13 elokuu 2020

Neste MY uusiutuva diesel auttaa pienentämään kuljetusyhtiö HRX Groupin hiilijalanjälkeä Suomessa ja Baltiassa

Neste Oyj, Uutinen, 13.8.2020

Pikakuljetuksiin keskittyvä kuljetusyhtiö HRX Group siirtyy käyttämään Neste MY uusiutuva diesel™ -polttoainetta kaikissa kotimaan kuljetuksissa, sekä saatavuuden mukaan myös Baltiassa. HRX Groupilla on toimipisteet Helsingissä, Tukholmassa, Tallinnassa, Riikassa, Vilnassa ja Varsovassa. Neste MY uusiutuvan dieselin avulla HRX voi vähentää kuljetusten kasvihuonekaasupäästöjä elinkaaren ajalta laskettuna jopa 90 %*, verrattuna fossiiliseen dieseliin. 

“Kilpailuetuinamme ovat nopeat kuljetukset ja logistiikkapalveluiden joustavuus. Kuljetusyritysten kilpailuetu pohjautuu kuitenkin tänä päivänä yhä enenevissä määrin toimijoiden vastuullisuuteen; asiakkaamme haluavat nähdä konkreettisia tekoja ilmaston ja ympäristön hyväksi. Siksi haluamme vaikuttaa kuljetustemme päästöihin välittömästi ottamalla käyttöön Neste MY uusiutuvan dieselin. Merkittävien päästövähennysten lisäksi raportointi asiakkaille on vaivatonta, mikä helpottaa luottamuksen rakentamista ja auttaa meitä luomaan pitkiä ja kestäviä asiakassuhteita. Samalla myös asiakkaamme hyötyvät ja voivat pienentää omaa hiilijalanjälkeään”, sanoo HRX Groupin konsernijohtaja Pekka Mykkänen.

Uusiutuvat polttoaineet HRX:n ympäristöstrategian kulmakivenä

HRX Groupin ympäristöstrategia rakentuu kolmesta osasta: kuljetuksissa pyritään vähentämään materiaalien ja energian käyttöä, suositaan taloudellista ajoa ja tankataan uusiutuvia polttoaineita.

Uusiutuvat polttoaineet ovat ympäristöstrategian keskiössä, sillä niiden avulla yhtiö voi vähentää omia kasvihuonekaasupäästöjään. HRX:lle kertyy vuodessa noin miljoona ajokilometriä Suomen teillä, ja Neste MY uusiutuvan dieselin avulla saavutettava kasvihuonekaasupäästövähenemä vastaa lähes 290 henkilöauton poistamista tieliikenteestä vuodeksi.

“Kuljetusyhtiöillä on tärkeä rooli tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Kuljetusten hiilijalanjälkeä on helppo pienentää merkittävästi tankkaamalla uusiutuvaa dieseliä. HRX on alallaan tärkeä toimija, ja siksi on hienoa olla mukana tukemassa yhtiötä sen ympäristöstrategian toteuttamisessa niin Suomessa kuin Baltiassakin”, sanoo Nesteen Suomen yritysasiakasmyynnistä vastaava johtaja Joni Pihlström.

*) Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2019 Nesteen liikevaihto oli 15,8 miljardia euroa. Vuonna 2020 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com

 

Liitetiedostot:
Photo: HRX Neste(581.17 KB)