Liikenne
1.03.2021

Polttoaineiden hinnan muodostumiseen vaikuttaa moni asia

Ilkka Räsänen
Yhteiskuntasuhdejohtaja, Neste

Ilta-Sanomat siteeraa 26.2.2021 julkaisemassaan verkkoartikkelissa NEOT Oy:n arvioita jakeluvelvoiteen vaikutuksesta polttoaineiden vähittäishintoihin. NEOT:n mukaan polttoaineiden biovelvoitteen nosto hallituksen kaavailemalle tasolle johtaisi kohtuuttomiin polttoainehintojen korotuksiin.

Polttoaineiden hintojen ennustaminen on erittäin vaikeaa, eikä mikään yksittäinen tekijä määrittele lopullista hintaa. Yleisesti ottaen polttoaineiden hintaan vaikuttavat verotus, raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat sekä paikallinen kilpailu. Ne yhdessä vaikuttavat polttoaineen lopulliseen hintaan polttoainepumpulla.   

Biopolttoaineiden tulevaisuuden hintojen arviointia vaikeuttaa erityisesti uusien teknologioiden kehitys ja uusien raaka-aineiden markkinoille tulo teknologian kehityksen myötä. Lisäksi tilanteeseen vaikuttavat vaihtoehtoisten uusiutuvien polttoaineiden, kuten biokaasun ja niin sanottujen sähköpolttoaineiden, kehittyminen sekä sähköautojen markkinoille tulo.

Nykyisin voimassaolevaa jakeluvelvoitelakia valmistellessaan vuonna 2018 valtioneuvosto teki vaikutusarvion sen hintavaikutuksista. Arviot pohjautuivat pitkälti raporttiin “Biopolttoaineiden kustannustehokkaat toteutuspolut vuoteen 2030” (valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 63/2018), jonka laati ulkopuolisten konsulttien ryhmä. Tämän raportin tiivistelmän mukaan “Jakeluvelvoitteen suora vaikutus polttoaineiden hintaan on keskiarvoisesti 5 % vuonna 2030 (vaihteluväli -3 ja +14 %:n välillä), mikäli sähköautoja saadaan 250 000 kappaletta ja energiatehokkuus paranee.”

Ilmastotoimilla on hintansa, ilmaiseksi emme tule saamaan päästöjen vähennystä.   

Nestemäisten biopolttoaineiden kiistaton etu on se, että ne ovat tarjolla jo tänään, ja ne soveltuvat sellaisenaan nykyiseen polttoaineiden jakeluinfrastruktuuriin ja autokantaan.  

Ilkka Räsänen
Yhteiskuntasuhdejohtaja
Neste Oyj 

Kirjoittanut
Ilkka Räsänen
Yhteiskuntasuhdejohtaja, Neste