4 Maaliskuu 2024

Neste tuo markkinoille yrityksille suunnatun Neste Impact -ratkaisun ilmailun päästöjen vähentämiseksi uusiutuvan lentopolttoaineen avulla

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 4.3.2024 klo 13

Lehdistötiedotetta on päivitetty 4.3.2024 klo 17.15.**

  • Neste Impact tarjoaa yrityksille helpon ratkaisun vähentää ilmailun päästöjä ostamalla uusiutuvaa lentopolttoainetta
  • Ratkaisu on linjassa tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden (Science Based Targets initiative, SBTi) kanssa. Yritykset voivat uskottavasti raportoida saavutetuista päästövähennyksistä, jotka edistävät niiden vastuullisuustavoitteita
  • Neste Impact noudattaa book and claim -periaatetta ja varmistaa, että ostettu uusiutuva lentopolttoaine käytetään korvaamaan fossiilista lentopolttoainetta ilmailualalla. Myydyillä polttoainemäärillä ei täytetä polttoainemandaatteja tai muita uusiutuvan sääntelyvaatimuksia vaan niiden myötä saavutetaan lisäisiä ilmailun päästövähennyksiä. 

Nesteen tänään lanseeraama Neste Impact on uusi ratkaisu yrityksille, jotka haluavat pienentää lentomatkustukseen ja -kuljetuksiin liittyvää hiilijalanjälkeään. Ratkaisu perustuu Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine™ -tuotteen ostoihin. Neste MY Uusiutuvan Lentopolttoaineen käytön avulla kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää jopa 80 %* polttoaineen koko elinkaaren aikana fossiilisen lentopolttoaineen käyttöön verrattuna.

Neste Impact -ratkaisun avulla yritykset voivat muuttaa ilmastotavoitteensa mitattaviksi toimiksi, jotka vähentävät ilmailuun liittyviä päästöjä. Neste auttaa yritystä muuntamaan tavoitteet konkreettisiksi, mitattaviksi tavoitteiksi, joilla vähennetään yrityksen lentomatkustuksen ja -kuljetusten päästöjä. Päästövähennystavoitteet voidaan saavuttaa korvaamalla fossiilinen lentopolttoaine vastaavalla määrällä Nesteeltä ostettua uusiutuvaa lentopolttoainetta. Neste varmistaa, että uusiutuva lentopolttoaine toimitetaan kumppanilentoyhtiölle ja ostettu määrä käytetään todistettavasti fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen. Kun uusiutuva lentopolttoaine on käytetty, yritys saa kolmannen osapuolen varmistaman todistuksen, jonka avulla se voi raportoida uskottavasti saavutetut päästövähennykset, joilla se edistää vastuullisuustavoitteitaan.

“Ilmastotoimia tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan, ja yritykset etsivät yhä useammin ratkaisuja ilmailun hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Toimivan ratkaisun löytäminen voi kuitenkin olla haastavaa, sillä raportointivaatimukset kasvavat jatkuvasti ja toiminnan on oltava täysin läpinäkyvää. Maailman johtavana uusiutuvan lentopolttoaineen tuottajana Neste tarjoaa helpon ratkaisun, Neste Impactin, todennettavissa olevien päästövähennysten saavuttamiseksi”, sanoo Kristina Öström, Vice President Marketing, Brand and Partnerships Nesteen uusiutuvien lentopolttoaineiden liiketoiminnasta. 

Neste Impact on linjassa tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden (Science Based Targets initiative, SBTi) Aviation Guidance -ohjeistuksen kanssa, joka on ilmastoraportoinnin vertailustandardi. Neste Impact noudattaa book and claim -periaatetta, mutta toisin kuin monissa muissa vastaavissa ratkaisuissa, Neste varmistaa, että uusiutuva lentopolttoaine toimitetaan ja sitä käytetään nimenomaan ilmailualalla korvaamaan fossiilinen lentopolttoaine SBTi Aviation Guidance -kriteerien mukaisesti. Kolmas osapuoli todentaa saavutetun päästövähennyksen, ja se varmennetaan edelleen ISCC:n SAF credit -rekisterin kautta. Yritykset voivat uskottavasti raportoida saavutetuista päästövähennyksistä, jotka edistävät niiden tieteeseen perustuvia ilmastotavoitteita tai vastaavia vastuullisuustavoitteita. Myydyillä polttoainemäärillä ei täytetä polttoainemandaatteja tai muita uusiutuvan sääntelyvaatimuksia vaan niiden myötä saavutetaan lisäisiä ilmailun päästövähennyksiä.

Uusiutuva lentopolttoaine
Uusiutuva lentopolttoaine on vastuullisempi vaihtoehto perinteiselle fossiiliselle lentopolttoaineelle. Se on laajalti tunnustettu keskeiseksi ratkaisuksi ilmailualan päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Ostamalla Neste MY Uusiutuvaa Lentopolttoainetta liikematkoihin tai lentokuljetuksiin yritykset voivat vähentää ilmailuun liittyviä kasvihuonekaasupäästöjään. Nesteen uusiutuva lentopolttoaine valmistetaan vastuullisesti tuotetuista, 100-prosenttisesti uusiutuvista jätteistä ja tähteistä, kuten käytetystä paistorasvasta ja eläinrasvajätteestä. 

*) Puhtaassa muodossa (sekoittamattomana) käytettynä. Laskettu vakiintuneilla elinkaariarvioinnin menetelmillä (esim. CORSIA).

**) Alkuperäisessä tiedotteessa mainittiin “ISCC:n SAFc-rekisteri”. Tämä on korvattu “ISCC:n SAF credit” -rekisterillä.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintä- ja brändijohtaja (vt.)

Lisätietoja: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa https://www.neste.fi/konserni/medialle/tiedotteet-ja-uutiset/tilaa-tiedotteita.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Yhtiö jalostaa jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi.

Maailman johtavana uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottajana sekä polymeerien ja kemikaalien valmistukseen tarkoitettujen uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineisiin perustuvien syöttöaineratkaisujen edelläkävijänä, Neste auttaa asiakkaitaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. 

Yhtiön tavoitteena on tehdä Porvoon öljynjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Neste on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä ja aikoo vähentää myymiensä tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Neste on myös asettanut korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjulle. Yhtiö on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2023 Nesteen liikevaihto oli 22,9 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi