Olet täällä

Vastuullisesti tuotettu palmuöljy

Vastuullisesti tuotettu, 100-prosenttisesti sertifioitu ja 100-prosenttisesti öljypalmuviljelmille asti jäljitettävä palmuöljy kuuluu Nesteen globaaliin uusiutuvien raaka-aineiden kattavaan valikoimaan. Vaikka keskitymme nykyisin erityisesti jäte- ja tähderaaka-aineisiin, käytämme uusiutuvien tuotteiden valmistuksessa yhä myös vastuullisesti tuotettuja kasviöljyjä, kuten palmuöljyä, tietyillä markkinoilla vallitsevien mieltymysten vuoksi. 

Viimeisen vuosikymmenen aikana palmuöljyn osuus Nesteen uusiutuvien raaka-aineiden kokonaiskäytöstä on pienentynyt merkittävästi. Kuluttajien mieltymysten ja lainsäädännön suuntausten muuttuessa olemme pienentäneet palmuöljyn osuutta entisestään myös aivan viime vuosina. Vuonna 2021 palmuöljyn osuus oli enää noin 7% uusiutuvien raaka-aineiden kokonaiskäytöstämme globaalisti. Tavoitteenamme on vähentää palmuöljyn osuus 0%:iin vuoteen 2023 mennessä. Suomessa myytävän Neste MY Uusiutuvan Dieselin valmistuksessa ei ole käytetty palmuöljyä tai muitakaan kasviöljyjä.

Englanninkieliseltä jäljitettävyyssivustoltamme löytyvät uusimmat tiedot käyttämästämme palmuöljystä.

100-prosenttisesti sertifioitua ja 100-prosenttisesti jäljitettävissä

Hankimme vain vastuullisesti tuotettua palmuöljyä Malesiasta ja Indonesiasta huolellisesti valituilta tuottajilta, jotka ovat sitoutuneet vastuullisiin käytäntöihin ja jotka täyttävät biopolttoaineita koskevaan lainsäädäntöön sisältyvät tiukat vastuullisuusvaatimukset. Näihin vaatimuksiin kuuluu muun muassa metsäkatoa ehkäisevä ja sen riskiä lieventävä ennakoiva toimintamalli. Emme omista palmuöljyviljelmiä, eikä meillä ole omia palmuöljyjalostamoja tai -puristamoja.

Hankkimamme palmuöljyerät täyttävät kaikkien uusiutuvien raaka-aineidemme tapaan aina EU:n uusiutuvan energian direktiivin tai Yhdysvaltain ympäristöviranomaisen vaatimukset sekä paikallisten viranomaisten asettamat lakisääteiset vaatimukset kaikilla markkinoillamme. Hankkimamme palmuöljy on 100-prosenttisesti ISCC-sertifioitua ja kokonaan jäljitettävissä aina viljemille asti. Valtaosa näistä määristä on myös RSPO-sertifioitua, koska vaadimme kaikkia palmuöljyntoimittajiamme sitoutumaan RSPO-sertifiointiin muiden vastuullisuusvaatimustemme lisäksi.

Hankkiessamme palmuöljyä emme osta erillisiä sertifikaatteja maailmanmarkkinoilta, kuten monet elintarviketeollisuuden yritykset tekevät. Hankimme sertifioitua palmuöljyä suoraan tuottajayhtiöiltä, minkä ansiosta pystymme vaikuttamaan suoraan tuottajien toimintaan, tekemään heidän kanssaan yhteistyötä sekä saamaan paremman kuvan heidän toiminnastaan. 

Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä vastuullisuusasiantuntijoiden kanssa toimitusketjujemme valvonnassa, ja olemme säännöllisesti yhteydessä raaka-ainetoimittajiimme. Tähtäämme pitkäaikaiseen yhteistyöhön toimittajiemme kanssa, ja olemme yhä sitoutuneita tekemään enemmän kuin laki meiltä edellyttää varmistaaksemme, että hankkimamme palmuöljy on nyt ja jatkossa täysin vastuullisesti tuotettua. 

Tehokas öljykasvi auttaa torjumaan ilmastokriisiä

Öljypalmu (Elaeis guineensis) on monivuotinen viljelykasvi, joka menestyy trooppisilla alueilla. Öljypalmun viljely on maankäytön kannalta erittäin tehokasta, sillä muihin öljykasveihin verrattuna sillä on ylivoimaisesti suurin öljyntuotto: keskimäärin neljä tonnia hehtaarilta ja parhaimmillaan jopa kahdeksan tonnia hehtaarilta. Öljypalmuja ei tarvitse kaataa hedelmäterttujen keräämiseksi, vaan öljypalmu tuottaa satoa ympäri vuoden useita vuosikymmeniä ja tuo pysyvän tulonlähteen viljelijöilleen. 

Vastuullisesti tuotetulla palmuöljyllä on muita viljeltyjä öljykasveja pienemmät elinkaarenaikaiset päästöt. Tämän ansiosta palmuöljystä jalostettu uusiutuva polttoaine voi vähentää merkittävästi ilmastopäästöjä ja tukea ilmastonmuutosta hillitseviä toimia. 

Nesteen hankkima palmuöljy vähentää kasvihuonekaasuja keskimäärin 70%, kun se jalostetaan Neste MY Uusiutuvaksi Dieseliksi ja kun polttoaineen koko elinkaaren aikaisia päästöjä verrataan fossiilisen dieselin käytön vastaaviin päästöihin. Päästövähennys ylittää selvästi uusiutuvan energian direktiivin (EU RED) biopolttoaineita koskevan vaatimuksen 50% pienemmistä kasvihuonekaasupäästöistä.

Noin 58% vuonna 2020 hankkimastamme palmuöljystä oli peräisin puristamoilta, joissa metaani otetaan talteen tai sen syntymistä ehkäistään muilla menetelmillä. Vuonna 2017 todensimme 50 prosenttia pienemmät metaanipäästöt suotonauhapuristimen käytöstä palmuöljypuristamoilla. Pyrimme edelleen nopeuttamaan metaanin välttämiseen tarkoitettujen menetelmien käyttöönottoa palmuöljyteollisuudessa. 

Palmuöljyn käytön vastuullisuutta koskevat näkökohdat

Kaikkien kasvien tapaan myös palmuöljyä voidaan tuottaa vastuullisesti tai luonnon kannalta kestämättömästi. Biopolttoaineteollisuutta koskeva lainsäädäntö edellyttää toimijoita varmistamaan, että niiden käyttämä palmuöljy on todistettavasti vastuullisesti tuotettua. Sitä varten niiden on tunnettava käyttämänsä palmuöljyn alkuperä aina öljypalmuviljelmille asti. Tässä Neste ja muu biopolttoaineteollisuus poikkeavat muista palmuöljyä käyttävistä aloista. Käyttämämme palmuöljy on ollut 100-prosenttisesti jäljitettävissä viljelmille asti vuodesta 2007 lähtien ja 100-prosenttisesti sertifioitua vuodesta 2013 lähtien.  

EU:n biopolttoainelainsäädännössä kielletään käyttämästä sellaisilta viljelmiltä peräisin olevia raaka-aineita, jotka on perustettu vuoden 2008 jälkeen raivaamalla luonnonmetsiä tai muuta maata, jonka luonnon monimuotoisuuden arvo on suuri. Tämä auttaa biopolttoaineiden tuottajia varmistamaan, että niiden käyttämä palmuöljy ei ole aiheuttanut metsäkatoa tai uhannut luonnon monimuotoisuutta. 

Palmuöljyn täsmällisen alkuperän tunteminen auttaa biopolttoaineiden tuottajia ja vastuullisuusasiantuntijoita myös valvomaan, että toimitusketjuissa ei tapahdu ihmisoikeusrikkomuksia. Tarjoamme verkkosivustollamme avoimesti tietoa palmuöljyn toimitusketjustamme. Tieto auttaa myös kumppaneitamme ja kolmansia osapuolia seuraamaan toimittajiemme vastuullisuussuoritusta. 

Elintarviketeollisuus on yhä maailman suurin palmuöljyn kuluttaja. Sen osuus koko maailman palmuöljyn käytöstä on lähes 70 prosenttia. Biopolttoaineteollisuuden osuus on 19 prosenttia ja muiden teollisten toimijoiden (pääasiassa kemianteollisuuden) lähes 14 prosenttia (lähde: USDA, Oil World). Palmuöljyteollisuuteen liittyviin vastuullisuushaasteisiin vastaaminen edellyttää, että biopolttoainelainsäädännön vastuullisuusvaatimukset laajennetaan koskemaan kaikkea palmuöljyn käyttöä.

Esimerkkejä vastuullisuusprojekteistamme ja -yhteistyöstä

Metsäkadon ehkäiseminen

Vastustamme johdonmukaisesti kaikkia metsäkatoa aiheuttavia toimia. Olemme sitoutuneet ehkäisemään metsäkatoa omissa toimitusketjuissamme ja vaadimme samaa kaikilta raaka-ainetoimittajiltamme. Metsäkatoa koskevat riskimme liittyvät ensisijaisesti palmuöljyn käyttöön. Siksi keskitymme metsäkatoa ehkäisevässä työssämme palmuöljyteollisuuteen.

Pääasiallinen yhteistyökumppanimme tällä alueella on Consortium of Resource Experts (CORE). Tämä Daemeterin ja Proforestin asiantuntijoiden muodostama organisaatio tukee meitä erityisesti raaka-aineiden toimitusketjujemme läpinäkyvyyden jatkuvassa kehittämisessä sekä ympäristöriskien arvioinneissa ja näiden riskien lieventämisessä.  

Kaikki palmuöljytoimittajamme sitoutuivat jo vuonna 2015 metsäkadon vastaisiin periaatteisiin omissa toiminnoissaan sekä hankinnoissaan kolmansilta osapuolilta. Olemme arvioineet palmuöljytoimittajiemme ympäristöriskejä ja keskustelleet toimittajiemme kanssa riskien hallinnasta heidän tiloillaan. Olemme tarjonneet toimittajillemme koulutusta varmistaaksemme, että politiikkamme ja ohjeemme ymmärretään asianmukaisesti ja että ne pannaan tehokkaasti täytäntöön. Seuraamme toimittajien etenemistä periaatteiden jalkauttamisessa. Olemme myös kehittäneet toimittajiemme kanssa yhteistyössä toimittajien vastuullisuusportaalia, jotta yhteydenpito ja toimitusketjun seuranta voidaan digitalisoida ja niitä voidaan kehittää. 

Neste julkaisee avoimesti metsäjalanjälkensä CDP Forests -ohjelman osana. Vuoden 2021 alussa Nesteen metsäkatoriskien hallinta arvioitiin CDP Forests and Water Security -ohjelmassa johtavien yritysten Leadership-luokkaan, ja se sijoittui ”A-” (Forests, palm oil)-, ”B” (Forests, cattle products)- ja ”B” (Water Security) -listoille. Neste sai myös ”A-”luokituksen Climate Change -arvioinnissa.

Pienviljelijät

Palmuöljyn tuotanto tarjoaa pysyvän tulonlähteen ja elinkeinon kymmenille miljoonille ihmisille Kaakkois-Aasiassa. Suurempien tuottajayhtiöiden lisäksi palmuöljyn toimitusketjussamme oli vuonna 2021 myös noin 13 200 indonesialaista pienviljelijää, jotka ovat järjestäytyneet osuuskunniksi. Yhteistyössämme palmuöljyä tuottavien pienviljelijöiden kanssa pyritään parantamaan heidän ymmärrystään ja osaamistaan vastuullisuusasioissa. Vastuullisten toimintatapojen omaksumisen myötä pienviljelijät voivat sertifioida tuotantonsa. Neste edellyttää kaikilta palmuöljyn toimittajiltaan sitoutumista sertifiointiin. Yhteistyö auttaa myös pienentämään metsäkadon riskiä tarjoamalla pienviljelijöille vastuullisia keinoja sadon kasvattamiseen. Hankkimalla raaka-aineita sertifioiduilta pienviljelijöiltä Neste tarjoaa heille taloudellisen kannustimen ylläpitää vastuullisia toimintatapoja ja jatkuvaa kehitystä. 

Lue lisää pienviljelijäyhteistyöstämme englanninkielisiltä sivuiltamme.

Työelämän oikeudet ja siirtotyöläiset

Neste on työskennellyt aktiivisesti yleisten ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeudenmukaiseen kohteluun liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi palmuöljyteollisuudessa. Työmme on saanut tunnustusta siitä, että se on alkanut vaikuttaa työelämää koskeviin kysymyksiin. Myös projektimme palmuöljyn pienviljelijöiden kanssa tukevat sosiaalisten kysymysten kehittämistä palmuöljyteollisuudessa.

Neste on sitoutunut noudattamaan YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen periaatteita sekä Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koko liiketoiminnassaan. Olemme sitoutuneet noudattamaan myös YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, ja meillä on häirintään, syrjintään, lapsityövoimaan, pakkotyöhön tai muuhun hyväksikäyttöön yksiselitteinen kielteinen kanta. Edellytämme vastaavia linjauksia myös kaikilta kumppaneiltamme. 

Nesteen ihmisoikeusperiaatteet määrittelevät vaatimukset sille, miten parhaat käytännöt ja eettiset liiketoimintatavat varmistetaan ratkaisevan tärkeiden ihmisoikeuskysymysten osalta. Ihmisoikeussitoumuksemme noudattaa YK:n liike-elämää ja ihmisoikeuksia ohjaavia periaatteita (UNGP).

Teemme kaikille yhtiöille Due Diligence -tarkastuksen ennen toimittajaksi valitsemista. Toimittajien ihmisoikeuksiin – kuten työelämän oikeuksiin, lapsityövoiman käyttöön ja pakkotyöhön – liittyviä toimintatapoja arvioidaan myös auditoinneissa.

Lue työstämme lisää englanninkielisiltä sivuiltamme.

Alueellinen projekti Siakissa, Indonesiassa

Aloitimme monien maailmanlaajuisten brändien, kuten Unileverin, Pepsicon, Cargillin, Danonen ja LÓrealin, palmuöljy-yhtiöiden Golden Agrin (GAR) ja Musim Masin sekä kansalaisjärjestöjen kanssa yhteistyön tavoitteenamme laajan mittakaavan muutos kohti vastuullisuutta Siakin alueella Indonesiassa. Hankkeessa toimitaan alueellisesti ja pyritään parantamaan vastuullisuutta monien eri hyödykkeiden tuotannossa. Näitä ovat mm. palmuöljy, ananas ja kumi. Alueellisessa hankkeessa on mukana myös paikallishallinto, muita tärkeitä paikallisia toimijoita sekä kansalaisjärjestöjä, jotta saadaan aikaan vahvat paikalliset säännöt kestävän muutoksen vauhdittamiseksi.

Lue projektistamme lisää englanninkielisiltä sivuiltamme.

SUSTAIN-hanke parantaa tiedon keräämistä ja jakamista

Neste on ohjausryhmän jäsenenä mukana SUSTAIN-aloitteessa, jonka tarkoituksena on tuoda yhteen öljypalmunviljelijöitä, palmuöljyn prosessoijia, käyttäjiä, vastuullisuusasiantuntijoita ja teknisiä kumppaneita ja luoda innovaatioita alueellisten vastuullisuushaasteiden ratkaisemiseksi (ns. sustainable landscape -toimintamalli) koko palmuöljyn toimitusketjussa. Apicalin perustamassa aloitteessa on mukana myös sen toimitusketjun loppupään tärkein kumppani Asian Agri sekä monia muita toimijoita.

Aloitteen tavoitteena on kehittää lohkoketjupohjainen vastuullisuuden varmentamisalusta, jonka avulla voidaan kerätä ja jakaa vastuullisuus- ja jäljitettävyystietoja ja seurata tehokkaasti toimitusketjua yhteisen mittaus- ja raportointijärjestelmän avulla. Aloitteesta hyötyvät kaikki alan toimijat, koska siitä on tuloksena läpinäkyvä prosessi, jonka avulla viljelmien jäljitettävyys paranee ja vastuullisuuteen pyrkivä yhteistyö lisääntyy pienviljelijöiden tasolle asti.