Vastuullisuus
16.01.2021

Valtion rahoitus lignoselluloosapolttoainehankkeelle Kanadassa

Marraskuussa 2020 Quebecin hallitus ilmoitti rahoittavansa 5,943 miljoonaa CAD (noin 3,85 miljoonaa euroa, 4,55 miljoonaa USD) voittoa tavoittelemattomalle Bioénergie La Tuque (BELT) -järjestölle, joka toimii osana Transition Énergétique Québec (TEQ) -laitoksen Technoclimat-ohjelmaa. 

Rahoituksen ideana on kehittää ja testata mahdollisuuksia tuottaa edistyneitä biopolttoaineita paikallisesti tuotetusta metsätalousjätteestä La Tuquessa, Quebecissä, Kanadassa. Rahoituksen avulla jatketaan biopolttoainelaitoshankkeen kehittämistä ja laitoksen suunnittelua. Tällä työllä on suuri merkitys valmisteltaessa päätöstä uusiutuvia polttoaineita valmistavan uuden laitoksen rakentamisesta alueelle. 

BELT, Atikamekw-heimoneuvosto ja Neste, maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja, ovat tehneet yhteistyötä hankkeen parissa vuodesta 2017 lähtien. Yhteistyökumppanit ovat yhdessä arvioineet vastuullisesti hankitun metsäbiomassan, erityisesti hakkuutähteiden – kuten myyntiin kelpaamattomien oksien ja latvojen – käyttömahdollisuuksia vastuullisesti tuotettujen kehittyneiden biopolttoaineiden tuotannossa. 

Rahoitus osoittaa hallinnon vahvan tuen Nesteen tavoitteelle tuoda markkinoille lisää paikallisista raaka-aineista valmistettuja vähäpäästöisiä polttoaineita. Biopolttoaineiden tuotannon lisäämisellä on olennainen rooli fossiilisten polttoaineiden korvaamisessa ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla. Sillä voidaan tukea myös paikallisten ja globaalien päästövähennystavoitteiden saavuttamista. 

Lue lisää rahoituksesta.

Quebec Government