4 Helmikuu 2019

Uusiutuva lentopolttoaine saa kannatusta suomalaismatkailijoilta - 80 prosenttia haluaisi vähentää lentopäästöjä jo niiden syntyvaiheessa

Neste Oyj lehdistötiedote 4.2.2019 klo 9 (EET)

Neste selvitti, miten suomalaiset suhtautuvat lentomatkustamisen päästöihin ja niiden kompensointiin tai hyvitykseen. Uusiutuva lentopolttoaine sai vastaajilta eniten kannatusta lentopäästöjen hyvitys- tai kompensointikeinona: 80 prosenttia vastaajista piti uusiutuvan polttoaineen käyttöä kiinnostavana tai erittäin kiinnostavana vaihtoehtona, sillä sen koetaan vaikuttavan päästöihin konkreettisesti jo niiden syntyvaiheessa.

Viimeaikainen keskustelu lentämisen päästöistä on tavoittanut suomalaiset hyvin, selvisi Nesteen tutkimuksessa*. Tutkimukseen osallistuneista 50 prosenttia sanoi olevansa tietoisia lentomatkustamisen aiheuttamista päästöistä, ja 52 prosenttia koki päästöjen vähentämisen lentoliikenteessä vakavana tai erittäin vakavana ympäristöongelmana. Tutkimuksessa yhdistettiin määrällisiä ja laadullisia menetelmiä ja siihen osallistui yli 2 000 suomalaista.

“Tuleva vuosi määrittää pitkälti sen, saadaanko lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen kasvu pysäytettyä vuoteen 2020 mennessä. Lentämisen kasvun tämän jälkeenkin tulee olla hiilineutraalia, joten ratkaisuja tehdään nyt pitkällä tähtäimellä. Aiheen ajankohtaisuuden vuoksi lähdimme tutkimaan kuluttajien näkemyksiä: miten lentämisen päästöihin suhtaudutaan ja miten kuluttajat olisivat valmiita toimimaan asian ratkaisemiseksi yhdessä lentoyhtiöiden ja -asemien kanssa”, sanoo Nesteen Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen kehitysjohtaja Andreas Teir.

Suomalaisvastaajista puolet tiesivät, että lentoliikenteessä on mahdollista hyödyntää uusiutuvaa polttoainetta. Uusiutuva lentopolttoaine sai vastaajilta myös eniten kannatusta lentopäästöjen hyvitys- tai kompensointikeinona: 80 prosenttia vastaajista piti uusiutuvan polttoaineen käyttöä lennollaan erittäin kiinnostavana tai kiinnostavana vaihtoehtona.

Riippuen polttoainesekoituksen pitoisuudesta, uusiutuva lentopolttoaine voi vähentää lentämisen kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia verrattuna fossiilisen lentopolttoaineen käyttöön.

Tuloksissa korostui läpinäkyvyys, jota suomalaiset odottavat kompensointi- tai hyvitysmaksujen käytöltä ja niiden vaikutuksilta. Uusiutuvan lentopolttoaineen käytön koettiin vähentävän päästöjä konkreettisesti jo niiden syntyvaiheessa, minkä vuoksi se valikoitui suosituimmaksi tavaksi kompensoida lentämisen päästöjä verrattuna muihin keinoihin”, Teir kertoo.

Kuluttajat valmiita maksamaan jopa 20 % lisää uusiutuvan lentopolttoaineen käytöstä

Uusiutuva lentopolttoaine on kalliimpaa kuin fossiilinen lentopolttoaine. Yhteensä 66 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että uusiutuvan lentopolttoaineen käytöstä aiheutuva lisäkustannus pitäisi sisältyä matkan hintaan. Vastaajat kokivat, että tällöin kaikki matkustajat osallistuvat yhdenvertaisesti päästöjen hyvitykseen.

Vastaajista 34 prosenttia oli kiinnostunut ostamaan uusiutuvan lentopolttoaineen käytön lisävaihtoehtona lentolipun yhteydessä. Vastaajat perustelivat vastaustaan mm. sillä että “vaihtoehto tuntuu enemmän siltä, että oma valinta vaikuttaa”.

Tulosten mukaan sopiva polttoaineen hinta 50 euron lennolle on 11 euroa ja 500 euron lennolle 59 euroa. 

“Tämä on erityisen kiinnostavaa, sillä vastaajille ei annettu valmiita vaihtoehtoja, vaan heitä pyydettiin antamaan sopiva luku. Keskiarvot olivat varsin korkeita – uusiutuvan lentopolttoaineen käytöstä ollaan valmiita maksamaan jopa 20 prosenttia lisää lentolipun hinnan päälle”, Teir sanoo.

Tuloksissa näkyi myös kuluttajien halu tehdä minkä tahansa kompensaatiomenetelmän käytöstä helppoa. Vastaajat eivät olleet kiinnostuneita käymään kolmansien osapuolten sivustoilla tai lataamaan sovelluksia, vaan suurin osa kannatti, että hyvityskeino sisältyy lentolipun hintaan. Näin esimerkiksi eri lentolippujen vertailu ja ostopäätöksen tekeminen on helpompaa.

Sääntely vaikuttaa siirtymän nopeuteen

Uusiutuva lentopolttoaine on tällä hetkellä tehokkaimmaksi havaittu realistinen tapa vähentää ilmailualan päästöjä. Neste valmistaa uusiutuvaa lentopolttoainetta Porvoon jalostamolla ja jatkossa niitä pystytään valmistamaan myös yhtiön Singaporen jalostamolla.

“Uusiutuvalla lentopolttoaineella tulee olemaan merkittävä rooli lentoliikenteen hiilidioksipäästöjen vähentämisessä. Sääntely tulee kuitenkin vaikuttamaan vahvasti siihen, kuinka ripeästi fossiilisista lentopolttoaineista siirrytään uusiutuviin. Tärkeää onkin lisätä tietoa uusiutuvien polttoaineiden eduista, jotta sääntely tukisi siirtymää lentoliikenteessä samalla tavalla kuin tieliikenteessä mahdollisimman pian”, Teir sanoo.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen

Viestintä- ja brändimarkkinointijohtaja

Lisätietoja:

Andreas Teir, kehitysjohtaja, Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alue, puh. 010 458 1997

*Tutkimus toteutettiin syys-lokakuussa 2018 ja siihen vastasi 2 195 suomalaista. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa siitä, ovatko kuluttajat kiinnostuneita vähentämään lentomatkustamisesta aiheutuvia päästöjä jo niiden syntyvaiheessa käyttämällä uusiutuvaa lentopolttoainetta. Tutkimus yhdisti laadullista ja määrällistä dataa.

Lue myös:
Neste kolmas maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalla
Neste ja Air BP ainutlaatuiseen yhteistyöhön vastuullisesti tuotetun uusiutuvan lentopolttoaineen toimitusketjun kehittämiseksi
Neste ja Alaska Airlines innovatiiviseen kumppanuuteen vastuullisessa lentoliikenteessä

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2017 Nesteen liikevaihto oli 13,2 miljardia euroa. Vuonna 2019 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com