10 Helmikuu 2022

Nesteen tilinpäätöstiedote 2021

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Sijoittajat

Neste Oyj, Tilinpäätöstiedote, 10.2.2022 klo 9.00

Erinomainen tulos suunniteltujen suurseisokkien ja korkeiden tuotantokustannusten vuotena

Vuosi 2021 lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 1 920 miljoonaa euroa (1 929 milj.)
 • Käyttökate oli 2 607 miljoonaa euroa (1 508 milj.)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 342 miljoonaa euroa (1 416 milj.)
 • Liikevoitto oli 2 023 miljoonaa euroa (828 milj.)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli 511 miljoonaa euroa (1 019 milj.)
 • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 15,5 % viimeisten 12 kuukauden aikana (17,3 %)
 • Velan osuus kokonaispääomasta joulukuun lopussa oli 0,6 % (31.12.2020: -4,7 %)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,54 euroa (1,60)
 • Osakekohtainen tulos: 2,31 euroa (0,93)
 • Hallitus esittää osingoksi 0,82 euroa osakkeelta (0,80), yhteensä 630 miljoonaa euroa (614 milj.)

Viimeinen neljännes lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 591 miljoonaa euroa (512 milj.)
 • Käyttökate oli 689 miljoonaa euroa (297 milj.)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 432 miljoonaa euroa (380 milj.)
 • Liikevoitto oli 524 miljoonaa euroa (-2 milj.)
 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 357 miljoonaa euroa (338 milj.)
 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali oli 779 dollaria tonnilta (760)
 • Öljytuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 90 miljoonaa euroa (37 milj.)
 • Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 14 miljoonaa euroa (15 milj.)

Toimitusjohtaja Peter Vanacker:

”Nesteen vuosi 2021 päättyi erinomaiseen tulokseen kaikissa liiketoimintayksiköissä. Liiketoimintamme osoittautui erittäin kestokykyiseksi olosuhteissa, joita määrittivät koronapandemian jatkuminen, suunnitellut kunnossapitotyöt sekä korkeat raaka-aine- ja käyttöhyödykekustannukset. Teimme vahvan tuloksen: vertailukelpoinen liikevoittomme oli 1 342 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2020 oli 1 416 miljoonaa euroa. Uusiutuvat tuotteet -segmentin myyntimäärät ja myyntimarginaali paranivat useista suunnitelluista seisokeista huolimatta, mutta Yhdysvaltain dollarin heikentymisellä ja kiinteiden kustannusten nousulla oli negatiivinen tulosvaikutus. Jalostusmarkkina elpyi, ja Öljytuotteet-segmentti ylitti edellisvuoden tuloksen huolimatta Porvoon jalostamolla toteutetusta kaikkien aikojen suurimmasta seisokista ja Naantalin jalostamon sulkemisesta. Myös Marketing & Services -segmentin tulos parani edellisvuodesta. Nesteen 12 edellisen kuukauden ajalta laskettu ROACE oli 15,5 %, ja velan osuus kokonaispääomasta oli 0,6 % vuoden lopussa. Rahavirta ennen rahoituseriä oli erittäin vahva, 511 miljoonaa euroa, vaikka vuoden aikana tehtiin merkittäviä investointeja ja yritysostoja. Vahva tase mahdollistaa kasvustrategiamme toteutuksen ja voimme edelleen palkita myös osakkeenomistajiamme.

Uusiutuvat tuotteet -segmentin tilikauden vertailukelpoinen liikevoitto oli erittäin hyvä, 1 238 miljoonaa euroa (1 334 milj.), kun otetaan huomioon tuotantolaitosten useat suunnitellut seisokit. Uusiutuvan dieselin kysyntä säilyi vahvana, mutta raaka-ainemarkkinat kiristyivät edelleen vuoden 2021 aikana. Raaka-ainekustannusten noususta huolimatta pystyimme edelleen kasvattamaan vertailukelpoista myyntimarginaaliamme, joka oli keskimäärin 715 dollaria tonnilta. Tämä oli erinomainen saavutus, jota edistivät hintapreemioiden, markkinajakauman ja raaka-ainepohjan optimointi sekä onnistunut marginaalien suojaus. Myyntimäärä vuonna 2021 oli 3,02 miljoonaa tonnia, noin 2 % edellisvuotta suurempi. Myynnin kasvun mahdollisti uusi vuotuinen tuotantoennätys 3,01 miljoonaa tonnia. Jatkuva keskittymisemme Neste Excellence -ohjelman toteuttamiseen on mahdollistanut nimellis-kapasiteettimme kasvattamisen 3,2 miljoonasta tonnista 3,3 miljoonaan tonniin. Kapasiteettitavoitteemme pysyy ennallaan 4,5 miljoonassa tonnissa, kun Singaporen arvoltaan 1,5 miljardin euron laajennusinvestointi on käynnistynyt. Jätteiden ja tähteiden osuus uusiutuvien materiaalien käytöstä kasvoi edelleen ja oli keskimäärin 92 % vuonna 2021. Vuoden 2022 sopimusmyyntineuvottelut on saatu onnistuneesti päätökseen.

Öljytuotteet-segmentin tilikauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 71 miljoonaa euroa (50 milj.). Yleisiä markkinaolosuhteita heijasteleva viitemarginaali parani merkittävästi vuoden aikana. Lisämarginaalia kuitenkin painoi käyttöhyödykekustannusten nousu, joka kumosi suuren osan viitemarginaalin paranemisen vaikutuksesta. Porvoon jalostamon kaikkien aikojen suurin seisokki saatiin menestyksekkäästi ja turvallisesti päätökseen 12 viikon aikataulun mukaisesti toisella neljänneksellä. Seisokki oli merkittävä investointi jalostamon turvallisuuteen, käytettävyyteen ja kilpailukykyyn tulevaisuudessa. Porvoon suurseisokki ja Naantalin jalostamon sulkeminen maaliskuussa pienensivät olennaisesti Öljytuotteet-segmentin myyntimääriä vuonna 2021. Toteutimme onnistuneesti merkittäviä kustannussäästötoimia, joiden vaikutus vuonna 2021 oli noin 30 miljoonaa euroa, osittain Naantalin jalostamon sulkemisen ansiosta. 

Marketing & Services -segmentin tilikauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 74 miljoonaa euroa (68 milj.). Vaikka pandemia vaikuttaa edelleen tuotteiden kysyntään etenkin lentoliikenteessä ja merenkulussa, pystyimme parantamaan tulostamme myyntimäärien kasvun ja onnistuneen katteiden hallinnan ansiosta.

Vuoden aikana jatkoimme strategiamme toteuttamista sopimalla useista kumppanuuksista ja yritysostoista. Ne kasvattavat kolmea uusiutuviin tuotteisiin perustuvaa liiketoimintaamme, jotka ovat Aviation, Polymers and Chemicals ja Road Transportation, ja laajentavat maailmanlaajuista jätteiden ja tähteiden saatavuuttamme. Laajensimme myös vastuullisuuden visiotamme, joka sisältää ilmaston, luonnon monimuotoisuuden, ihmisoikeudet sekä toimitusketjumme ja käyttämämme raaka-aineet. Turvallisuustuloksemme oli erittäin hyvä koronapandemian aiheuttamista kohonneista riskeistä ja Porvoon jalostamon suurseisokista huolimatta. Kuten syyskuun pääomamarkkinapäivässämme ilmoitimme, tavoitteenamme on tehdä Porvoon jalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Singaporen uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteetin kasvattamiseen tähtäävä investointihankkeemme on aikataulussa, ja laajennuksen on määrä käynnistyä vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Uudessa tuotantolinjassa on myös mahdollisuus tuottaa jopa miljoona tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta vuodessa. Yhdessä Rotterdamin uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantohankkeen kanssa pyrimme saavuttamaan 1,5 miljoonan tonnin uusiutuvan lentopolttoaineen vuotuisen tuotantokapasiteetin vuoden 2023 loppuun mennessä. Hanke mahdollisesta seuraavasta maailmanluokan uusiutuvien tuotteiden jalostamostamme Rotterdamissa on suunnitteluvaiheessa, ja jalostamosta kaavaillaan melko samanlaista kuin uudesta Singaporen yksiköstä. Lähestymme valmiutta tehdä lopullinen investointipäätös seuraavien kuukausien aikana, jotta voimme edelleen kasvattaa liiketoimintaamme uusiutuvissa tuotteissa. Ostimme vuonna 2021 Bungen esikäsittelylaitoksen Rotterdamissa ja yhdysvaltalaisen Agri Tradingin vahvistaaksemme raaka-aineiden hankintaamme. Lisäksi teimme sopimuksen perusöljyliiketoimintamme myymisestä Chevronille. Kaikki nämä toimenpiteet tukevat strategista muutostamme. Epävarmuus koronapandemian kehityksestä ja sen vaikutuksesta maailmantalouteen jatkuu. Olemme kuitenkin edistyneet hyvin matkallamme kohti globaalia johtajuutta uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa.”

Konsernin neljännen neljänneksen 2021 tulos

Nesteen neljännen neljänneksen liikevaihto oli 4 968 miljoonaa euroa (3 028 milj.). Liikevaihdon muutos johtui markkina- ja myyntihintojen noususta, jolla oli noin 1,8 miljardin euron positiivinen vaikutus, ja myyntimäärien kasvusta, jolla oli noin 100 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Lisäksi Yhdysvaltain dollarin vahvistumisella oli noin 100 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 432 miljoonaa euroa (380 milj.). Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 357 miljoonaa euroa (338 milj.), mikä on osoitus erittäin hyvästä myyntisuorituksesta tiukoilla raaka-ainemarkkinoilla. Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 90 miljoonaa euroa (37 milj.), ja nousu oli seurausta jalostusmarkkinan paranemisesta. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 14 miljoonaa euroa (15 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -26 miljoonaa euroa (-7 milj.), johtuen pääasiassa kustannusten kohdentamisen ajoituksesta.

Konsernin liikevoitto oli 524 miljoonaa euroa (-2 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varaston arvostusvoitot, jotka olivat 128 miljoonaa euroa (-tappiot 21 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -33 miljoonaa euroa (-48 milj.) ja liittyivät lähinnä käyttöhyödykehintojen suojaukseen. Tulos ennen veroja oli 500 miljoonaa euroa (-21 milj.), ja tilikauden tulos oli 456 miljoonaa euroa (6 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,49 euroa (0,44), ja osakekohtainen tulos oli 0,60 euroa (0,01).

Konsernin tilikauden 2021 tulos

Nesteen liikevaihto vuonna 2021 oli 15 148 miljoonaa euroa (11 751 milj.). Liikevaihdon muutos johtui markkina- ja myyntihintojen noususta, jolla oli noin 6,6 miljardin euron positiivinen vaikutus, ja pääosin Porvoon jalostamon suurseisokin aiheuttamasta myyntimäärien laskusta, jolla oli noin 2,9 miljardin euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Lisäksi dollarin kurssin heikentymisellä oli noin 300 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 342 miljoonaa euroa (1 416 milj.). Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 238 miljoonaa euroa (1 334 milj.). Lasku johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin heikentymisestä ja kiinteiden kustannusten noususta vuoteen 2020 verrattuna. Porvoon jalostamon suurseisokista huolimatta Öljytuotteet-segmentti ylsi 71 miljoonan euron (50 milj.) vertailukelpoiseen liikevoittoon parantuneilla jalostusmarkkinoilla. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 74 miljoonaa euroa (68 milj.), ja nousu johtui myyntimäärien ja yksikkökatteiden kasvusta. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -35 miljoonaa euroa (-37 milj.). 

Konsernin liikevoitto oli 2 023 miljoonaa euroa (828 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varaston arvostusvoitot, jotka olivat 573 miljoonaa euroa (-tappiot 119 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat 106 miljoonaa euroa (-112 milj.) ja liittyivät lähinnä marginaalien suojaukseen. Tulos ennen veroja oli 1 962 miljoonaa euroa (786 milj.), ja tilikauden tulos oli 1 774 miljoonaa euroa (714 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,54 euroa (1,60), ja osakekohtainen tulos oli 2,31 euroa (0,93).

Näkymät

Näkyvyys globaaliin talouskehitykseen on edelleen huono koronapandemian vuoksi. Odotamme merkittävän epävakauden jatkuvan öljytuotteiden ja uusiutuvien raaka-aineiden markkinoilla. 

Uusiutuvat tuotteet -segmentin ensimmäisen neljänneksen myyntimäärien odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin edellisellä neljänneksellä. Jäte- ja tähderaaka-aineiden markkinatilanteen odotetaan pysyvän tiukkana, koska niiden kysyntä jatkuu vahvana. Myyntisopimusneuvottelujen seurauksena sopimusmyynnin osuuden myyntimääristä odotetaan olevan noin 75 % vuonna 2022. Ensimmäisen neljänneksen myyntimarginaalimme odotetaan olevan 650–725 dollaria tonnilta. Segmentin koko vuoden kiinteiden kustannusten, mukaan lukien muun muassa toteutuneisiin yritysostoihin liittyvät kiinteät kustannukset, odotetaan olevan noin 140 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuonna 2021.

Uusiutuvien tuotteiden tuotantolaitostemme käyttöasteiden odotetaan pysyvän korkeina. Olemme suunnitelleet kuuden viikon seisokin Singaporen jalostamolla kolmannelle neljännekselle ja seitsemän viikon seisokin Rotterdamin jalostamolla vuoden 2022 neljännelle neljännekselle. Singaporen seisokilla arvioidaan olevan noin 90 miljoonan euron ja Rotterdamin seisokilla noin 100 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen käyttökatteeseen (EBITDA). 

Öljytuotteiden markkinakysyntä on elpynyt vuoden takaisesta, mutta koronapandemian nähdään edelleen vaikuttavan negatiivisesti kysyntään. Viitemarginaalin odotetaan pysyvän vaihtelevana ja matalampana kuin vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä. Maakaasun erittäin korkean hinnan odotetaan edelleen laskevan segmentin lisämarginaalia. Ensimmäisen neljänneksen myyntimäärien ennustetaan laskevan jonkin verran neljännen neljänneksen korkealta tasolta.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta ensimmäisellä neljänneksellä. Koronapandemian odotetaan heikentävän kysyntää ja myyntimääriä jonkin verran.

Perustuen tämänhetkisiin arvioihin ja 85 %:n suojausasteeseen, Nesteen efektiivisen EUR/USD-valuuttakurssin odotetaan olevan 1,17–1,19 vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. 

Neste odottaa konsernin tilikauden 2022 rahavirtavaikutteisten investointien olevan noin 1,1 miljardia euroa ilman yritysostoja. Vertailukelpoinen käyttökate korvaa vertailukelpoisen liikevoiton Nesteen pääasiallisena kannattavuuden mittarina vuoden 2022 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Katsomme vertailukelpoisen käyttökatteen kuvastavan paremmin liiketoimintamme suorituskykyä merkittävien investointien aikakaudella. Vertailukelpoinen käyttökate on lisätty tämän raportin tulostaulukoihin tiedoksi. 

Ehdotus osingonjaoksi

Osinkopolitiikkansa mukaisesti Neste jakaa osinkoa vähintään 50 % vertailukelpoisesta tilikauden voitosta. Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 2 800 miljoonaa euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuoden 2021 hyväksytyn taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,82 euroa (0,80) osaketta kohti eli yhteensä 630 miljoonaa euroa (614 milj.). Osinko maksetaan kahdessa erässä. 

Osingon ensimmäinen erä, 0,41 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 1.4.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osingon ensimmäinen erä maksetaan 8.4.2022. Osingon toinen erä, 0,41 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 30.9.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osingon toinen erä maksetaan 7.10.2022. Hallitus valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, jos Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Esitetty osinko vastaa 1,9 %:n osinkotuottoa osakkeelle (laskettuna osakkeen hinnalla 43,36 euroa vuoden 2021 lopussa), ja se on 53 % yhtiön vertailukelpoisesta tilikauden voitosta vuonna 2021.

Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään tänään 10.2.2022 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroihin: Suomi: +358 (0)9 2311 3291, muu Eurooppa +44 (0) 20 7192 8338, Yhdysvallat: +1 646 741 3167, osallistumiskoodi 6341079. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla. Puhelun nauhoite on kuunneltavissa 17.2.2022 asti numerossa +44 (0) 3333 009785, koodi 6341079.

Lisätietoja:
Peter Vanacker, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi

Liitetiedostot: