13 Huhtikuu 2021

Neste ja Finnair vähentävät liikematkustamisesta syntyviä päästöjä uusiutuvaan lentopolttoaineeseen perustuvalla ratkaisulla

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 13.4.2021 klo 9

Neste ja Finnair yhdistävät voimansa ja vähentävät Nesteen työntekijöiden liikematkoista syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvalla lentopolttoaineella. Neste on äskettäin toimittanut 300 tonnia Neste MY uusiutuvaa lentopolttoainetta™ Helsinki-Vantaan lentoasemalle Finnairin käyttöön. Kun Finnair korvaa osan Helsinki-Vantaan lentoasemalta lähtevien koneiden fossiilisesta lentopolttoaineesta uusiutuvalla lentopolttoaineella, se vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 900 CO2e-tonnia. Tämä vastaa huomattavaa osaa Nesteen työntekijöiden kansainvälisistä lentomatkoista aiheutuneista päästöistä vuonna 2020.

Yhteistyö tukee Nesteen vuonna 2020 tekemiä ilmastositoumuksia, joiden osana yhtiö on sitoutunut vähentämään ja kompensoimaan työntekijöidensä liikematkojen päästöjä käyttämällä yhtiön omaa uusiutuvaa lentopolttoainetta. Finnair on Nesteen strateginen kumppani ja yksi yhtiön työntekijöiden liikematkoillaan eniten käyttämiä lentoyhtiöitä. Finnairin tavoitteena on tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2045 mennessä ja puolittaa CO2-nettopäästönsä vuoden 2025 loppuun mennessä.

Uusiutuvaan lentopolttoaineeseen perustuva uusi ratkaisu vähentää liikematkojen päästöjä

Nesteen ja Finnairin yhteistyö tarjoaa muille yrityksille esimerkin siitä, miten liikematkustuksesta aiheutuvia päästöjä voidaan vähentää helposti. Nesteen tavoitteena on saattaa ratkaisu yritysten, julkisten laitosten ja muiden organisaatioiden käyttöön ja auttaa heitä täyttämään kunnianhimoisia ilmastositoumuksiaan.

”Olemme iloisia yhteistyöstämme Finnairin kanssa. Pilotoimmme yhdessä innovatiivista ratkaisua, jonka olemme kehittäneet liikematkustuksesta syntyvien päästöjen vähentämiseksi. Ratkaisu perustuu Neste MY uusiutuvaan lentopolttoaineeseen ja lentoyhtiöiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Se tuo yritysasiakkaiden ja muiden organisaatioiden käyttöön jälleen uuden työkalun ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ilmastositoumusten täyttämiseen”, sanoo Sami Jauhiainen, Nesteen Renewable Aviation -liiketoimintayksikön liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja. ”Kutsumme myös muita yrityksiä ja lentoyhtiöitä mukaan yhteistyöhön kehittämään liikematkustamisesta vastuullisempaa nyt ja tulevaisuudessa. Nyt on loistava aika valmistautua liikematkustamisen tulevaan elpymiseen.”

”Uusiutuvat lentopolttoaineet ovat tärkeässä asemassa kunnianhimoisissa tavoitteissamme vähentää CO2-päästöjä”, sanoo Finnairin vastuullisuusjohtaja Anne Larilahti. ”Lentoliikenteen ilmastohaasteen ratkaisemiseen tarvitaan kaikkien sidosryhmien panosta. Yritykset voivat pienentää liikematkustuksen ympäristöjalanjälkeä valitsemalla suorat reitit, käyttämällä lentoyhtiöitä, joilla on polttoainetehokas kalusto, ja suosimalla uusiutuvia lentopolttoaineita. Olemme iloisia siitä, että saamme toimia tässä Nesteen kumppanina.”

Näin uusiutuvaan lentopolttoaineeseen perustuva ratkaisu vähentää päästöjä 

Pilottihankkeen myötä Neste  toimittaa yhteensä 500 tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta niille Euroopan ja Pohjois-Amerikan lentoyhtiöille, joita Nesteen työntekijät eniten käyttävät liikematkoillaan. Finnairin käyttöön toimitettu määrä sisältyy kokonaismäärään. 

Jos kyseinen määrä fossiilista lentopolttoainetta korvataan Neste MY uusiutuvalla lentopolttoaineella, kasvihuonekaasupäästöjen on laskettu vähenevän jopa 1 500 CO2e-tonnia, kun polttoaineen kaikki elinkaarenaikaiset päästöt otetaan huomioon vertailussa*. Päästövähenemä vastaa Nesteen työntekijöiden liikelentojen arvioituja kokonaispäästöjä maailmanlaajuisesti vuonna 2020. 

Neste jatkaa työntekijöidensä liikematkoista aiheutuvien päästöjen vähentämistä vuosittain uusiutuvaan lentopolttoaineeseen perustuvalla ratkaisullaan. Päästöjen korvaamiseen tarvittavan uusiutuvan lentopolttoaineen määrän arvioidaan kasvavan koronaviruspandemian jälkeen.  Yhtiö ottaa jatkossakin  huomioon kaikki vaihtoehdot vähentääkseen omia sekä arvoketjujensa päästöjä.

*) Päästöjen laskentamenetelmä perustuu EU:n uusiutuvan energian direktiivin (2009/28/EY). Menetelmän mukaisesti laskettuna sellaisenaan käytetyllä Neste MY uusiutuvalla lentopolttoaineella voidaan saavuttaa jopa 80 % fossiilista lentopolttoainetta pienemmät kasvihuonekaasupäästöt polttoaineen elinkaaren aikana. Uusiutuvan lentopolttoaineen käytöllä ei tässä yhteistyössä pyritä täyttämään lainsäädännön asettamia biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta eikä siihen ole käytetty lainsäädännön tarjoamia tukimuotoja. Siksi uusiutuvan lentopolttoaineen käyttö tarjoaa ylimääräisen päästövähenemän lainsäädännön velvoitteiden lisäksi. 

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Yhteydenotot Nesteen mediapuhelimeen puh. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin klo 8.30-16.00).

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun ja kiertotalouden vauhdittamiseen. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94% yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi