Liikenne
6.05.2024

Näin varaudut yhteiskunnan häiriötilanteisiin – Huoltovarmuuskeskus: ”Valtio ei hoida varautumista yritysten puolesta”

Jo pidempi sähkökatko voi pysäyttää suuren osan yhteiskunnan ja useimpien yritysten toiminnot. Varautuminen erilaisiin häiriötilanteisiin on tärkeää, sillä valtio voi tulla avuksi vain erikoistilanteissa, muistuttaa Huoltovarmuuskeskuksen asiantuntija Juha Vahlsten. Hän kertoo, millaisia asioita varautumisessa täytyy huomioida. Polttoaineiden saatavuus on tärkeä osa varautumista. Neste tarjoaa yrityksille ja organisaatioille useita varautumisen palveluja.

Mitä tapahtuu yritysten ja yhteiskunnan toiminnalle, jos esimerkiksi sähköt katkeavat muutamaksi päiväksi? Ilman hyvää varautumista yritysten ja organisaatioiden toiminnot käytännössä pysähtyvät. Tietoliikenne ja netti lakkaavat toimimasta. Kauppojen kylmätilat alkavat lämmetä, ja ruokahuolto häiriintyy. Myös polttoaineen tankkaus asemalla on sähkökatkoissa haasteellista ja liikenne ja kuljetukset voivat pysähtyä.

Yritysten ja organisaatioiden varautuminen erilaisiin häiriötilanteisiin on erittäin tärkeää, jotta vältytään jopa vakavilta vahingoilta. Toisin kuin yleisesti ajatellaan, valtio ei vastaa yritysten varautumisesta, mikä on niiden omalla vastuulla.

”Valtio ei lähtökohtaisesti hoida varautumista yritysten puolesta vaan pyrkii luomaan niille mahdollisuudet siihen”, kertoo Huoltovarmuuskeskuksen vanhempi varautumisasiantuntija Juha Vahlsten.

Huoltovarmuuskeskus edistää yhteiskunnan varautumista ja hoitaa tiettyjä siihen liittyviä tehtäviä. Tähän liittyy materiaalisen varautumisen lisäksi tiedon jakaminen, kouluttaminen ja erilaisten harjoitusten järjestäminen. Vahlsten kuitenkin muistuttaa, että huoltovarmuuskeskuksella ei ole esimerkiksi omaa logistiikkatoimintaa. Varautumisen käytännön toimet ovat lähes kokonaan yritysten itsensä vastuulla.

”Lähtökohta varautumiseen on se, miten pitkään yritys  haluaa toimia poikkeusolosuhteissa. Jos yrityksellä on halu toimia häiriötilanteessa, se varautuu sen mukaisesti ja hankkii siihen tarvittavat palvelut”, Vahlsten neuvoo.

Varautumisen tarve koskee laajasti yrityksiä ja organisaatioita. Esimerkiksi varavoima on tärkeää muun muassa sairaaloille, datakeskuksille, pankeille ja ruokahuollon keskeisille toimijoille, kuten kaupoille, leipomoille ja tukkureille.

Ajoneuvojen polttoaineiden saatavuus on taas elintärkeää esimerkiksi pelastuslaitoksille, kotisairaanhoidolle ja tärkeille kuljetuksille – ja vaikkapa sähköverkon huollosta tai myrskytuhojen raivauksesta vastaaville yrityksille. Vahlsten kertoo, millaisia seikkoja näillä varautumisen alueilla tulee huomioida.

 

Muista varavoiman yleinen haaste – Toimitussopimus on  tärkeä varautumiskeino

Varavoiman varmistaminen sähkökatkotilanteisiin on yksi keskeisimpiä varautumiskeinoja. ”Jos käytetään polttoöljyä varapolttoaineena, eikä suuria omia varastoja ole käytettävissä, on toimitussopimus  hyvä keino varautua”, toteaa Vahlsten.

Varavoimajärjestelmään kuuluu oma säiliö, mutta siihen liittyy haaste. Varapolttoaine riittää häiriötilanteessa noin 10–12 tunnin tarpeeseen, ja on hyvä huomioida häiriötilanteen haasteellisten olosuhteiden vaikutukset varavoiman täydennystoimituksiin.

”Yrityksen täytyy tietää toimintojensa varapolttoaineen kulutus häiriötilanteissa.Sitten kannattaisi  tehdä  varapolttoaineen toimitussopimus, ja katsoa hyvinkin tarkasti häiriötilanteen toimitusehdot ja kriteerit. Oleellista on, että kaikki osapuolet tietävät, mitä polttoainetta tarvitaan, kuinka paljon ja missä aikaikkunassa”, Vahlsten neuvoo.

On myös tärkeää huolehtia perusasioista, kuten laitteistojen, liittimien ja kulkuväylien kunnosta. ”Laitteita täytyy myös koekäyttää säännöllisesti ja puhdistaa ohjeiden mukaan”, Vahlsten muistuttaa. Lämmöntuotannossa Huoltovarmuuskeskus suosittaa, että kohteessa säilytetään viiden vuorokauden käyttöä vastaavaa polttoainemäärää.

Pysyykö kalustosi liikkeellä häiriötilanteessa?

Yhteiskunta toimii pitkälti kuljetusten varassa ja liikkuminen on elintärkeää monille organisaatioille. Sähkökatko voi kuitenkin aiheuttaa häiriöitä bensiinin ja dieselin jakeluun, ja saatavuushaasteita voi syntyä muistakin syistä.

Vahlsten kertoo, että polttoaineasemille tehtävät varavirtajärjestelmät ovat tärkeitä huoltovarmuudelle. Huoltovarmuuskeskus on koordinoinut hanketta, jossa Suomeen pyritään tulevina vuosina saamaan useampia poikkeustilanteissa toimivia asemia.

Polttoaineen saannin varmistaminen häiriötilanteessa vaatii tyypillisesti sopimuksen jakelijan kanssa. Neste tarjoaa yrityksille ja organisaatioille esimerkiksi Häiriöturva-palvelua, jossa asiakas saa osan asemaverkostosta käyttöönsä myös häiriötilanteessa. Lue lisää: Pirkanmaan pelastuslaitos otti käyttöön Neste Häiriöturvan.

Varautuminen on eräänlainen vakuutus, jolla suojaudutaan vahingoilta ja varmistetaan, että organisaation toiminta jatkuu keskeytyksettä myös häiriötilanteessa. Vahlsten kertoo, että viime vuosien energiahaasteet ovat herätelleet organisaatioita ja saaneet miettimään varautumisen tarvetta.

”Tilanne on kehittynyt hyvään suuntaan”, Vahlsten kiittää. Paljon työtä on kuitenkin vielä jäljellä. Huoltovarmuuskeskus kannustaakin kaikkia toimijoita miettimään, miten riskeihin voidaan varautua ja tekemään sitten tarvittavat järjestelyt.

 

Nesteen palveluilla varaudut häiriötilanteisiin

”Nesteen polttoaineiden toimituksiin liittyvät varautumisen palvelut on suunniteltu asiakkaiden tarpeisiin vastaten siten, että ne suojaavat yritysten toimintojen jatkuvuuden erilaisissa häiriötilanteissa nopeasti ja tehokkaasti”, kertoo varautumisen palveluista vastaava Salla Suominen.

Nesteen varautumisen palveluihin kuuluu kolme eri osaratkaisua. Voit rakentaa niistä itsellesi sopivan kokonaisuuden tai ottaa käyttöön yksittäisen palvelun.

1. Neste Toimitusturva – Varmista nopeat polttoainetoimitukset myös häiriötilanteissa

 • - Paikallinen pitkäkestoinen sähkökatko tai muu vakava häiriö voi keskeyttää polttoaineen saannin ja jakelun palautuminen normaaliksi saattaa tapahtua viiveellä.
 • - Neste Toimitusturva -palvelun asiakkaat ovat  häiriötilanteissa prioriteettilistalla. Takaamme polttoainetoimituksen aina 48 tunnin sisällä ilmoituksestasi.
 • - Lue lisää: Neste Toimitusturva 

2. Neste Häiriöturva – Osa asemaverkostostamme käyttöösi häiriötilanteessa

 • - Neste Häiriöturvan asiakkaana voit tankata tietyillä asemillamme myös häiriötilanteissa, esimerkiksi pitkäkestoisessa sähkökatkossa, joka voi vaikuttaa polttoaineiden saatavuuteen alueellisesti.
 • - Valitsemme kanssasi organisaatiosi polttoainetarpeisiin sopivat asemat, jotka on varustettu varavoimalaitteistolla. Näin bensan ja dieselin tankkaus onnistuu myös häiriötilanteissa.
 • - Saat käyttöösi Neste-häiriöturvakortin, joka mahdollistaa tankkaukset häiriötilanteessa.
 • - Lue lisää: Neste häiriöturva

Suomen suurimpiin pelastuslaitoksiin kuuluva Pirkanmaan pelastuslaitos vastaa yli puolen miljoonan ihmisen turvallisuudesta. Lue lisää, miten pelastuslaitos hyödyntää Nesteen varautumisen palvelua: Pirkanmaan pelastuslaitos otti käytöön Neste Häiriöturvan.

3. Neste Polttoaineanalyysi – Onko varavoiman polttoaineesi käyttökunnossa?

 • - Palvelu on suunnattu asiakkaille, joilla on kiinteät, varavoimajärjestelmään kuuluvat polttoainetankit ja polttoaineen kulutus vaihtelee tai sitä tarvitaan harvoin.
 • - Polttoaineen käyttökuntoon vaikuttavat  sen säilytyksestä mahdollisesti johtuvat epäpuhtaudet, säiliön ruoste ja esimerkiksi kondenssivesi.
 • - Neste Polttoaineanalyysi -palvelussa testaamme polttoaineesi laboratoriossa ja toimitamme sinulle sen käyttökuntoon liittyvän analyysin ja toimenpide-ehdotukset.
 • - Lue lisää: Neste polttoaineanalyysi

Laajenna varautumista Oma Asema -palvelulla

 • - Neste Oma Asema -palvelu tuo polttoaineen luoksesi, jos yrityksesi tai organisaatiosi toimipaikka sijaitsee esimerkiksi kaukana asemaverkostosta. Neste Oma Asema on myös polttoaineen varmuusvarasto, joka parantaa häiriötilanteisiin varautumista.
 • - Kalustonne voi tankata omasta polttoainesäiliöstä, jonka Neste täyttää automaattisesti puolestasi. Tyypillisiä Neste Oma Asema -palvelun asiakkaita ovat esimerkiksi varavoimakohteet, jakelukeskukset ja raskaan kaluston varikot.
 • - Lue lisää: Neste Oma Asema -palvelu