10 syyskuu 2020

Neste MY uusiutuva diesel pienentää AGCO Powerin Nokian tehtaan hiilijalanjälkeä ‒ kehitteillä myös automaattinen polttoaineentunnistus

Neste Oyj, Uutinen, 10.9.2020

Nokian Linnavuoressa toimiva moottoritehdas AGCO Power ottaa käyttöönsä Neste MY uusiutuva diesel™ -polttoaineen. Jätteistä ja tähteistä valmistettu Neste MY uusiutuva diesel korvaa loppuvuoden 2020 aikana fossiilisen polttoaineen sisäisen logistiikan ajoneuvoissa. Nesteen ja AGCO Powerin tutkimusyhteistyönä on myös kehitteillä automaattinen polttoaineentunnistusjärjestelmä.   
 
AGCO Power valmistaa moottoreita muun muassa Valtran, Fendtin ja Massey-Fergusonin traktoreihin sekä useiden valmistajien työkoneisiin. Tehtaiden kapasiteetti on valmistaa vuosittain yli 100 000 moottoria työkoneisiin ympäri maailman. 

“Tavoitteenamme on toimia edelläkävijän roolissa ja tehdä moottoreista entistä vähäpäästöisempiä sekä taloudellisempia. Vähäpäästöisyyden periaatteemme käsittää koko tuotantoketjun; ottamalla Neste MY uusiutuvan dieselin käyttöön tehtaamme tavaransiirroissa sekä maantiekuljetuskalustossa voimme vähentää omia vuotuisia kasvihuonekaasupäästöjämme jopa 130 000 kiloa. Tavoitteenamme on lisätä uusiutuvan dieselin käyttöä asteittain myös moottorien testauskäytössä. Näillä toimenpiteillä vastaamme samalla myös asiakkaidemme toiveisiin pienemmästä ympäristökuormasta”, sanoo AGCO Powerin toimitusjohtaja Juha Tervala. 

Jakeluratkaisuna toimii Neste Oma Asema -palvelu, joka tuo tehtaan tiloihin automaattisesti täytettävän tankkausaseman.

“On hienoa olla mukana tukemassa pitkäaikaisen kumppanimme vähäpäästöistä tuotantoketjua koskevissa tavoitteissa. Oma Asema -palvelun avulla vältytään turhilta ajokilometreiltä ja niihin liittyviltä päästöiltä, kun asema sijaitsee yrityksen omalla tehdasalueella. Neste MY uusiutuvan dieselin lisäksi asemalta löytyy myös AdBlue-urealiuoksen tankkausmahdollisuus, jonka avulla voidaan vähentää typen oksidipäästöjä ja optimoida moottorin suorituskykyä”, sanoo Nesteen tutkimus- ja kehityspäällikkö Teemu Sarjovaara. 

Polttoaineen automaattisesta tunnistamisesta monia hyötyjä  
 
Neste ja AGCO Power toimivat tutkimus- ja kehityskumppaneina vähäpäästöisissä polttoaineratkaisuissa. Yhteinen tutkimustyö keskittyy Neste MY uusiutuvan dieselin käyttöön työkoneissa sekä polttoaineen hyötyjen maksimointiin.

Neste ja AGCO Power kehittävät parhaillaan automaattista polttoaineen tunnistusjärjestelmää, joka havaitsee, onko käytössä fossiilinen vai uusiutuva polttoaine. Tunnistaminen voidaan tehdä joko polttoainejärjestelmään asennettavan erillisen anturin avulla tai hyödyntämällä moottorin ja pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmässä olevaa mittausdataa. 
 
“Molemmista teknologioista on saatu rohkaisevia tuloksia. Kun tankissa oleva polttoaine voidaan tunnistaa automaattisesti, se mahdollistaa luotettavan päästöraportoinnin”, sanoo Sarjovaara.
 
Toinen hyöty polttoaineen automaattisesta tunnistamisesta ovat suorat kustannussäästöt. 
 
“Uusi tekniikka helpottaa moottorin optimointia ja kulutuksen minimointia vaihtuvien käyttöolosuhteiden mukaan. Tehokkaammalla optimoinnilla voidaan vähentää myös AdBluen kulutusta”, sanoo Tervala.   

Polttoaineen tunnistusta voisi tulevaisuudessa hyödyntää myös tunnistamaan polttoaineen laatuongelmia, jotka voivat olla vaaraksi moottorin toiminnalle. Ratkaisulle voisi olla tarvetta esimerkiksi markkinoilla, joissa polttoaineen laatuvaihtelut ovat suuria.  

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2019 Nesteen liikevaihto oli 15,8 miljardia euroa. Vuonna 2020 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com

Liitetiedostot: