12 Tammikuu 2022

Nesteen ensimmäinen sarja nesteytetyn jätemuovin teollisen mittakaavan koeajoja Porvoossa saatu onnistuneesti päätökseenNeste Oyj, Lehdistötiedote, 12.1.2022 klo 8

Neste on saanut onnistuneesti päätökseen ensimmäisen nesteytetyn jätemuovin koeajojen sarjan Porvoon jalostamollaan. Vuonna 2020 toteutetun yhtiön kaikkien aikojen ensimmäisen teollisen mittakaavan nesteytetyn jätemuovin koeajon jälkeen koeajoja jatkettiin vuonna 2021. Niiden aikana Neste on jalostanut nestemäisestä muovijätteestä drop-in-ratkaisuja muovin tuotantoon sekä kehittänyt kykyään käyttää kierrätysraaka-aineita teollisen mittakaavan jalostuksessa.

Koeajoilla kohti jatkuvaa kaupallista toimintaa

Neste on asettanut tavoitteekseen prosessoida vuosittain yli miljoona tonnia jätemuovia vuodesta 2030 lähtien. Tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö kehittää kemiallista kierrätystä muovijätteen muuttamiseksi arvokkaaksi raaka-aineeksi, mikä edistää kiertotaloutta. Neste sai kaikkien aikojen ensimmäisen nesteytetyn jätemuovin koeajonsa päätökseen vuonna 2020. Koeajossa käsiteltiin 400 tonnia muovijätettä. Tämä oli tärkeä saavutus Nesteen tavoitteessa edistää kiertotaloutta, mikä hillitsee fossiilisten luonnonvarojen hupenemista.

Vuonna 2021 tehdyissä koeajoissa saatiin lisätietoa nesteytetyn jätemuovin käsittelystä ja prosessien vaikutuksesta jalostamon toimintaan. Lisäksi Neste keskittyi muovien kierrätykseen pohjautuvan arvoketjun todentamiseen ja tekemään kiertotaloudesta käytännön todellisuutta. Koeajot vahvistavat, että Neste pystyy jo jalostamaan merkittäviä määriä kierrätysraaka-aineita drop-in-ratkaisuiksi petrokemian teollisuuden käyttöön ja kehittämään samalla osaamistaan jalostaakseen entistä suurempia määriä jätemuovia yhä korkealaatuisemmiksi petrokemian syöttöaineiksi.

”Polymeeri- ja kemikaalimarkkinoilla on vahvaa kiinnostusta kierrätettyihin raaka-aineisiin”, sanoo Nesteen Renewable Polymers and Chemicals -liiketoimintayksikön johtaja Mercedes Alonso. ”Prosessoimalla nesteytettyä jätemuovia ja jalostamalla jätettä arvokkaiksi resursseiksi voimme tukea  muovijäteongelman ratkaisemista ja autamme polymeerien ja kemikaalien valmistajia edistämään kiertotaloutta. Toiminnan laajentaminen tulevaisuudessa edellyttää myös sääntelytukea: kemiallinen kierrätys on hyväksyttävä täydentävänä teknologiana kunnianhimoisten kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi. Tarvitsemme lisäksi yhtä kunnianhimoisia tavoitteita kasvattaaksemme vastuullisempien materiaalien käyttöä.”

Polymeerien kiertotaloutta

Koeajot luovat jo arvoketjua, joka aikanaan mahdollistaa myös suurempien muovijätemäärien prosessoinnin. Koeajoissa käytetty muovijäte koostuu kuluttajamuovijätteestä, jota on vaikeaa kierrättää muulla tavalla.

”Olemme prosessoineet yhteensä noin 800 tonnia nesteytettyä jätemuovia jalostamoillamme Suomessa. Viimeisimmät koeajot Porvoossa loivat perustaa raakaöljypohjaisten raaka-aineiden korvaamiselle nesteytetyllä jätemuovilla ja kiertotalouden vahvistamiselle yhdessä asiakkaidemme kanssa. Onnistuneiden koeajojen perusteella voimme todeta, että nesteytetty jätemuovi on käyttökelpoinen vaihtoehto fossiilisille raaka-aineille. Suuremman mittakaavan tuotantoa varten tarvitaan kuitenkin vielä lisää koeajoja, joita jatkamme aiempaa suuremmilla volyymeilla vuonna 2022”, sanoo Nesteen Öljytuotteet-liiketoiminnan johtaja Markku Korvenranta.

Tähän mennessä prosessoidun jätemuovin määrä, noin 800 tonnia, on suunnilleen sama, jonka pieni eurooppalainen kaupunki tuottaa* vuodessa. Koeajoissa valmistettua raaka-ainetta on jo ohjattu käytettäväksi uusien polymeerituotteiden valmistuksessa. Näillä uusilla polymeerituotteilla on samat ominaisuudet ja laatu kuin fossiilisista raaka-aineista tuotetuilla polymeereilla, mikä osoittaa että tuotettu raaka-aine sopii käytettäväksi jopa elintarvikepakkauksiin ja terveydenhoidon käyttökohteisiin.

*) Lähde: Eurostat, oletuksena 50 000 asukkaan kaupunki.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Yhteydenotot Nesteen mediapuhelimeen, puh. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin klo 8.30–16.00).

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi