31 Toukokuu 2022

Läpinäkyvää ja jäljitettävää: Neste ja Circularise aloittavat yhteistyön lisätäkseen näkyvyyttä kiertotalouspolymeerien ja -kemikaalien arvoketjuissa

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 31.5.2022 klo 8.00

Kuva: Digitaaliset tuotepassit Circularisen järjestelmässä. Lähde: Circularise

Neste ja alankomaalainen startup-yritys Circularise ovat julkistaneet kumppanuuden, jonka tarkoituksena on tuoda Circularisen jäljitettävyysohjelmisto kiertotalouspolymeerien ja -kemikaalien toimitusketjujen käyttöön. Yritykset työskentelevät yhdessä tuodakseen digitaalisia ratkaisuja uusiutuvien ja kierrätettyjen materiaalivirtojen jäljittämiseen, mikä lisää läpinäkyvyyttä koko arvoketjussa.

Yritykset käyttävät Circularisen lohkoketjuteknologiaan perustuvaa toimitusketjun jäljitettävyysohjelmistoa, joka luo fyysiselle materiaalille digitaalisen kaksosen. Tämä digitaalinen kaksonen tallentaa tietoa käytetyistä materiaaleista läpi koko arvoketjun, jolloin kaikki arvoketjun osapuolet voivat seurata materiaaleja. Tällä menetelmällä voidaan todentaa, mistä materiaalit ovat peräisin ja miten ja missä niitä on käsitelty. Digitaalinen kaksonen voi myös tarjota tietoja vastuullisuudesta, kuten materiaalien tai niistä valmistettujen tuotteiden hiilijalanjäljestä.

Tietoon perustuva toimitusketjun läpinäkyvyys vahvistaa luottamusta vastuullisiin ratkaisuihin

Toimitusketjujen läpinäkyvyyttä lisäävät ratkaisut ovat erityisen arvokkaita polymeeri- ja kemianteollisuudessa, jossa materiaalit käyvät läpi useita käsittelyvaiheita ja niitä usein sekoitetaan ja käsitellään yhdessä muiden materiaalien kanssa. Etenkin uusien, vastuullisempien ja kiertotalouteen pohjautuvien arvoketjujen perustamisvaiheessa uusiutuvia tai kierrätettyjä materiaaleja saatetaan käsitellä yhdessä fossiilisten materiaalien kanssa. Silloin on vaikeaa yhdistää todennettavasti lopputuotteet, joilla on paljon pienempi hiilijalanjälki, ja uusiutuvat tai kierrätetyt materiaalit, joista ne on valmistettu. Niin kauan kuin materiaalien tuotannossa käytetään useita erilaisia raaka-aineita, suuressa osassa uusiutuvia tai kierrätettyjä tuotteita yhteys lopputuotteiden ja niiden raaka-aineiden välille vahvistetaan massataseeseen perustuvalla allokointimenetelmällä.

Neste ja Circularise pyrkivät digitaalisen toimitusketjujen seurantajärjestelmän avulla siihen, että arvoketjun toimijat voivat kertoa tuotteistaan todennettavissa olevilla väittämillä. Samalla arvoketjun osapuolet ymmärtävät aiempaa paremmin toimitusketjujaan, mikä parantaa läpinäkyvyyttä tuotteiden elinkaaripäästöjen ja muiden vastuullisuustekijöiden, kuten luonnon monimuotoisuuden ja ihmisoikeuksien, osalta.

”On yleensä helppoa väittää toimintaa vastuulliseksi, mutta usein näiden väitteiden todistaminen on paljon vaikeampaa”, sanoo Isabella Tonaco, Vice President Strategy Execution & Marketing Neste Renewable Polymers and Chemicals -liiketoimintayksiköstä. ”Luottamus ja uskottavuus ovat kuitenkin keskeisiä vastuullisuuden osatekijöitä. Kaikkien tuotteessa käytettyjen materiaalien seuraaminen ja jäljittäminen luo vankan perustan luottamukselle ja uskottavuudelle. Odotamme innolla yhteistyötä Circularisen kanssa, jotta voimme tarjota polymeeri- ja kemianteollisuudelle jäljitettävyysratkaisun, joka tuo arvoketjuihin tarvittavaa läpinäkyvyyttä.”

Yhteistyön päätarkoituksena on lisätä näkyvyyttä ja luottamusta, minkä lisäksi Circularise asettaa etusijalle myös luottamuksellisuuden. Julkiseen lohkoketjuun perustuva infrastruktuuri ja Circularisen oma Smart Questioning -teknologia tuovat ratkaisun kahden päätavoitteen saavuttamiseksi, minkä ohella se varmistaa luotettavien tietojen jakamisen arvoketjun osapuolten välillä vaarantamatta immateriaaliomaisuutta tai yksityisyyttä.

”Haluamme murtaa toimitusketjun jäljitettävyyttä rajoittavat viestinnälliset esteet”, sanoo Circularisen perustaja Mesbah Sabur. ”Olemme työskennelleet toimittajien kanssa, jotka todella haluavat luoda kiertotalouteen perustuvaa toimintaa, tehdä yhteistyötä asiakkaidensa ja sääntelyviranomaisten kanssa ja jakaa tietoa tuotteistaan vaarantamatta arkaluonteisia tietojaan. Neste on yksi tämän alan edelläkävijöistä, ja olemme iloisia saadessamme työskennellä sen kanssa toimitusketjujen läpinäkyvyydenja maailmanlaajuisen kiertotalouden edistämiseksi.”

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: 

Neste: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. +358 800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00).

Circularise: Igor Konstantinov, markkinointijohtaja, press@circularise.com
 

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2021 Nesteen liikevaihto oli 15,1 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi

Circularise lyhyesti

Circularise on Alankomaissa vuonna 2016 perustettu toimitusketjun jäljitettävyyttä ja läpinäkyvyyttä edistävä startup-yritys. Circularisen ohjelmistojärjestelmä auttaa kemikaalien ja muovien, akkumateriaalien, metallien ja muiden teollisuudenalojen toimittajia jäljittämään ja jakamaan materiaalitietoja, myös tuoterakenne- ja ympäristötietoja, vaarantamatta arkaluonteisia tietojaan. Lisäksi se auttaa tuotemerkkejä ja alkuperäisiä laitevalmistajia seuraamaan toimitusketjujaan, saamaan näkyvyyttä omiin Scope 3 -päästöihinsä, noudattamaan tulevia due diligence -määräyksiä ja toteuttamaan kiertotaloutta toiminnassaan. Tutustu verkkosivustoon: https://www.circularise.com