Olet täällä

Laaja valikoima uusiutuvia raaka-aineita

Käytämme vuosittain noin 10 erilaista vastuullisesti tuotettua raaka-ainetta jalostamoillamme Suomessa, Hollannissa ja Singaporessa valmistaaksemme uusiutuvia tuotteita globaaleille markkinoille. Jalostuksessa käytettävien raaka-aineiden keskinäiset osuudet vaihtelevat vuodesta toiseen riippuen esimerkiksi niiden saatavuudesta, hinnasta ja erityisistä markkinoiden vaatimuksista. 

Laaja, ympäri maailmaa hankittavien raaka-aineiden valikoima tarjoaa joustavuutta ja mahdollisuuden vastata eri markkinoiden ja asiakkaiden tarpeisiin. Nesteen oma NEXBTL-teknologia mahdollistaa monenlaisten uusiutuvaa alkuperää olevien rasvojen ja öljyjen käytön uusiutuvien tuotteiden valmistuksessa. Uusiutuvat tuotteemme ovat aina tasa- ja korkealaatuisia, riippumatta jalostuksessa kulloinkin käytettävistä raaka-aineista.

Etsimme jatkuvasti keinoja laajentaa valikoimaamme uusilla raaka-aineilla. Fossiilisen öljyn korvaaminen uusiutuvilla ja kierrätysraaka-aineilla auttaa vähentämään raakaöljyriippuvuutta, kasvihuonekaasupäästöjä ja torjumaan ilmastonmuutosta. 

Jäte- ja tähderaaka-aineet keskeisessä asemassa

Kasvatamme jätteiden ja tähteiden osuutta kohti 100 prosenttia yhtiön vuotuisista raaka-ainesyötöistä globaalisti vuoteen 2025 mennessä. Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla jätteiden ja tähteiden osuus kasvoi 92 prosenttiin uusiutuvien raaka-aineiden syötöistä globaalisti. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä uskomme käyttävämme myös muunlaisia raaka-aineita.

Suomessa myytävät uusiutuvat polttoaineemme valmistetaan tällä hetkellä 100-prosenttisesti jäte- ja tähderaaka-aineista.

Kaikilla uusiutuvia tuotteita valmistavilla jalostamoillamme on tekninen valmius käyttää 100% jäte- ja tähderaaka-aineita. Saavutimme tämän kyvyn jo vuonna 2015.

Valikoimaamme kuuluvia jäte- ja tähderaaka-aineita:

  • käytetty paistorasva
  • elintarviketeollisuuden eläinrasvajäte
  • kasviöljytuotannon jätteet ja tähteet (esim. palmuöljyn rasvahappotisle, käytetty valkaisusaviöljy, palmujätevesiliete)
  • elintarviketeollisuuden kalarasvajäte
  • tekninen maissiöljy (etanolituotannon tähde)

Lue lisää jäte- ja tähderaaka-aineistamme täältä.

Riippumatta siitä, mitä laajan valikoimamme raaka-aineita kulloinkin käytämme, uusiutuvat tuotteemme tarjoavat käyttäjilleen mahdollisuuden pienentää kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi, kun niillä korvataan fossiilisesta öljystä valmistettuja tuotteita. Mistä tahansa valikoimamme raaka-aineesta valmistettuna Neste MY Uusiutuva Diesel tai Neste MY Uusiutuva Polttoöljy tarjoaa käyttäjilleen 50–90 % pienemmät kasvihuonekaasupäästöt kuin fossiilinen polttoaine, kun kaikkia tuotteiden elinkaaren aikana syntyneitä päästöjä verrataan toisiinsa (laskentametodi: EU RED). Pienin hiilijalanjälki eli keskimäärin 90 % pienemmät kasvihuonekaasupäästöt saavutetaan käyttämällä 100-prosenttisesti jätteistä ja tähteistä tuotettua Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä tai Neste MY Uusiutuvaa Polttoöljyä.

Perinteisten kasviöljyjen käyttö vähentynyt

Käytämme uusiutuvien tuotteiden valmistuksessa toistaiseksi myös vastuullisesti tuotettuja kasviöljyjä, kuten 100-prosenttisesti sertifioitua ja jäljitettävää palmuöljyä, joidenkin markkinoiden erityistarpeisiin. Vuoteen 2025 mennessä Nesteen perinteisten kasviöljyjen käytön odotetaan pienenevän entisestään asiakkaiden mieltymysten ja sääntelykehityksen myötä.

Valikoimaamme kuuluvia kasviöljyjä:

  • palmuöljy
  • rypsiöljy
  • soijaöljy
  • jatrophaöljy (rajoitetusti projektikäytössä)
  • camelinaöljy (rajoitetusti projektikäytössä)

Keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä pyrimme tuomaan raaka-ainevalikoimaamme myös maatalouden kehittyneiden viljelykonseptien myötä saatavia uudenlaisia kasviöljyjä (novel vegetable oils, NVO). Näiden maatalouden kehittyneiden viljelykonseptien keskeinen vastuullisuushyöty liittyy uusien kasviöljyvolyymien saamiseen köyhtyneestä maasta tai jo käytössä olevasta maatalousmaasta.

Vastuullisuus on kaikki kaikessa

Hyväksymme ainoastaan vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita tarkasti valikoiduilta toimittajilta. Kaikki Nesteen tuotteet ja niiden valmistuksessa käytetyt raaka-aineet täyttävät aina paikallisten viranomaisten asettamat lakisääteiset vastuullisuusvaatimukset markkinoillamme. Raaka-ainetoimittajiemme sitoutuminen kestävään kehitykseen, luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ovat ehdottomia vaatimuksia, joiden tulee täyttyä ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Olemme viime vuosina vahvistaneet läsnäoloamme alueilla, joilta hankimme raaka-aineita. Se tarjoaa meille paremman näkyvyyden toimitusketjuihin, mahdollistaa läheisemmän yhteistyön raaka-ainetoimittajiemme kanssa ja antaa meille enemmän mahdollisuuksia varmistaa, että käytännöt ovat vastuullisia. 

Lue lisää siitä, miten varmistamme raaka-aineidemme vastuullisuuden.