28 Huhtikuu 2023

Nesteen osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Sijoittajat

Neste Oyj, Osavuosikatsaus, 28.4.2023 klo 9.00

Vahva alku vuodelle 2023

Ensimmäinen neljännes lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen käyttökate oli 830 miljoonaa euroa (578 milj.) 
  • Käyttökate oli 463 miljoonaa euroa (916 milj.)
  • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali* oli 945 dollaria tonnilta (783)
  • Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 21,8 dollaria barrelilta (10,3)
  • Rahavirta ennen rahoituseriä oli -102 miljoonaa euroa (-960 milj.)
  • Vertailukelpoinen keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (vertailukelpoinen ROACE) oli 31,8 % viimeisten 12 kuukauden aikana (31.3.2022: 19,1 %)
  • Velan osuus kokonaispääomasta maaliskuun lopussa oli 18,7 % (31.12.2022: 13,9 %)

* Laskukaavaa on muutettu 1.1.2023 alkaen ja vuoden 2022 luvut on oikaistu. Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen myyntimarginaali aiemmalla laskukaavalla oli 806 dollaria tonnilta.

Toimitusjohtaja Matti Lehmus:

”Meillä oli vahva alku vuodelle 2023, joka on kasvun vuosi Nesteen uusiutuvien tuotteiden liiketoiminnoille. Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen käyttökatteemme oli 830 miljoonaa euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 578 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi noin 44 %. Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoinen myyntimarginaali tonnia kohti oli erittäin korkealla tasolla. Öljytuotteet-segmentissä vakaa jalostusmarginaali tuki edelleen tulostamme, ja Marketing & Services -segmentissä kannattavuutemme noudatti normaalia kausiluonteisuutta. Rahavirtamme ennen rahoituseriä oli hieman negatiivinen kasvuinvestointiemme ja hyödykehintojen laskun vuoksi.

Uusiutuvien tuotteiden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen käyttökate oli vahva: 415 miljoonaa euroa (419 milj.). Uusiutuvan dieselin kysyntä oli vahvaa, ja raaka-ainehinnat pysyivät suotuisalla tasolla, joka alkoi jo vuoden 2022 lopulla. Tässä markkinatilanteessa vertailukelpoinen myyntimarginaalimme oli ennätykselliset 945 dollaria tonnilta. Tätä saavutusta tukivat globaalin optimointimallimme joustavuus ja raaka-ainemarkkinoiden mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen. Uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen myyntimäärämme (660 000 tonnia) oli selvästi pienempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla, ja siihen vaikutti tulipalo Rotterdamin jalostamossa vuoden 2022 lopulla. Ensimmäisellä neljänneksellä uusiutuvien tuotteiden tuotantolaitostemme keskimääräinen käyttöaste oli 93 % ja jätteiden ja tähteiden osuus raaka-aineiden käytöstä oli 96 %.

Öljytuotteiden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen käyttökate oli 393 miljoonaa euroa (137 milj.). Kokonaisjalostusmarginaalimme oli 21,8 dollaria tonnilta. Sitä tukivat tuotemarginaalit, jotka olivat edelleen tavallista korkeammalla tasolla. Tuotantomäärämme oli jonkin verran pienempi kuin edellisenä vuotena, mutta myyntimäärä kasvoi selvästi, koska Ukrainan sodan alkaminen vaikutti vertailukauteen.

Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 23 miljoonaa euroa (32 milj.) ensimmäisellä neljänneksellä, kun päätuotteidemme varastotappiot vaikuttivat yksikkökatteisiin.

Jatkamme kasvustrategiamme toteutusta uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. Nesteen ja Marathonin 50/50-yhteistoiminnon ensimmäinen vaihe käynnistyi Martinezissa Kaliforniassa helmikuussa, ja Singaporen laajennuksemme käynnisti tuotannon huhtikuun puolivälin jälkeen. Tavoitteena on, että nämä kasvuhankkeet nostavat Nesteen uusiutuvien tuotteiden nimelliskapasiteetin 5,5 miljoonaan tonniin vuoden 2023 loppuun mennessä. Lisäksi kasvatamme uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantokykyämme sekä Singaporessa että Rotterdamissa. Tavoitteena on mahdollisuus tuottaa jopa 1,5 miljoonaa tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta vuonna 2024. Rotterdamin laajennushankkeemme etenee hyvin, ja se nostaa vuoden 2026 loppuun mennessä uusiutuvien tuotteiden nimelliskapasiteettimme 6,8 miljoonaan tonniin, josta uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantomahdollisuus on 2,2 miljoonaa tonnia.

Vuoden alussa saimme päätökseen Crimson Renewable Energy -konsernin käytetyn paistorasvan keräys- ja hankintaliiketoiminnan oston Yhdysvalloissa. Liiketoiminnan osto vahvistaa entisestään raaka-aineiden hankintaamme jätteiden ja tähteiden osalta. Maaliskuussa laskimme liikkeeseen kaksi 500 miljoonan euron vihreää joukkovelkakirjalainaa (yhteensä 1 000 milj. euroa). Lainoista saatavat varat käytämme investointeihin vihreän rahoituksen viitekehyksemme (Green Finance Framework) mukaisesti. Investoinnit tukevat myös kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteitamme. 

Toisella vuosineljänneksellä tavoitteenamme on kasvattaa merkittävästi myyntimääräämme uusiutuvissa tuotteissa. Olemme vahvasti sitoutuneita tavoitteeseemme tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. Kerromme lisää strategiastamme Lontoossa 20.6. pidettävässä pääomamarkkinapäivässämme.”

Konsernin ensimmäisen neljänneksen 2023 tulos

Nesteen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 5 298 miljoonaa euroa (5 523 milj.). Liikevaihto laski hieman, mikä johtui markkina- ja myyntihintojen laskusta, jolla oli noin 0,4 miljardin euron negatiivinen vaikutus. Myyntimäärillä oli kokonaisuudessaan noin 0,1 miljardin euron positiivinen vaikutus Öljytuotteet-segmentin myyntimäärän noustua ja Uusiutuvat tuotteet -segmentin myyntimäärän laskettua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yhdysvaltain dollarin vahvistumisella oli noin 0,2 miljardin euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Muilla tekijöillä, kuten perusöljyliiketoiminnan myynnillä, oli noin 0,1 miljardin euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.

Konsernin vertailukelpoinen käyttökate oli 830 miljoonaa euroa (578 milj.). Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 415 miljoonaa euroa (419 milj.). Tulos johtui pääasiassa korkeammasta myyntimarginaalista, myyntimäärän laskusta ja kiinteiden kustannusten noususta vuoden 2022 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 393 miljoonaa euroa (137 milj.). Kasvu johtui jalostusmarkkinan paranemisesta. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 23 miljoonaa euroa (32 milj.). Lasku johtui pääasiassa varastotappioista ja kiinteiden kustannusten kasvusta vuoden 2022 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Muut-segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 2 miljoonaa euroa (-1 milj.).

Konsernin käyttökate oli 463 miljoonaa euroa (916 milj.). Käyttökatteeseen vaikuttivat varaston arvostustappiot, jotka olivat -274 miljoonaa euroa (115 milj.), sekä avoimien raaka-aine- ja valuuttajohdannaisten käypien arvojen muutokset, jotka olivat -98 miljoonaa euroa (219 milj.). Tulos ennen veroja oli 276 miljoonaa euroa (736 milj.), ja tilikauden tulos oli 238 miljoonaa euroa (640 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,72 euroa (0,45), ja osakekohtainen tulos oli 0,31 euroa (0,83).

Näkymät

Näkyvyys maailmantaloudessa on edelleen heikko korkean inflaation, alentuneiden kasvuodotusten ja jatkuvan geopoliittisen epävarmuuden seurauksena. Odotamme epävakauden pysyvän korkeana öljytuotteissa ja uusiutuvien raaka-aineiden markkinoilla, mikä tekee marginaalien ennustamisesta haasteellista sekä Uusiutuvat tuotteet -segmentissä että Öljytuotteet-segmentissä.

Uusiutuvat tuotteet -segmentin uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen myyntimäärän odotetaan olevan toisella neljänneksellä 30–50 % suurempi kuin vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Myyntimäärän kasvu riippuu kapasiteetin laajennuksen käynnistyksen tahdista Singaporessa ja Nesteen yhteistoiminnossa Kalifornian Martinezissa.

Jätteiden ja tähteiden markkinatilanteen odotetaan jatkuvan epävakaana. Tämänhetkisten näkymien perusteella Nesteen toisen neljänneksen vertailukelpoisen myyntimarginaalin odotetaan olevan 800–900 dollaria tonnilta. Segmentin toisen neljänneksen kiinteiden kustannusten odotetaan olevan noin 20 miljoonaa euroa suuremmat kuin ensimmäisellä neljänneksellä, johtuen kyvykkyyksien rakentamisesta kasvuhankkeidemme käynnistystä varten.

Uusiutuvien tuotteiden tuotantolaitostemme toisen neljänneksen käyttöasteiden ennustetaan pysyvän korkeina, olettaen että uusien laitosten käynnistys sujuu onnistuneesti sekä Kalifornian Martinezissa että Singaporessa. 

Neste on aikatauluttanut viiden viikon huoltoseisokin Singaporen alkuperäisellä jalostamolla kolmannelle neljännekselle ja neljän viikon huoltoseisokin Rotterdamin jalostamolla vuoden 2023 neljännelle neljännekselle. Singaporen seisokilla arvioidaan olevan noin 85 miljoonan euron ja Rotterdamin seisokilla noin 65 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen käyttökatteeseen. 

Öljytuotteiden markkinoiden odotetaan pysyvän epävakaina. Tämänhetkisten johdannaismarkkinoiden näkymien perusteella toisen neljänneksen kokonaisjalostusmarginaalin odotetaan olevan selvästi pienempi kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Joidenkin yksikköseisokkien odotetaan vaikuttavan hieman Porvoon käyttöasteeseen. Toisen neljänneksen myyntimäärien odotetaan pysyvän korkeina, ja niitä tukee kesän ajokausi.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta toisella neljänneksellä. Hidastuvan talouden odotetaan heikentävän yleistä kysyntää jonkin verran.

Tämänhetkisten arvioiden mukaan ja noin 85 %:n suojausasteen perusteella Nesteen efektiivisen EUR/USD-valuuttakurssin odotetaan olevan 1,05–1,07 vuoden 2023 toisella neljänneksellä.

Neste odottaa konsernin koko vuoden 2023 rahavirtavaikutteisten investointien ilman yritysostoja olevan noin 1,7–1,8 miljardia euroa. 

Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään 28.4.2023 klo 15.00. Osallistujat saavat konferenssin puhelinnumeron ja yksilöllisen PIN-koodin rekisteröitymällä seuraavan linkin kautta:  https://register.vevent.com/register/BI95c9b96201814674a64b323be8894306. Puhelinkonferenssia voi myös seurata suorana webcast-lähetyksenä.

Lisätietoja:
Matti Lehmus, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, puh. 040 737 6633
Sijoittajasuhteet, puh. 050 458 8436

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2022 Nesteen liikevaihto oli 25,7 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi

Liitetiedostot: