Jalostamolta pumpulle ja säiliöön - turvallisuus keskiössä Nesteen maantiekuljetuksissa

 

Polttonesteiden kuljettaminen Nesteen jalostamoilta asiakkaalle on ketju, joka vaatii monen turvallisuusseikan huomioimista. Kaikki lähtee kuitenkin inhimillisestä tekijästä eli omista ja kumppaneiden työntekijöistä.

“On ensisijaisen tärkeää, että kuljettajat tietävät turvalliset toimintatavat ja antavat näille niiden ansaitseman arvon. Nesteen toimituksista huolehtivat kuljettajat koulutetaan turvallisuusasioiden hallintaan, ja tuemme heitä päivittäisissä turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä”, kertoo Nesteen Marketing & Services -liiketoiminta-alueen Suomen toiminnoista vastaava johtaja Sam Holmberg.

​Nesteen polttonesteiden kuljetusten sujuvuudesta huolehtii noin 135 öljytuotteille suunniteltua säiliöautoa ympäri maata. Nesteellä on oma Suomen tieliikenneasetuksen vaatimukset ylittävä ajoneuvostandardi, joka säätelee kuljetuksia hoitavilta ajoneuvoilta vaadittavia ominaisuuksia.

“Vastaavaa kansainvälistä standardia ei vielä ole, mutta kohotamme kansainvälisille kumppaneillemme asettamiamme vaatimuksia vähitellen korkeammiksi kuin mitä laki edellyttää. Mittaamme jatkuvasti kuljetusyritystemme toimintaa lukuisilla eri mittareilla, esimerkiksi kuljettajien ajokäyttäytymisen, siisteyden ja päästöjen mukaan. Vuosikatsauksen lisäksi kuljetuskalustolle tehdään myös turvatarkastus”, Holmberg jatkaa.

Huippulaatuiset toimitukset aina tankille asti

Liikennesääntöjen, teiden ja siltojen painorajoitusten noudattamisen suhteen Nesteellä on nollatoleranssi, eikä tuotetta esimerkiksi voida toimittaa, jos purkupaikalle ei ole esteetöntä ja turvallista pääsyä. Polttonesteiden tulee päästä myös asiakkaalle tai liikenneasemalle siinä kunnossa kuin se on jalostamon jättänyt - huippulaatuisena.

“Säiliöautoissa on kaasun talteenottojärjestelmä, joka vähentää haihtumispäästöjä. Lisäksi autojen säiliöt ovat eristettyjä. Näin varmistetaan, ettei öljyn laatu muutu kuljetusten aikana kovillakaan pakkasilla, vaan asiakkaan säiliöön tankattava polttoaine on aina samanlaista kuin varastolta tai jalostamolta lähtiessä”, Holmberg lausuu.

“Aloitimme myös viime vuonna Suomen asemaverkostossa koko jakeluketjun kattavan tuotesekoituksenestojärjestelmän käyttöönoton, jolla parannetaan purkutapahtuman turvallisuutta ja eliminoidaan tuotesekoitukset. Meille yksikin tuotteen laadun vaarantava tuotesekoitus on yksinkertaisesti liikaa.”

“Loppujen lopuksi tärkeintä on kuitenkin varmistaa, että työntekijämme, kumppanimme ja kaikki teillä liikkuvat pääsevät jokaisen päivän jälkeen terveinä kotiin. Uskomme, että kaikki tapaturmat on estettävissä - ainoa oikea suunta tapaturmissa ja turvallisuuspoikkeamissa on kohti nollaa", Holmberg summaa.