7 Toukokuu 2019

Neste MY uusiutuva lentopolttoaine palkittiin mustan hiilen vähentämisessä

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 7.5.2019 klo 8.00

Neste on voittanut Neste MY uusiutuvalla lentopolttoaineella Climate Leadership Coalitionin, Bioenergia ry:n, Sitran, Suomen ympäristökeskuksen ja Nuohousalan Keskusliitto ry:n järjestämän kilpailun mustan hiilen vähentämisessä. Kilpailussa haettiin esimerkkejä hyvistä ratkaisuista, joilla voidaan vähentää mustan hiilen päästöjä. Kilpailu jakaantui viiteen sarjaan, ja Neste ylsi voittoon kategoriassa “Mustan hiilen päästölähteiden poistaminen”.

Kilpailu oli osa kampanjaa, jonka tavoitteena on nopeuttaa päästöjen vähentämistä, löytää uusia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi sekä lisätä ymmärrystä siitä, miten musta hiili kiihdyttää ilmastonmuutosta.

“Olemme todella iloisia saamastamme tunnustuksesta mustan hiilen vähentämisessä Neste MY uusiutuvan lentopolttoaineen avulla. Yksi mustan hiilen lähteistä on lentoliikenne, joka on myös voimakkaimmin globaalisti kasvava liikennemuoto.Toisaalta lentoliikenteen mustahiilipäästöjä voidaan tehokkaasti vähentää käyttämällä puhtaammin palavia polttoaineita, kuten Neste MY uusiutuvaa lentopolttoainetta,” kertoo Lars Peter Lindfors, Nesteen innovaatiojohtaja.

Lentämisen ennustetaan kaksinkertaistuvan maailmanlaajuisesti seuraavan 20 vuoden aikana. Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintovirasto NASA on tutkimuksissaan todennut, että käyttämällä uusiutuvia polttoaineita lentomoottoreiden hiukkaspäästöjä voidaan vähentää merkittävästi, jopa 70 %. Tämä tulos on samansuuntainen dieselmoottoreissa uusiutuvilla polttoaineilla saavutettujen tulosten kanssa.

Nesteen kehittämää uusiutuvaa lentopolttoainetta voidaan sekoittaa perinteisen fossiiliseen lentopolttoaineeseen jopa 50 %, joten sillä on potentiaalia vähentää lentoliikenteen mustahiilipäästöjä. Tarkemmat tutkimukset polttoaineen vaikutuksesta hiukkaspäästöihin ovat vielä kesken.

Arktinen alue lämpenee yli kaksi kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin. Arviolta 20–25 prosenttia pohjoisen lämpenemisestä aiheutuu mustasta hiilestä, joka on hienojakoista nokipölyä. Mustan hiilen pienhiukkaset lämmittävät ilmakehää ja laskeutuessaan lumen ja jään pinnalle ne imevät auringonvaloa, mikä nopeuttaa jään ja lumen sulamista.

Mustaa hiiltä päätyy ilmaan kotitalouksien puun ja muun biomassan sekä hiilen poltosta, liikenteestä, työkoneista, teollisuudesta, energialaitoksista sekä öljykenttien ylijäämäöljyn ja -kaasun polttamisesta.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen,

Viestintäjohtaja

Lisätietoja antaa: Virpi Kröger, TkT, Liiketoiminnan kehitys, Uudet Liiketoiminnot, puh. 010 458 4379

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2018 Nesteen liikevaihto oli 14,9 miljardia euroa. Vuonna 2019 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com

Liitetiedostot: