Vastuullisuus
3.04.2017

Neste kehittää menetelmää metaanin synnyn ehkäisyyn

Metaani on erittäin voimakas kasvihuonekaasu, jota syntyy eloperäisen materiaalin mädäntyessä hapettomissa oloissa. Sen vaikutus ilmaston lämpenemiseen on paljon suurempi kuin hiilidioksidin. Palmuöljyn tuotannossa metaania syntyy öljynpuristamon jätevesissä. Ilmaan vapautuvien metaanipäästöjen määrää voidaan vähentää ottamalla prosessissa syntyvää metaania talteen tai ehkäisemällä metaanin syntyä orgaanisen aineksen poistamisella. Kumpikin menetelmä tuottaa sekä globaaleja että paikallisia ympäristöhyötyjä.

Neste on mukana metaanin synnyn ehkäisemiseen liittyvässä kehityshankkeessa Indonesiassa ja Malesiassa yhteistyössä palmuöljyä tuottavan KLK:n ja hollantilaisen vastuullisuusorganisaatio IDH:n kanssa. Hanke on edennyt vaiheeseen, jossa pyritään todentamaan, miten paljon metaanipäästöjä kehitetty metodi vähentää. Näin metodille, eli projektissa kehitetylle prosessille, voitaisiin määritellä virallinen päästökerroin. Prosessi pyritään myös sertifioimaan ja esittelemään alan muille toimijoille, minkä vuoksi hankkeessa on mukana kansainvälinen sertifointijärjestelmä ISCC (International Sustainability and Carbon Certification).

Kaksi keinoa vähentää metaanipäästöjä: metaanin synnyn ehkäiseminen ja sen talteenotto

Arviolta noin 15 prosenttia malesialaisista palmuöljynpuristamoista hyödyntää metaanin talteenottomenetelmää. Jos jätevesiä johdetaan avoaltaisiin, ne voidaan kattaa, jolloin metaani voidaan kerätä käytettäväksi esimerkiksi sähköntuotannossa. Tämä biokaasu voidaan ottaa talteen myös ilman avoallaskäsittelyä johtamalla jätevedet suoraan bioreaktoriin. Tuotettua sähköä voidaan käyttää paikallisesti, ja ylijäämä voidaan johtaa sähköverkkoon.

Metaanin syntyä ehkäisevässä menetelmässä orgaaninen aine pyritään poistamaan jätevedestä esimerkiksi suodattamalla. Jäljelle jäävää, ravinteikasta ainetta käytetään öljypalmuviljelyksillä lannoitteena. Puhdistettu vesi voidaan johtaa kasteluvesijärjestelmään.

Sekä metaanin talteenotto että päästöjen estäminen yleistyvät palmuöljyn tuotannossa. Neste edistää tätä muutosta. Yhtiö kannustaa palmuöljyn tuottajia investoimaan uuteen tekniikkaan ja auttaa palmuöljypuristamoja uusien toimintatapojen käyttöönotossa.