13 Heinäkuu 2022

Neste saa rahoitusta EU:n innovaatiorahastolta kemiallisen kierrätyksen hankkeelle Porvoon jalostamolla

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 13.7.2022 klo 9

EU:n innovaatiorahasto on myöntänyt enintään 135 miljoonan euron rahoituksen Nesteelle hankkeeseen, jolla yhtiö kehittää kemiallisen kierrätyksen kapasiteettia Porvoon jalostamolla. PULSE-hankkeen (Pretreatment and Upgrading of Liquefied Waste Plastic to Scale Up Circular Economy) tavoitteena on ottaa käyttöön Nesteen omia teknologioita nesteytetyn jätemuovin esikäsittelyä ja jalostamista varten ja integroida teknologiat jalostamon toimintaan. PULSE-hankkeen tavoitteena on 400 000 tonnin vuotuinen esikäsittely- ja jalostuskapasiteetti, joka tukee Nesteen tavoitetta käsitellä vuosittain yli miljoona tonnia muovijätettä vuodesta 2030 lähtien. PULSE-hankkeen investointeja arvioiva esiselvitys julkistettiin maaliskuussa 2022. Tavoitteena on saavuttaa valmius tehdä investointipäätös vuoden 2023 aikana, ja hankkeen toteutuksen odotetaan alkavan vaiheittain vuonna 2024.

PULSE-hanke on merkittävä askel jätemuovin kemiallisen kierrätyksen kaupallistamisessa. Sen ansiosta on mahdollista kasvattaa kemiallisen kierrätyksen kapasiteettia ja kuroa umpeen ero käsittelemättömän nesteytetyn jätemuovin laadun ja petrokemian teollisuuden raaka-ainevaatimusten välillä. Kun prosessin mittakaavaa kasvatetaan, kemiallinen kierrätys voi helpottaa muovisaasteen torjumista lisäämällä muovin kierrättämistä ja vähentämällä riippuvuutta neitseellisistä fossiilisista raaka-aineista.

”Olemme innoissamme siitä, että hankkeemme on EU:n innovaatiorahaston valitsemien hankkeiden joukossa”, sanoo Mercedes Alonso, Neste Renewable Polymers and Chemicals -liiketoimintayksikön johtaja. ”Se on tunnustus, joka kertoo luottamuksesta kemiallisen kierrätyksen parissa tekemäämme työtä kohtaan. Samalla rahoitus korostaa valitsemamme lähestymistavan merkitystä. Kemiallinen kierrätys on merkittävässä roolissa polymeerien ja kemikaalien kiertotalouden edistämisessä.”

EU:n innovaatiorahasto on yksi maailman suurimmista rahoitusohjelmista innovatiivisten vähähiilisten teknologioiden kehittämiseksi. Tänä vuonna rahasto investoi 1,8 miljardia euroa 17 vähähiilistä yhteiskuntaa edistävään hankkeeseen. Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen yksittäiset rahoitussopimukset valmistellaan yhdessä rahastoa johtavan Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanoviraston (CINEA) kanssa.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00).

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2021 Nesteen liikevaihto oli 15,1 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi