Miten pienentää hiilijalanjälkeä?

Jokainen meistä voi tehdä paljon ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Lue, mistä hiilijalanjälkemme koostuu, ja katso 20 vinkkiä henkilökohtaisen hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Mitä tarkoittaa hiilijalanjälki?

Hiilijalanjälki tarkoittaa ihmisen toiminnasta johtuvia päästöjä, jotka aiheuttavat ilmastonmuutosta. Ilmastopäästöt ilmoitetaan useimmiten hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), joissa huomioidaan hiilidioksidin lisäksi myös muut merkittävät kasvihuonepäästöt, esimerkiksi metaani.

Suomalaisen hiilijalanjälki on keskimäärin noin 10 000 kilogrammaa hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa. Globaalisti kestäväksi tasoksi on arvioitu noin 2 500 kilogrammaa vuodessa, joten hiilijalanjälkeä on tärkeää vähentää kaikilla käytettävillä keinoilla.

Mistä suomalaisten hiilijalanjälki koostuu?

Suomalaisten hiilijalanjälki muodostuu keskimäärin näin (lähde: Sitra):

  • Asumisen hiilijalanjälki 20 %. Sähkön ja lämmityksen osuus tästä on noin kaksi kolmasosaa.
  • Liikenne ja matkailu 29 %. Liikkumisen hiilijalanjäljestä yli puolet tulee tieliikenteestä ja noin viidennes lentoliikenteestä.
  • Ruoka 18 %. Suurimpia ilmastopäästöjen aiheuttajia ovat lihatuotteet, erityisesti punainen liha, sekä maitotuotteet.
  • Muu kulutus 33 %. Noin puolet tämän osa-alueen hiilijalanjäljestä muodostuu vapaa-ajasta ja palveluista ja noin kolmannes kulutustavaroista.

20 käytännön vinkkiä – Näin voit pienentää hiilijalanjälkeäsi

Asuminen
1. Hanki uusiutuvaa sähköä. Valitse sähkösopimus, jossa kaikki sähkö on tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla.
2. Laske kodin lämpötilaa. Sisälämpötilan laskeminen yhdellä asteella voi vähentää lämmitystarvetta noin viisi prosenttia.
3. Vähennä veden käyttöä. Käyttöveden lämmitys vie paljon energiaa, joten käytä vettä säästeliäästi esimerkiksi lyhentämällä suihkussaoloaikaa.
4. Pese tehokkaammin. Pese täysiä koneellisia astioita ja pyykkiä ja käytä mahdollisimman alhaista lämpötilaa.
5. Vähennä lämmitystarvetta. Sen voi tehdä esimerkiksi parantamalla kodin lämpöeristystä.

Liikenne ja matkailu
6. Vaihda ainakin osa kaukolomista lähilomiin. Vähennä lentämistä ja suosi varsinkin junamatkailua.
7. Käytä ympäristöystävällisiä liikkumismuotoja. Suosi pyöräilyä, kävelyä ja julkista liikennettä.
8. Pyri vähentämään työmatkapäästöjä. Pidä esimerkiksi yksi etäpäivä viikossa, jos mahdollista.
9. Tarvitsetko omaa autoa? Voisitko käyttää yhteiskäyttö- tai vuokra-autoa oman auton sijasta?
10. Käytä uusiutuvia polttoaineita. Esimerkiksi Neste MY Uusiutuva Diesel pienentää autoilusi hiilijalanjälkeä keskimäärin 90 %*.
11. Aja taloudellisesti. Lue lisää: 9 vinkkiä, joilla lasket auton polttoaineen kulutusta – ja pienennät autoilun hiilijalanjälkeä.

Ruoka
12. Vähennä ruokahävikkiä. Suomessa haaskataan ehkä 10–15 prosenttia ruoasta. Hävikkiä voi vähentää esimerkiksi suunnittelemalla ostoksia paremmin.
13. Vähennä lihan kulutusta. Yksistään punainen liha aiheuttaa yli neljänneksen ruoan keskimääräisestä hiilijalanjäljestä.
14. Vähennä maitotuotteiden kulutusta. Ne aiheuttavat yli kolmanneksen ruoan keskimääräisestä hiilijalanjäljestä Suomessa.
15. Suosi kasvispainotteista ruokavaliota. Pidä viikossa esimerkiksi kasvisruokapäiviä.

Muu kulutus
16. Osta vähemmän. Mieti ennen tavaran tai vaatteen ostamista, tarvitsetko todella sitä.
17. Osta laadukkaampaa. Suosi parempilaatuisia tuotteita, jotka on suunniteltu kestämään.
18. Valitse energiatehokkaita laitteita. Hanki laitteita, jotka kuuluvat A-energialuokkaan. Vaihda valaisimiin led-lamput.
19. Suosi kierrätystä. Voitko hankkia uuden sijasta käytetyn tuotteen tai laitteen – tai voisiko sen vuokrata?
20. Hanki vastuullisesti. Osta vastuullisia palveluja ja tuotteita, joiden hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni.

Neste My Uusiutuva Diesel – Vähennä dieselautoilusi päästöjä keskimäärin 90 prosentilla

  • Neste MY Uusiutuva Diesel™ valmistetaan sataprosenttisesti jätteistä ja teollisuudessa syntyvistä tähteistä. Autoilun hiilijalanjälkeä voi sen avulla laskea keskimäärin 90 prosenttia*.

  • Neste MY soveltuu kaikkiin dieselmoottoreihin, ja se vastaa käyttöominaisuuksiltaan parhaita markkinoilla olevia fossiilisia polttoaineita. Neste MY:lla on erinomaiset kylmäominaisuudet, ja se palaa perinteistä dieselpolttoainetta puhtaammin.

  •  Lue, miten yritykset vähentävät päästöjään käyttämällä Nesteen uusiutuvia tuotteita.

  • Valmistettu Suomen markkinalle 100 % jätteistä ja tähteistä. Raaka-aineet hankitaan globaalisti vastuullisuuteen sitoutuneilta toimittajilta. Ei sisällä perinteistä biodieseliä (esim. FAME tai RME).

*) Keskimäärin 90 % pienempi hiilijalanjälki koko polttoaineen elinkaaren ajalta, kun päästöjä verrataan fossiiliseen dieseliin. Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia.