10 Maaliskuu 2023

Nesteen hallituksen jäsen ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan vuoden 2023 yhtiökokouksessa sekä päivitys yhtiökokouskutsuun

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Sijoittajat

Neste Oyj, Pörssitiedote, 10.3.2023 klo 8.00

Neste Oyj:n hallituksen jäsen Martina Flöel on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan Nesteen hallitukseen 28.3.2023 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Syynä tähän on Nesteen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen jälkeen syntynyt mahdollinen eturistiriitatilanne, mikä johtuu Flöelin muista sitoumuksista.

Nimitystoimikunta oli 27.1.2023 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti ehdottanut, että Flöel valittaisiin uudelleen hallituksen jäseneksi ja että hallituksen jäsenmäärä olisi kymmenen. Nimitystoimikunta on Flöelin ilmoituksen jälkeen päättänyt pysyttää ehdotuksensa muilta osin voimassa, mikä tarkoittaa sitä, että hallituksen jäseniä olisi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaan kymmenen sijaan yhdeksän.   

"Martina Flöel nimitettiin Nesteen hallituksen jäseneksi vuonna 2017. Haluan kiittää Martinaa hänen erinomaisesta työstään Nesteen hyväksi ja hänen vahvasta panoksestaan hallituksen jäsenenä", Nesteen hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen sanoo.

Nesteen hallitus on nimitystoimikunnan esittämän pyynnön perusteella päättänyt päivittää 8.2.2023 pörssitiedotteella julkaistun yhtiökokouskutsun asiakohdat 12 ja 13 kuulumaan seuraavasti:

“12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä olisi yhdeksän.

13. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Matti Kähkönen valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Hänen lisäkseen hallitukseen ehdotetaan valittavan uudelleen John Abbott, Nick Elmslie, Just Jansz, Jari Rosendal, Eeva Sipilä sekä Johanna Söderström. Sipilä esitetään valittavaksi hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin Heikki Malinen ja Kimmo Viertola.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Marco Wirén, joka on toiminut yhtiön hallituksessa vuodesta 2015, ja Martina Flöel, joka on toiminut yhtiön hallituksessa vuodesta 2017, ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä uudelleenvalintaan seuraavalle hallituksen toimikaudelle.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikkö Kimmo Viertolaa, joka ei työ-/toimisuhteensa vuoksi ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta (Suomen valtio). Lisätietoja nimitystoimikunnan ehdottamista henkilöistä on lisäksi annettu yhtiön internetsivuilla www.neste.com.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että yhtiössä on pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.”

Tämän pörssitiedotteen liitteenä on yhtiökokouskutsu päivitettynä nimitystoimikunnan muutetuilla ehdotuksilla (asiakohdat 12 ja 13), yhtiökokouskutsun pysyessä muilta osin 8.2.2023 julkistetun mukaisena.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Matti Kähkönen, Nesteen hallituksen puheenjohtaja. Yhteydenotot Nesteen mediapuhelimeen puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin klo 8.30–16.00).

Liite: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2022 Nesteen liikevaihto oli 25,7 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi

Liitetiedostot: