Kumppanuudet
8.11.2021

OAK:n vähäpäästöiset kuljetukset vievät PostNordia kohti nollapäästöjä uusiutuvalla dieselillä

2030

mennessä fossiilittomat kuljetukset (PostNord)

15

miljoonaa pakettitoimitusta vuosittain Suomessa (PostNord)

70+

vuoden kokemus kuljetuksista (OAK) 

Oulusta valtakunnallisesti operoiva OAK Oy keskittyy rahti-, terminaali- ja kuljetuspalveluihin. PostNord on pohjoismaiden suurin logistiikkayhtiö, joka toimittaa myös Suomessa merkittävän osan verkkokaupoista tilattavista paketeista.

OAK:n kilpailukyky perustuu pitkiin asiakassuhteisiin ja vankkaan asiakasuskollisuuteen. Palvelut räätälöidään aina asiakkaiden tarpeiden mukaan mahdollisimman joustavasti ja nopeasti.

PostNordin tavoite on tehdä logistiikkapalveluistaan fossiilittomia vuoteen 2030 mennessä. PostNordin kumppanina toimiva OAK lisää Neste MY uusiutuvalla dieselillä tehtäviä vähäpäästöisiä kuljetuksia PostNordin strategian mukaisesti.

 

3 haastetta, jotka OAK, PostNord ja Neste halusivat ratkaista

1. Kuinka voimme yhdessä saavuttaa ilmastotavoitteet?

PostNordin tavoite on tuottaa kuljetuspalvelut fossiilittomasti vuoteen 2030 mennessä. Osana PostNordin ilmastostrategiaa, Pohjois-Suomessa PostNordin toimituksia operoiva OAK siirtyi käyttämään Neste MY uusiutuvaa dieseliä Oulun seudun pakettilogistiikassa. 

2. Kuinka lisätä kuluttajien tietoisuutta pakettitoimitusten hiilijalanjäljestä?

Yritykset ja kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia pakettitoimitusten ilmastovaikutuksista. PostNord pyrkii lisäämään läpinäkyvyyttä tarjoamiinsa pakettitoimituksiin, ja on tuomassa asiakkailleen mahdollisuuden seurata pakettikuljetustensa tuottamia ilmastopäästöjä.

3. Mistä kumppanuus OAK:n, PostNordin ja Nesteen välillä koostuu?

 

OAK:n tarjoamat palvelut räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaan, joustavasti ja nopeasti. Neste MY uusiutuvan dieselin hyvä saatavuus, yhteensopivuus olemassa olevaan kalustoon ja välittömät ilmastovaikutukset auttavat OAK:a tarjoamaan kuljetuksia PostNordin ilmastostrategian mukaisesti. Yhdessä OAK ja Neste pystyvät myös raportoimaan ilmastovaikutukset OAK:n kuljetuksien siirtyessä uusiutuvaan dieseliin. 

“Kuluttajat tulevat jatkuvasti valistuneemmiksi ilmastoasioiden suhteen ja laittavat siten jatkuvasti enemmän painoa myös verkkokauppatoimitusten vähäpäästöisyydelle. PostNordin asiakkaille vähäpäästöisten kuljetusten tarjoamisesta on tulossa välttämättömyys. Sen vuoksi PostNordilla on oltava konkreettisia toimenpiteitä, joilla logistiikan päästöjä vähennetään.”

Johanna Starck, toimitusjohtaja, PostNord Oy

 

Ratkaisu

PostNord on pohjoismaiden suurin logistiikkayhtiö. Konsernitasolla PostNord toimittaa vuosittain noin 200 miljoonaa pakettia, josta Suomen osuus on tällä hetkellä noin 15 miljoonaa pakettia. 

PostNord pienensi toiminnastaan syntyviä ilmastopäästöjä 40 prosenttia vuosien 2009 ja 2020 välillä verrattuna vuoden 2005 tasoon, vaikka samaan aikaan verkkokauppa ja kuljetettavien pakettien määrä kasvoi merkittävästi. PostNordin nykyinen tavoite on operoida täysin fossiilittomasti vuoteen 2030 mennessä. Pohjois-Suomessa PostNordin kumppanina toimii OAK Oy. Myös OAK toteuttaa PostNordin ilmastostrategiaa.

“Asiakkaidemme ympäristö- ja ilmastovastuullisuus on noussut aivan hurjasti viimeisen puolentoista vuoden aikana. Kilpailukykymme perustuu pitkiin asiakassuhteisiin ja vankkaan asiakasuskollisuuteen. Palvelut räätälöidään aina asiakkaiden tarpeiden mukaan mahdollisimman joustavasti ja nopeasti.”, OAK:n toimitusjohtaja Matti Matinheikki kommentoi. 

OAK käyttää PostNordin toimituksissa Neste MY uusiutuvaa dieseliä. Neste MY valmistetaan 100-prosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista, ja se tuottaa keskimäärin 90 prosenttia vähemmän kasvihuonekaasuja fossiiliseen dieseliin verrattuna. 

“Meille uusiutuvan dieselin valinta oli helppo sen hyvän saatavuuden ja välittömien ilmastovaikutusten vuoksi.”

 

Tulokset

Ensi vaiheessa OAK operoi Neste MY:llä Oulun PostNord-toimitukset. Tällä alueella Neste MY uusiutuvan dieselin käyttö pienentää toimitusten hiilijalanjälkeä vuosittain noin 130 000 kiloa, joka vastaa lähes 50 henkilöauton poistumista liikenteestä vuodeksi. Matinheikki arvioi, että OAK ottaa Neste MY:n käyttöön myöhemmin myös Helsingistä Ouluun kulkevalla runkolinjalla. 

Matinheikki kertoo, että verkkokaupan toimitusten volyymit ovat nousseet 20-30 prosenttia viimeisen vuoden aikana. OAK:n näkökulmasta nopea kasvu näyttää jatkuvan.

“Verkkokaupassa kuluttajien ympäristötietoisuus ajaa kehitystä nopeasti eteenpäin. Tänä päivänä kuluttajat osaavat vaatia pakettitoimituksiin vastuullisia vaihtoehtoja. Uskon, että verkkokaupan logistiikan muutos näyttää tietä myös muun logistiikan, kuten elintarviketoimitusten vastuullisuudelle.”

PostNordilla Pohjois-Suomen vähittäinen siirtyminen fossiilittomiin kuljetuksiin on osa konserninlaajuista välitavoitetta: vuonna 2025 PostNordin on yllettävä 40 prosenttiin vuosikymmenen lopun fossiilittomuustavoitteesta. 

Seuraava PostNordin tavoittelema virstanpylväs on pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun muodostaman alueen pakettitoimitusten siirtyminen täysin fossiilittomiksi. Jatkossa PostNord on myös tuomassa verkkokauppa-asiakkailleen mahdollisuuden tarkistaa asiakasportaalista pakettikuljetustensa tuottamat ilmastopäästöt.  “Tältä pohjalta asiakkaamme voivat valintansa mukaan tarjota verkkokaupassa asioiville kuluttajille kattavampaa tietoa pakettitoimitusten ilmastovaikutuksista”, Starck sanoo.

 *) Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.