28 Kesäkuu 2022

Jo 15 minuutin ajo-opetus voi auttaa laskemaan ajamisen päästöjä jopa 15 % ‒ Neste ja Ajotunti.fi haastavat autokoulut ottamaan ilmastoystävällisen ajotavan laajemmaksi osaksi opetusta

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 28.6.2022 klo 8.30

Neste ja Ajotunti.fi-autokoulu tutkivat touko‒kesäkuussa 2022 ajotavan ja -opetuksen vaikutusta ilmastopäästöjen vähentämiseen. Tuoreen tuhannelle suomalaiselle tehdyn kuluttajakyselyn* mukaan 54 % vastaajista uskoo ajavansa ilmastoystävällisesti, mutta vastaavasti jopa joka neljäs ei osaa sanoa, onko oma ajotapa ilmastoystävällinen. Osana hanketta Neste ja Ajotunti.fi toteuttivat autokouluoppilaiden kanssa ajotestit, joiden mukaan ilmastoystävällisemmällä ajotavalla on mahdollista laskea autolla ajamisen päästöjä ja polttoaineen kulutusta ajotavasta riippuen jopa 6‒15 %. Osaamisen näkökulmasta jo 15 minuutin ajo-opetuksella voidaan saada aikaan merkittäviä muutoksia. 

“Jo olemassa olevia ratkaisuja autoilijoille vähentää päästöjä ovat muun muassa vähäpäästöisemmät polttoaineet tai ajoneuvot, mutta näiden lisäksi tarvitsemme myös monia muita ratkaisuja. Tutkimuksellamme pystyimme osoittamaan ajo-opetuksen vaikutuksen autoilun päästöihin. Hankkeemme tavoitteena on myös tarjota kimmoke siihen, että ilmastoystävällinen ajotapa saataisiin entistä merkittävämmäksi osaksi autokoulujen opetusta niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Jos koko autokoulua suorittava ikäluokka saisi saman koulutuksen, olisivat sen kerrannaisvaikutukset huomattavat koko tulevan ajouran ajalta”, sanoo Nesteen Marketing & Services -liiketoimintayksikön markkinoinnista ja digitalisaatiosta vastaava johtaja Mika Hyötyläinen. 

Kyselytutkimuksen mukaan ilmastoystävällisimmin kokevat ajavansa 25‒34-vuotiaat sekä 55‒64-vuotiaat suomalaiset. Suurin syy ilmastoystävälliselle ajamiselle (67 %) on halu säästää polttoainekuluissa. 18‒24-vuotiaista jopa 72 % kertoi, että halu vähentää päästöjä ja suojella luontoa on suurin motivaattori ilmastoystävälliselle ajamiselle. 

“Ikäryhmien välillä on huomattavaa eroa siinä, kuinka ilmastoystävällisen ajotavan periaatteet tunnetaan ja kuinka moni suomalaisista tietoisesti pyrkii ajamaan ilmastoystävällisesti. Meidän pitää kasvattaa tietoisuutta ajotavan vaikutuksista päästöihin sekä käytännön opetusta. Yksi konkreettinen keino on tuoda autokouluihin opetusmoduuli, jota olemme nyt pilotoineet. Uskomme, että vaikutus erityisesti nuoriin kuljettajiin on suuri pitkällä tähtäimellä”, sanoo Hyötyläinen. 

Autokoulut käyttävät ilmastoystävälliseen ajo-opetukseen aiempaa vähemmän aikaa

Nesteen ja Ajotunti.fi:n touko‒kesäkuussa 2022 toteuttamat testiajot tehtiin Helsingissä. Ajoreitti oli pituudeltaan kahdeksan kilometriä, ja se sisälsi ajoa kaupungissa ja moottoritiellä. Testiajo yhden kuljettajan kanssa kesti kokonaisuudessaan kaksi tuntia. 

“Ensimmäinen ajotesti tehtiin vapaasti kuljettajan omalla ajotyylillä, minkä jälkeen tarkistimme kulutustiedot ja pidimme kompaktin teoriaosuuden. Siinä kävimme läpi korjattavat ja huomioon otettavat asiat vähäpäästöisempien ajovalintojen tekemiseksi. Tämän jälkeen ajoimme saman reitin uudelleen ja vertasimme lukemia keskenään. Testitulosten mukaan päästöt laskivat ajotavasta ja kuljettajasta riippuen 6‒15 %. Teoriaosuuden myötä ajotavoissa huomattiin merkittäviä muutoksia, kun ajajien kiihdytysten osuus ajosuoritteesta laski ja keskinopeus toisella kierroksella nousi, kun pysähdyksiä oli vähemmän”, sanoo Ajotunti.fi:n ajo-opettaja Kristiina Anunti.  

“Traficomin ohjeistuksen pohjalta autokoulut tekevät oman opetussuunnitelmansa, mutta tällä hetkellä monissa autokouluissa ilmastoystävälliseen ajamiseen käytettävissä oleva aika ei riitä aiheen läpikäymiseen sen ansaitsemalla laajuudella. Materiaalien pohjustaminen sekä konkreettiset vinkit ja niiden testaaminen jo tämän pilotin myötä tuottivat erinomaisia tuloksia. Olisi hienoa nähdä ilmastoystävällisen ajamisen painottuvan jatkossa lainsäädännössä ja ohjeistuksissa laajemmin”, Anunti jatkaa. 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan on tärkeä asia, että ilmastoystävälliseen ajotapaan kiinnitetään huomiota. 

“Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa ympäristön kuormittumiseen. Tarvittavat muutokset omaan ajotyyliin voivat olla hyvinkin pieniä, mutta niillä voi olla isoja vaikutuksia. Ilmastoystävällinen ajotapa on ympäristöteko, joka ei edellytä kalliita investointeja. Siinä hyödynnetään taloudellisen ajamisen periaatteita, jotka oppii pienellä harjoittelulla. Taloudellinen ajotapa vähentää sekä päästöjä että ajamisesta aiheutuvia polttoainekuluja”, sanoo Traficomin erityisasiantuntja Marjo Immonen. 

Ajoreitinkin valinnalla on merkitystä 

Ajotavan ja -reitin vaikutusta päästöihin ja polttoaineen kulutukseen on tutkittu aiemminkin, muun muassa VTT:n ja Nesteen toimesta. Keväällä 2020 Neste tutki yhdessä HERE Technologiesin ja PTV Groupin kanssa reittivalinnan vaikutusta tieliikenteen päästöihin. Suomessa pääkaupunkiseudulla tehtyjen testien mukaan ilmastoystävällisempi reitti voi vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 6 % verrattuna navigaattorien yleisimmin suosittamaan nopeimpaan reittiin. 

”VTT on mukana EU:n rahoittamassa MODALES-hankkeessa, jonka ensimmäisen vaiheen tutkimustulokset osoittivat, että kuljettajien välillä voi esiintyä merkittäviä eroja niin hiilidioksidi- kuin lähipäästöjen suhteen. Keskimäärin kuljettajien vaikutukset hiilidioksidipäästöihin vaihtelivat ajoneuvoista riippuen peräti 26 %, lähipäästöjen myös vaihdellessa moninkertaisesti. Tyypillisesti hiilidioksidi- ja lähipäästöillä löydettiin vahva korrelaatio, jolloin vähemmän polttoainetta kuluttavat kuljettajat tuottivat samanaikaisesti vähemmän lähiympäristölle haitallisia pakokaasupäästöjä", kertoo VTT:n erikoistutkija Rasmus Pettinen.

Lue lisää: neste.fi/cO2friendlydriving 

*) Nesteen kyselytutkimus toteutettiin valtakunnallisena kuluttajapaneelina IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen välityksellä, aikavälillä 11.‒23.5.2022. Kyselyyn vastasi valtakunnallisesti 1 000 suomalaista kuluttajaa. 

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: 

Neste: Mika Hyötyläinen, Marketing & Services -liiketoimintayksikön markkinoinnista ja digitalisaatiosta vastaava johtaja. Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. +358 800 94025 / media@neste.com (arkisin klo 8.30–16.00).

Ajotunti.fi: Kristiina Anunti, liikenneopettaja, info@nettiopetus.fi, puh. 044 253 9616. 

Traficom: Marjo Immonen, erityisasiantuntija, marjo.immonen@traficom.fi, puh. 029 534 5588.

VTT: Rasmus Pettinen, Senior Scientist, Efficient engines and vehicles, rasmus.pettinen@vtt.fi, puh. 040 150 47 96.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2021 Nesteen liikevaihto oli 15,1 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi

Ajotunti.fi lyhyesti

Ajotunti.fi on uusi palvelu, josta pääset valitsemaan itse oman liikenneopettajasi! Ajotunti.fi-palvelussa voit suorittaa koko henkilöauton ajokortin tai varata palvelusta vain yksittäisiä ajotunteja. Teoriatunnit suoritetaan kätevästi nettiluokassa ja ajotunnit kouluttaa valitsemasi ammattilainen. Palvelusta myös ilmastoystävällisen ajotavan koulutukset sekä muut ajotapakoulutukset jo ajokortin omaaville ja yrityksille. Lue lisää: Ajotunti.fi

Liitetiedostot: