7 Joulukuu 2021

Neste edelläkävijöiden joukossa CDP:n Climate Change ja Forest -arvioinneissa ja saavutti hyvän tuloksen myös Water Security -kategoriassa

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Vastuullisuus

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 7.12.2021 klo 17

Neste on saavuttanut Leadership-luokan ja “A-” -luokituksen ilmastotoiminnastaan CDP:n arvioinnissa. Neste on saavuttanut parhaan mahdollisen tason (A tai A-) siitä lähtien, kun nykyinen arviointijärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2016. Vuoden 2021 tulos pohjautuu Nesteen ilmastoon liittyvään vastuullisuussuoritukseen vuonna 2020.

Neste ylsi hyviin tuloksiin myös CDP:n Forests and Water Security -arvioinneissa. Forests-luokassa Neste sai luokituksen “A-” palmuöljyssä ja “A-” karjatuotteissa. Water Security -luokassa Neste sai “B”-luokituksen.

CDP:n 7.12.2021 julkaisemissa arvioinneissa Neste kuuluu muutamiin valittuihin climate leadership -luokkaan yltäneisiin pohjoismaisiin yrityksiin ja yhtiö on myös yksi parhaista eurooppalaisista yrityksistä, jotka saavuttivat hyvät tulokset sitoutuneesta työstään toimitusketjujen läpinäkyvyyden edistämiseksi sekä maankäyttöön liittyvistä mittareista metsiin liittyvässä arvioinnissa. CDP:n arvioinneissa korostui myös Nesteen tehokas vesivarojen ja veteen liittyvien liiketoiminnallisten vaikutusten hallinta.

"Olemme tyytyväisiä CDP:n arvioiden tuloksiin, jotka osoittavat, että olemme oikealla tiellä pitkän aikavälin vastuullisuuspyrkimyksissämme luoda elinvoimaisempi maapallo lapsillemme. Ilmastokriisi on yksi aikamme suurimmista haasteista, ja osana tämän haasteen ratkaisemista jatkamme kunnianhimoisten vastuullisuustavoitteiden asettamista tulevaisuudessa. Osoituksena tästä julkistimme tänä vuonna laajemman vastuullisuusvisiomme", kertoo Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker.

Neste on raportoinut ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen tähtäävistä toimistaan 15 vuoden ajan CDP:ssä, joka keskittyy arvioimaan yritysten tekemiä toimenpiteitä ilmastoriskien torjumiseksi ja sitä, miten yritykset hyödyntävät vähäpäästöisten tuotteiden ja palveluiden tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia. Nesteellä on kunnianhimoiset ilmastositoumukset: hiilineutraalin tuotannon (Scope 1 & 2*) saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä; asiakkaiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 20 miljoonalla CO2e-tonnilla vuosittain vuoteen 2030 mennessä; konkreettinen tavoite Scope 3* -päästöille, jotta Neste voi vähentää myytyjen tuotteiden päästöintensiteettiä** 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä verrattuna vuoden 2020 tasoon. Tämä tavoite saavutetaan Nesteen muutoksella kohti uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen osuuden lisäämistä, sekä työskentelemällä toimittajiemme ja kumppaneidemme kanssa päästöjen vähentämiseksi koko arvoketjussamme.

CDP:n Forests -arvioinnissa analysoidaan yritysten kykyä hallita ja mitata metsiin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Lisäksi siinä arvioidaan yritysten avoimuutta ja niiden sitoutumista siihen, että metsiä ja ekosysteemejä palautetaan aktiivisesti ennalleen. Neste julkaisee avoimesti metsäjalanjälkensä osana CDP:n ohjelmaa. Kaikki Nesteen käyttämä palmuöljy on ollut kokonaan jäljitettävissä viljelmille asti vuodesta 2007 ja 100-prosenttisesti sertifioitua vuodesta 2013. Viimeisen vuosikymmenen aikana palmuöljyn osuus Nesteen uusiutuvien raaka-aineiden kokonaiskäytöstä on pienentynyt merkittävästi. Sen osuus uusiutuvien raaka-aineiden kokonaiskäytöstämme on tällä hetkellä enää noin 7 % (H1 2021). Nesteen tavoitteena on vähentää palmuöljyn osuus 0%:iin uusiutuvien raaka-aineiden kokonaiskäytössä vuoteen 2023 mennessä.

CDP:n Water Security -arvioinnissa mitataan yritysten vesivarojen hallinnan lisäksi myös sitä, miten ne reagoivat strategisesti veteen liittyviin riskeihin. Neste varmistaa vedensaannin käyttämällä vettä tehokkaasti ja valvomalla sen käyttöä jatkuvasti. Nesteellä lähes kaikki vesi käytetään jalostuksen yhteydessä. Jalostuksen lisäksi vettä käytetään jakeluterminaaleissa, laivaliikenteessä ja liikenneasemilla.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lue lisää: 
Neste on 15. peräkkäisen kerran mukana 2021 Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseissä johtavien toimijoiden joukossa

Lisätietoja: Yhteydenotot Nesteen mediapuhelimeen, puh. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin klo 8.30–16.00).

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi