18 Kesäkuu 2020

Neste kehittää raakaöljyn käyttöä vähentäviä uusia ratkaisuja ja lisää tutkimusta Suomessa

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Vastuullisuus

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 18.6.2020 klo 13

Neste kehittää uudessa tutkimusohjelmassaan kestäviä ja globaalisti skaalautuvia raaka-aine- ja teknologiaratkaisuja liikennepolttoaineisiin sekä kemikaalien ja polymeerien tuotantoon. Ratkaisut vähentävät raakaöljyn käyttöä ja hillitsevät ilmastonmuutosta. Ne pohjautuvat toistaiseksi vaikeasti hyödynnettäviin raaka-ainelähteisiin, joita ovat maa- ja metsätalouden tähteet, yhdyskuntajäte, levät, jätemuovit sekä hiilidioksidi. 
 
Uusien raaka-aineiden kaupallistaminen vaatii vuosien tutkimusta ja uusien arvoketjujen kehitystä yhdessä monien kumppaneiden kanssa. Neste saa hankkeeseen tukea Business Finlandilta ja tekee tiivistä yhteistyötä yritysten, tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa.
 
“Tavoitteemme on olla globaali johtaja uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. Innovaatiot ovat tärkeä mahdollistaja kunnianhimoisen kasvustrategiamme toteutumisessa. Innovaatiotoimintamme keskittyy nykyisen liiketoimintamme uudistamiseen sekä aivan uusien raaka-aine- ja teknologiaratkaisujen kehittämiseen liikennepolttoaineisiin ja kemikaalien sekä polymeerien tuotantoon”, Nesteen innovaatiojohtaja Lars Peter Lindfors sanoo.
 
Neste lisää lähivuosina tutkimusta ja kehitystä sekä niihin liittyviä työpaikkoja Suomessa pitkän aikavälin kasvutavoitteiden saavuttamisen turvaamiseksi. Innovaatiotoiminnan kasvattamisen odotetaan edistävän suomalaisten tutkimuslaitosten ja teollisuuden kilpailukykyä ja luovan mahdollisuuksia uusille start up -yrityksille. 
 
“Kehitämme viiden, kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden päästä kaupallistettavissa olevia ratkaisuja, jotka pohjautuvat uusiin raakaöljyä korvaaviin raaka-aineisiin. Esimerkiksi maa- ja metsätalouden olki- ja metsätähteet saattavat jo lähivuosina soveltua raaka-aineeksi. Yhdyskuntajäte ja jätemuovit ovat myös mielenkiintoisia vaihtoehtoja, jotka voisivat olla kaupallistettavissa nopeastikin”, Lindfors sanoo.Aikajanalla kauempana mahdollisina raaka-ainelähteinä ovat levät sekä uusiutuva vety ja Power-to-X, jotka mahdollistavat uusiutuvien polttoaineiden ja kemikaalien valmistuksen hyödyntämällä raaka-aineina hiilidioksidia ja uusiutuvaa sähköä. 

Uusien raaka-aineiden potentiaali on globaalisti suuri, ja arvioiden mukaan niillä voidaan korvata merkittävä määrä maailman liikenteen raakaöljyn käytöstä vuoteen 2040 mennessä. 

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja (vt.)

Lisätietoa: Yhteydenotot Nesteen mediapuhelimeen puh. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin klo 8.30-16.00).

Business Finland haastoi alkuvuodesta suuret suomalaiset yritykset lisäämään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa. Kaikkien ehdotusten edellytettiin vaikuttavan merkittävästi hallitusohjelman työllisyys- ja TKI-tavoitteisiin. Business Finlandin yhteensä 60 miljoonan euron rahoitus on enintään puolet hankkeiden kokonaiskustannuksista, ja se maksetaan, kun yhteisesti sovitut tavoitteet on saavutettu. Rahoitus jaetaan kolmen hankkeen kesken. Muut rahoituksen saajat ovat Nokia sekä Fortumin ja Metsä Groupin yhteishanke.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2019 Nesteen liikevaihto oli 15,8 miljardia euroa. Vuonna 2020 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com

Liitetiedostot: