3 Kesäkuu 2019

Neste: Suomi liittymässä pohjoismaiseen eturintamaan lentoliikenteen päästöjen vähentämisessä

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 3.6.2019 klo 16.00

Suomen tuleva hallitus on tänään esitellyt ohjelmansa, joka sisältää kunnianhimoisia ilmastokirjauksia. Tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuonna 2035. Osana liikenteen päästöjen vähentämistä Suomi tavoittelee lentoliikenteessä 30 prosentin osuutta kestäville biopolttoaineille sekoitevelvoitteen avulla.

“Tämä on hyvin merkittävä kirjaus, jolla Suomi liittyy edelläkävijöiden rintamaan lentoliikenteen päästöjen vähentämisessä. Lentoliikenteen ennustetaan kaksinkertaistuvan seuraavan 15 vuoden aikana. Globaalisti lentoliikenne on itse sitoutunut hiilineutraaliin kasvuun vuodesta 2020 lähtien ja hiilidioksidin nettopäästöjen vähentämiseen 50 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Tällä hetkellä uusiutuva lentopolttoaine on ainoa realistinen vaihtoehto fossiilisille nestemäisille polttoaineille lentoliikenteessä”, sanoo Nesteen yhteiskuntasuhdejohtaja Ilkka Räsänen.

Norjan hallituksen tavoitteena on 30 prosentin uusiutuvien polttoaineiden osuus lentoliikenteessä vuonna 2030. Ensimmäisenä askeleena keväällä hyväksyttiin laki, johon on kirjattu velvoite lentopolttoaineen toimittajille lisätä polttoaineeseen vähintään 0,5 prosenttia biopolttoainetta vuodesta 2020 lähtien.

Vastaavasti Ruotsissa julkaistiin maaliskuun alussa selvitys, jossa konkretisoitiin hallitussopimukseen kirjattua tavoitetta biopolttoaineiden lisäämisestä ilmailussa. Selvitys ehdottaa kasvihuonekaasupäästöjen vähennysvelvoitetta. Vähentämistavoite olisi 0,8 % vuonna 2021 ja se nousisi 27 %:iin vuonna 2030.

“Suomen kannalta on hyvä, että naapurimaissa on ehditty jo miettiä konkreettisia toteutustapoja vähentää lentoliikenteen päästöjä. On tärkeää lähteä mahdollisimman nopeasti keskustelemaan siitä, miten tavoite toteutetaan konkreettisesti, jotta kaikki toimijat ehtivät valmistautua ajoissa muutoksiin”, Räsänen perustelee.

Neste tuottaa jätteistä ja tähteistä Neste MY uusiutuvaa lentopolttoainetta™ ja aikoo kasvattaa tuotantovolyymia tulevia vuosina.

Hallitusohjelma sisältää lisäksi useita muita tarpeellisia keinoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi yhteiskunnassa. Neste on tyytyväinen tavoitteiden kunnianhimoon sekä keinojen monipuolisuuteen. Tavoitteena on 50 prosentin vähennys liikenteen päästöissä vuoteen 2030 mennessä. Kestävästi tuotetut uusiutuvat polttoaineet tulevat olemaan merkittävässä roolissa tavoitteen saavuttamiseksi.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen

Viestintäjohtaja

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2018 Nesteen liikevaihto oli 14,9 miljardia euroa. Vuonna 2019 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com