliskon kuluessa. Edellytyksenä palkkioiden maksamiselle on, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.  

Ohjelmaan sovellettavat suoritusmittarit ovat Nesteen osakkeen kokonaistuoton suhteellinen kehitys suhteessa STOXX Europe 600 -indeksiin sekä yhtiön vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin (GHG).

PSP 2024-2026-ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 150 henkilöä, mukaan lukien Nesteen johtoryhmän jäsenet. 

Jos PSP 2024-2026-ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 503 300 osaketta (tarkoittaen palkkioiden bruttomäärää, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina). 

Tämän ohjelman arvioitu kokonaisarvo Nesteen osakkeen tämänhetkisen arvon perusteella on noin 16,95 miljoonaa euroa. Ohjelman toteutuva arvo voi poiketa tästä arviosta osakkeen kurssikehityksen sekä ohjelmalle asetettujen suoritustavoitteiden saavuttamisasteen perusteella.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä (RSP) 2024-2026

Seuraava ohjelma RSP-rakenteessa, RSP 2024-2026, alkaa vuoden 2024 alusta lukien ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan Neste Oyj:n listattuina osakkeina viimeistään vuoden 2027 ensimmäisen puoliskon kuluessa. 

RSP 2024-2026-ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 50 330 osaketta (tarkoittaen palkkioiden bruttomäärää, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina). 

Tämän ohjelman arvioitu kokonaisarvo Nesteen osakkeen tämänhetkisen arvon perusteella on noin 1,7 miljoonaa euroa. Ohjelman toteutuva arvo voi poiketa tästä arviosta osakkeen kurssikehityksen sekä ohjelman puitteissa luvattujen osakepalkkioiden määrän perusteella.

Muita ehtoja

Neste soveltaa osakeomistussääntöä yhtiön johtoryhmän jäseniin. Sen mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Nesteessä vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Neste Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Matti Kähkönen, hallituksen puheenjohtaja, Neste
Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa https://www.neste.fi/konserni/medialle/tiedotteet-ja-uutiset/tilaa-tiedotteita.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Yhtiö jalostaa jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi.

Maailman johtavana uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottajana sekä polymeerien ja kemikaalien valmistukseen tarkoitettujen uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineisiin perustuvien syöttöaineratkaisujen edelläkävijänä, Neste auttaa asiakkaitaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. 

Yhtiön tavoitteena on tehdä Porvoon öljynjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä.  Neste on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä ja aikoo vähentää myymiensä tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Neste on myös asettanut korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjulle. Yhtiö on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2022 Nesteen liikevaihto oli 25,7 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi