26 Lokakuu 2023

Nesteen osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2023

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Sijoittajat

Nesteen osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2023

Neste Oyj, Osavuosikatsaus, 26.10.2023 klo 9

Korkeat marginaalit hyödynnetty Q3 aikana 

Kolmas neljännes lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 1 047 miljoonaa euroa (979 milj.) 
 • Käyttökate oli 889 miljoonaa euroa (456 milj.)
 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali* oli 912 dollaria tonnilta (732)
 • Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 26,9 dollaria barrelilta (28,0)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli 403 miljoonaa euroa (-18 milj.)

Tammi–syyskuu lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 2 661 miljoonaa euroa (2 643 milj.) 
 • Käyttökate oli 1 876 miljoonaa euroa (2 299 milj.)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli 277 miljoonaa euroa (-986 milj.)
 • Rahavirtavaikutteiset investoinnit olivat 1 204 miljoonaa euroa (1 312 milj.)
 • Vertailukelpoinen keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (vertailukelpoinen ROACE) oli 27,2 % viimeisten 12 kuukauden aikana (30.9.2022: 27,6 %)
 • Velan osuus kokonaispääomasta syyskuun lopussa oli 21,5 % (31.12.2022: 13,9 %)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos: 2,22 euroa (2,21)
 • Osakekohtainen tulos: 1,35 euroa (1,79)

*Laskukaavaa on muutettu 1.1.2023 alkaen ja vuoden 2022 luvut on oikaistu. Vuoden 2022 kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen myyntimarginaali aiemmalla laskukaavalla oli 756 dollaria tonnilta.

Toimitusjohtaja Matti Lehmus:

”Neste teki vahvan tuloksen vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Vertailukelpoinen käyttökatteemme oli 1 047 miljoonaa euroa (979 milj.). Tulosparannus edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui etenkin Uusiutuvista tuotteista, jonka tulos parani noin 40 % huolimatta viivästyksistä Singaporen uuden tuotantolinjan käynnistyksessä. Rahavirta ennen rahoituseriä oli selvästi edellisvuotta korkeampi  jatkuvista merkittävistä kasvuinvestoinneistamme huolimatta ja oli 403 miljoonaa euroa (-18 milj.). 

Uusiutuvat tuotteet -segmentin kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen käyttökate oli 545 miljoonaa euroa (389 milj.). Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali oli 912 dollaria tonnilta (732). Sitä tukivat vahva dieselin hinta ja onnistunut raaka-aineiden, markkinoiden ja tuotteiden maailmanlaajuinen optimointi. Tämä kompensoi jäte- ja tähderaaka-aineiden hintojen nousua toiseen neljännekseen verrattuna. Uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen myyntimäärät olivat 860 000 tonnia (698 000) ja vastasivat odotuksiamme. Tuotanto Singaporen jalostamomme laajennusosassa käynnistettiin uudelleen elokuussa. Sen jälkeen ylösajoa hidasti seisokki, joka johtui ylimääräisestä laitetarkastuksesta ja korjaustöistä syyskuussa. Tuotannon uudella linjalla odotetaan alkavan uudestaan marraskuun  alkupuoliskolla. Martinez Renewables -yhteisyrityksessä rakennustyöt edistyvät. Esikäsittelykyvykkyytemme kasvaa toisen vuosipuoliskon aikana, ja tavoittelemme 730 miljoonan gallonan vuosittaisen nimelliskapasiteetin saavuttamista vuoden 2023 loppuun mennessä.

Öljytuotteiden vertailukelpoinen käyttökate oli 472 miljoonaa euroa (537 milj.). Kuten ilmoitimme 12.9.2023 päivitetyissä näkymissämme, Luoteis-Euroopan diesel- ja bensiinimarginaalit nousivat korkealle tasolle neljänneksen aikana. Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali parani merkittävästi ja oli 26,9 dollaria barrelilta (28,0). Vahvojen tuotemarginaalien lisäksi kokonaisjalostusmarginaalia tukivat etenkin onnistunut tuotevalikoiman optimointi ja toimintojen sujuvuus neljänneksen aikana.

Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 42 miljoonaa euroa (38 milj.). Nesteen kokonaismarkkinaosuus pysyi vahvana Suomessa, ja varastovoitot tukivat tulosta. 

Kolmannen vuosineljänneksen aikana näimme positiivista kehitystä lainsäädännössä, kun esimerkiksi uusiutuvaa energiaa koskeva direktiivi (RED III) ja ReFuelEU Aviation -asetusehdotus hyväksyttiin Euroopan parlamentissa. Yhdysvalloissa California Air Resources Board (CARB) julkaisi vaikutusarvion ehdotuksesta hiili-intensiteettiä koskevien tavoitteiden mahdolliseksi tiukentamiseksi tulevaisuudessa. 

Jatkamme globaalin kasvustrategiamme käyttöönottoa ja keskitymme samalla tehokkuuden parantamiseen. Lyhyellä aikavälillä keskitymme uusien tuotantolaitostemme onnistuneeseen ylösajoon, sopimusmyynnin globaaliin optimointiin vuodelle 2024 sekä jatkuvaan tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen.

Konsernin kolmannen neljänneksen 2023 tulos

Nesteen kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 5 973 miljoonaa euroa (6 583 milj.). Huolimatta korkeammista myyntimääristä, jolla oli noin 0,4 miljardin euron positiivinen vaikutus, liikevaihto laski johtuen markkina- ja myyntihintojen laskusta, jolla oli noin -1,1 miljardin euron negatiivinen vaikutus. Lisäksi Yhdysvaltain dollarin heikentymisellä oli noin -0,4 miljardin euron negatiivinen vaikutus. Sen kumosi trading-toiminnan lisääntyminen, jolla oli noin 0,4 miljardin euron positiivinen vaikutus edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Konsernin vertailukelpoinen käyttökate oli 1 047 miljoonaa euroa (979 milj.). Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 545 miljoonaa euroa (389 milj.). Kasvu johtui pääasiassa myyntimarginaalin ja myyntimäärän kasvusta edellisvuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna. Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 472 miljoonaa euroa (537 milj.). Lasku johtui pääasiassa jalostusmarkkinan hienoisesta laskusta edellisvuoteen verrattuna. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 42 miljoonaa euroa (38 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli -6 miljoonaa euroa (3 milj.).

Konsernin käyttökate oli 889 miljoonaa euroa (456 milj.). Käyttökatteeseen vaikuttivat avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -166 miljoonaa euroa (-101 milj.) ja liittyivät lähinnä marginaalien ja käyttöhyödykehintojen suojaukseen. Tulos ennen veroja oli 618 miljoonaa euroa (231 milj.), ja tilikauden tulos oli 539 miljoonaa euroa (139 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,88 euroa (0,79), ja osakekohtainen tulos oli 0,70 euroa (0,18).

Konsernin tammi–syyskuun 2023 tulos

Nesteen tammi–syyskuun liikevaihto oli 16 622 miljoonaa euroa (19 145 milj.). Huolimatta korkeammista myyntimääristä, jolla oli noin 0,9 miljardin euron positiivinen vaikutus, liikevaihto laski johtuen markkina- ja myyntihintojen laskusta, jolla oli noin -3,6 miljardin euron negatiivinen vaikutus. Yhdysvaltain dollarin heikentymisellä oli noin -0,3 miljardin euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon ja trading-toiminnan lisääntymisellä oli noin 0,5 miljardin euron positiivinen vaikutus.

Konsernin vertailukelpoinen käyttökate oli 2 661 miljoonaa euroa (2 643 milj.). Uusiutuvat tuotteet -segmentin tammi–syyskuun vertailukelpoinen käyttökate oli 1 473 miljoonaa euroa (1 347 milj.). Kasvu johtui pääasiassa myyntimarginaalin ja myyntimäärien kasvusta, kiinteiden kustannusten noususta ja Yhdysvaltain dollarin heikentymisestä vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Öljytuotteet-segmentin tammi–syyskuun vertailukelpoinen käyttökate oli 1 104 miljoonaa euroa (1 204 milj.). Lasku johtui pääasiassa jalostusmarkkinan hienoisesta laskusta, myyntimäärien kasvusta ja kiinteiden kustannusten noususta sekä Yhdysvaltain dollarin heikentymisestä vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 94 miljoonaa euroa (105 milj.). Lasku johtui pääasiassa kiinteiden kustannusten kasvusta vuoden 2022 tammi–syyskuuhun verrattuna. Muut-segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli -5 miljoonaa euroa (-8 milj.).

Konsernin käyttökate oli 1 876 miljoonaa euroa (2 299 milj.). Siihen vaikuttivat varaston arvostustappiot, jotka olivat -572 miljoonaa euroa (-152 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -226 miljoonaa euroa (-179 milj.) ja liittyivät pääasiassa marginaalien ja käyttöhyödykehintojen suojaukseen. Tulos ennen veroja oli 1 189 miljoonaa euroa (1 716 milj.), ja tilikauden tulos oli 1 036 miljoonaa euroa (1 377 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 2,22 euroa (2,21), ja osakekohtainen tulos oli 1,35 euroa (1,79).

Näkymät

Näkymä maailmantaloudessa on edelleen epävarma korkean inflaation, alentuneiden kasvuodotusten ja jatkuvan geopoliittisen epävarmuuden seurauksena. Odotamme epävakauden pysyvän korkeana öljytuotteiden ja uusiutuvien tuotteiden markkinoilla.

Uusiutuvat tuotteet -segmentin uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen myyntimäärän odotetaan olevan neljännellä neljänneksellä jonkin verran pienempi kuin vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Myyntimäärään vaikuttavat suunnitellut huoltoseisokit Martinezissa ja Rotterdamissa neljännellä neljänneksellä. Singaporen uudella linjalla on tavoitteena saavuttaa noin 75 prosentin kapasiteetin käyttöaste vuoden 2023 loppuun mennessä ja tuottaa uusiutuvaa lentopolttoainetta myyntiin vuodelle 2024.

Tämänhetkisten näkymien perusteella Nesteen neljännen neljänneksen vertailukelpoisen myyntimarginaalin odotetaan pysyvän erittäin vahvana ja olevan 800–900 dollaria tonnilta. Rotterdamin jalostamon suunnitellulla neljän viikon huoltoseisokilla arvioidaan olevan noin 65 miljoonan euron heikentävä vaikutus segmentin vertailukelpoiseen käyttökatteeseen.

Öljytuotteiden neljännen neljänneksen kokonaisjalostusmarginaalin odotetaan olevan matalampi kuin kolmannella kvartaalilla. Neljännen neljänneksen myyntimäärien odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. 

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta neljännellä neljänneksellä. 

Tämänhetkisten arvioiden mukaan ja noin 85 %:n valuuttasuojausasteen perusteella Nesteen efektiivisen EUR/USD-valuuttakurssin odotetaan olevan 1,06–1,08 vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä.

Neste odottaa konsernin koko vuoden 2023 rahavirtavaikutteisten investointien ilman sulautumisia ja yritysostoja olevan noin 1,5–1,6 miljardia euroa.

Puhelinkonferenssi

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään tänään  26.10.2023  kello  15.00. Osallistujat saavat konferenssin puhelinnumeron ja yksilöllisen PIN-koodin rekisteröitymällä seuraavan linkin kautta: 

https://register.vevent.com/register/BI3766eb809ea6428ea1758680a315db8a. Puhelinkonferenssia voi myös seurata webcast-lähetyksenä osoitteessa https://edge.media-server.com/mmc/p/6uweykdz

Lisätietoja: 
Matti Lehmus, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, puh. 040 737 6633
Sijoittajasuhteet, puh. 050 458 8436

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Yhtiö jalostaa jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi.

Maailman johtavana uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottajana sekä polymeerien ja kemikaalien valmistukseen tarkoitettujen uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineisiin perustuvien syöttöaineratkaisujen edelläkävijänä, Neste auttaa asiakkaitaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. 

Yhtiön tavoitteena on tehdä Porvoon öljynjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä.  Neste on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä ja aikoo vähentää myymiensä tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Neste on myös asettanut korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjulle. Yhtiö on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2022 Nesteen liikevaihto oli 25,7 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi

Liitetiedostot: