2 Helmikuu 2022

Nesteen markkinoihin ja innovaatioihin keskittyvä raportti tarjoaa ratkaisuja uusiutuvalle ja kiertotalouteen perustuvalle tulevaisuudelle


Neste Oyj, Lehdistötiedote, 2.2.2022 klo 9

Neste on tänään julkaissut uuden markkinoihin ja innovaatioihin keskittyvän englanninkielisen raporttinsa nimeltä The Change Book. Raportissa kootaan yhteen validoituihin tietoihin perustuvia Nesteen asiantuntijanäkemyksiä lainsäädännön, innovaattoreiden, alan toimijoiden ja muiden organisaatioiden käyttöön uusiutuvan ja kiertotalouteen perustuvan tulevaisuuden luomiseksi. Julkaisu tarjoaa tietoa ja vastaa keskeisiin kysymyksiin siitä, miten maailmanlaajuista sääntelyjärjestelmää sekä kuluttajien ja kiertotalouden välisiä yhteyksiä tulisi kehittää. Raportti käsittelee myös sitä, miten laajempaa teollista päästövallankumousta voidaan johtaa ja miten tehdä liikenteestä globaalisti kestävää. Ennen kaikkea The Change Book on kutsu yhteistyöhön, jonka tarkoitus on vauhdittaa vastuullisessa muutoksessa tarvittavien uusien teknologioiden kehitystä.

Maailmanlaajuinen kunnianhimo ja sitoutuminen ilmastokriisin ratkaisuun ovat kasvussa, ja aika toimia ja tehdä vähäpäästöisestä taloudesta totta on nyt. Pitkän aikavälin poliittisten tavoitteiden ja sääntelyjärjestelmien selkeyttäminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan luoda perusta nopeammalle muutokselle. The Change Book -raportissa tarkastellaan tasapainoa nykyisten ratkaisujen hyödyntämisen ja uusien teknologioiden innovoinnin sekä tasapuolisen sääntelyn tarpeen välillä.

”Tutkimustieto osoittaa selvästi, että kaikki ratkaisut päästöjen vähentämiseksi on otettava käyttöön. On tärkeää voida hyödyntää eri raaka-ainevaihtoehtojen täysi valikoima sen sijaan, että yrittäisimme arvailla ja valita yksittäisiä teknologisia ratkaisuja. Tarvitsemme läpimurtoja luovia innovaatioita ja keskittymistä tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen, jotta pystymme tarjoamaan kustannustehokkaita ja arvoa luovia ratkaisuja tulevaisuudessa”, sanoo Nesteen innovaatiojohtaja Lars Peter Lindfors.

Julkaisu keskittyy kolmeen keskeiseen teemaan, joita ovat vastuullisuuden ja kiertotalouden kasvava merkitys kuluttajille, teollisuuden uudet mahdollisuudet päästövähennyksiin sekä vastuullisen liikkumisen edellyttämä kehitys ja innovointi.

Kuluttajat ja kiertotalous

Maailmanlaajuinen keskiluokan kasvu ja kaupungistuminen kiihdyttävät energian kysyntää, kulutusta ja jätteiden syntyä, mutta ne lisäävät myös vastuullisten ratkaisujen kysyntää. The Change Book -raportti käsittelee kasvavien jätemäärien haastetta ja tarkastelee kemiallista kierrätystä ratkaisuna muovien kierrätysasteen nostamiseksi ja kiertotalouteen siirtymisen vauhdittamiseksi. Kemiallisella kierrätyksellä voidaan tehdä vaikeasti kierrätettävästä muovijätteestä korkealaatuisten, korkean suorituskyvyn polymeerien ja kemikaalien raaka-ainetta. Neste on asettanut tavoitteekseen prosessoida vuosittain yli miljoona tonnia jätemuovia vuodesta 2030 lähtien.

Teollisen päästövallankumouksen edelläkävijä

Teollisuuden suuri kysymys on, miten vähentää välttämättömien tuotteiden ja materiaalien tuotannosta aiheutuvia suuria CO2-päästöjä. The Change Book -raportti esittelee keskeisiä nykyisiä ja kehitteillä olevia teknologioita, joiden avulla voidaan edistää päästövallankumousta raskaassa teollisuudessa. Siinä käsitellään myös vetyyn, hiilidioksidin talteenottoon, hyödyntämiseen ja varastointiin (CCUS) sekä yhteisprosessointiin liittyviä ratkaisuja.

Kohti vähäpäästöistä liikennettä

Liikennesektorin päästöjen vähentämisessä on valtavasti potentiaalia, mutta päästöt kuitenkin kasvavat jatkuvasti. Viimeisenä teemana The Change Book -raportti tarkastelee tarvetta useisiin vähähiilisiin ratkaisuihin liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Raportissa ehdotetaan vapaaehtoista hyvitysjärjestelmää, jossa ajoneuvojen hiilidioksiditavoitteiden saavuttamiseen voitaisiin käyttää uusiutuvia polttoaineita, ja pohditaan, miten ilmailun hiilineutraalius olisi saavutettavissa.

Yhteistyöllä kohti vastuullista muutosta

Kiihtyvä ilmastokriisi vaatii nopeita ja konkreettisia toimia, ja Neste on eturintamassa toteuttamassa niitä. The Change Book -raportin avulla Neste kutsuu yrityksiä, hallituksia ja tutkimuslaitoksia yhteistyöhön kehittämään innovaatioita ja teknologioita, joita tarvitaan nopeuttamaan vastuullista muutosta.

”Me Nesteellä etsimme herkeämättä uusia tapoja vähentää hiilipäästöjä ilmakehässä ja kehitämme kiertotalousratkaisuja, joilla hiiltä voidaan käyttää yhä uudelleen. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, ettei seuraavan vuosikymmenen aikana tapahtuisi enemmän todellista muutosta kuin edellisen vuosikymmenen aikana. Näin Neste pysyy oikealla tiellä tarkoituksemme toteuttamisessa ja maailma oikealla tiellä ilmastonmuutoksen torjunnassa”, sanoo Nesteen vastuullisuus- ja yhteiskuntakuntasuhdejohtaja Minna Aila.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun puh. +358 50 458 5076 / media@neste.com (arkisin klo 8.30–16.00).

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi

Liitetiedostot: