12 Maaliskuu 2020

Neste asetti kunnianhimoisen tavoitteen: hiilineutraali tuotanto vuoteen 2035 mennessä

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 12.3.2020 klo 9.05

Neste on sitoutunut hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Tämä täydentää Nesteen toista strategista ilmastositoumusta, jonka tarkoituksena on vähentää asiakkaiden kasvihuonekaasupäästöjä 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. 

”Nesteen tavoitteena on luoda elinvoimaisempi maapallo lapsillemme tarjoamalla uusiutuvia ja kiertotalousratkaisuja asiakkaillemme. Meidän on kuitenkin myös vähennettävä oman toimintamme suoria ilmastovaikutuksia. Siksi olemme asettaneet konkreettisen tavoitteen hiilineutraalille tuotannolle vuoteen 2035 mennessä. Tämä on valtava haaste, joka vaatii uudenlaista ajattelua, innovaatioita ja paljon yhteistyötä”, Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker sanoo.

Kaikki Nesteen tuotannosta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt analysoidaan eri näkökulmista. Yhtiössä on tunnistettu jo yli 50 eri keinoa, joilla voidaan vähentää tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä*. Neste esimerkiksi:

  • parantaa energiatehokkuutta entisestään, jotta polttokaasun, sähkön, vedyn ja höyryn käyttöä voidaan optimoida tuotannossa. Porvoon jalostamon vuoden 2020 suurseisokin myötä tuotannon päästöt vähenevät yli 100 000 CO2 -ekvivalenttitonnilla vuodessa;
  • lisää uusiutuvan sähkön käyttöä tuotantolaitoksissaan. Neste on jo sopinut tuulisähkön käytön aloittamisesta Suomessa; 
  • lisää kasvihuonekaasupäästöjen painoarvoa sijoituslaskelmissa ja liiketoiminnan arvioinnissa; 
  • tutkii uusien vähäpäästöisten menetelmien, esimerkiksi biokaasun tai elektrolyysin hyödyntämistä vedyn tuotannossa;
  • on käynnistänyt Porvoon tuotantolaitoksen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisprojektin, joka keskittyy hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin; ja
  • tunnistaa kompensointimahdollisuuksia jäljellä oleville päästöille, joita ei voida muilla keinoin vähentää.

”Haluan kiittää sitoutuneita työntekijöitämme heidän isosta työpanoksestaan konkreettisten toimenpiteiden tunnistamiseksi ja niiden toteuttamiseksi koko organisaatiossa. Päästöjen vähentäminen on toimialamme perusedellytys ja valtava haaste. Yhdessä kumppaniemme kanssa etsimme aktiivisesti uusia teknologioita ja ratkaisuja tämän muutoksen aikaansaamiseksi”, lisää Vanacker. 

Neste valmistelee yksityiskohtaista suunnitelmaa ja aikataulua aloitteiden toteuttamiseksi. Strateginen suunta on kuitenkin selkeä – hiilineutraali tuotanto vuoteen 2035 mennessä. Sitoumus vastaa Suomen kunnianhimoista tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä, ja se on edellä Euroopan unionin vastaavaa tavoitetta vuodelle 2050.

Hiilineutraalin tuotanto -tavoitteen lisäksi Neste kompensoi työntekijöidensä työmatkojen lennoista aiheutuvat päästöt käyttämällä uusiutuvaa lentopolttoainettaan. Neste pyrkii toteuttamaan tavoitteen ilmailualan kumppanuuksien kautta. Yhtiö on jo liittynyt KLM:n biopolttoaineohjelmaan vuonna 2019. Maaliskuussa 2020 Neste ilmoitti myös tekevänsä yhteistyötä Finnairin kanssa, missä yksi tavoitteista on vähentää Nesteen työntekijöiden työmatkalentämisen päästöjä Finnairin lennoilla uusiutuvan lentopolttoaineen avulla.

*) Tuotanto kattaa Greenhouse Gas -protokollan määrittelemät Scope 1 ja 2 -päästöt.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja (vt.)

Lisätietoja: 
Nesteen vastuullisuusraportti 2019 (PDF)
Nesteen uusiutuvat tuotteet mahdollistivat asiakkaille 9,6 miljoonaa tonnia pienemmät ilmastopäästöt globaalisti vuonna 2019

Lisätietoja: Salla Ahonen, vastuullisuusjohtaja, Neste. Yhteydenotot Nesteen mediapuhelimeen, puh. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin 8.30-16.00).

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2019 Nesteen liikevaihto oli 15,8 miljardia euroa. Vuonna 2020 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com

 

Liitetiedostot: